Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
  • Дата на раждане : 24/10/1965 София, България
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 10-КЮСТЕНДИЛ;
  • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: valeri.jablyanov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  • Милена Ангелова Георгиева - организационни въпроси
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 19/04/2017
44-то Народно събрание
зам.-председател на НС 19/04/2017 - 21/02/2018
44-то Народно събрание
член 21/02/2018 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 10/05/2017 - 10/07/2019
Комисия по външна политика
член 10/05/2017 - 13/12/2018
Комисия по външна политика
зам.-председател 13/12/2018 - до момента
Група за приятелство България - Виетнам
председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
02/03/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно позиция на България по провежданата от турски въоръжени сили операция на сирийска територия в района на гр. Африн.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно изразходвани средства по Споразумения за предоставяне на консултантски услуги с Европейската централна банка и Световната банка за възстановяване и развитие.
Писмен отговор на 01/03/2019.
12/06/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно повторно публикуване на Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите.
Отговорено в зала на 12/06/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС