Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
  • Дата на раждане : 01/06/1979 ,
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: desislava.todorova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по енергетика
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
28/07/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно регистър на допуснатите участници, поддържан от Електроенергиен Системен Оператор ЕАД.
Писмен отговор на 28/07/2017.
13/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно опасен пътен участък на АМ "Тракия" км. 66, ляво пътно платно (посока за гр. София).
Писмен отговор на 13/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимо изграждане на кръгово движение на пътя Пазарджик - Пловдив (разклон за с. Мало Конаре и с. Огняново).
Писмен отговор на 13/10/2017.
27/04/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно проекти на Електроенергийния системен оператор.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия".
Отговорено в зала на 27/04/2018.
16/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух".
Отговорено в зала на 16/11/2018.
20/12/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно наредбата за концесиите за минерална вода.
Отговорено в зала на 20/12/2019.
07/02/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на път I-8.
Писмен отговор на 07/02/2020.
12/02/2021
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно проекти на Електроенергийния системен оператор.
Отговорено в зала на 12/02/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС