Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ
ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ
  • Дата на раждане : 18/07/1946 с. Долни Вадин, България
  • Езици: руски;румънски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: chavdar.velinov@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Нечленуващи в ПГ
член 21/10/2020 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на държавната и общинска пътна инфраструктура на територията на област Плевен.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
17/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерство на земеделието, храните и горите в сектор "Пчеларство".
Писмен отговор на 17/11/2017.
19/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прием на проекти по мярка 6.1 от "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г..
Писмен отговор на 19/01/2018.
30/03/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно регионалните експертно-консултантски и информационни центрове "Читалища".
Писмен отговор на 30/03/2018.
11/05/2018
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на сектор "Пчеларство".
Отговорено в зала на 11/05/2018.
22/06/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина.
Писмен отговор на 22/06/2018.
25/01/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно освобождаване от заплащане на винетна такса за лек автомобил на човек с трайни увреждания, когато е закупен на лизинг.
Писмен отговор на 25/01/2019.
01/02/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно ремонт на покрива на Националната библиотека "Кирил и Методий" и кога ще бъдат решени основните проблеми, включително условията на труд, в най-стария културен институт.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
21/06/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно натуралните показатели в системата на сценичните изкуства за 2018 г..
Писмен отговор на 21/06/2019.
13/09/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно сигнал след журналистическо разследване за неправомерно финансиране на българско участие във Венецианското биенале, 06 - 09.11.2018 г. и 07 - 10.05.2019 г.
Отговорено в зала на 13/09/2019.
27/09/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно натрупани задължения в системата на сценичните изкуства в периода 01.01.-31.08.2019 г.
Писмен отговор на 27/09/2019.
29/11/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно извеждането на знаковата книжарница "Хеликон" от сградата на Министерство на културата на бул. "Ал. Стамболийски" № 17.
Отговорено в зала на 29/11/2019.
06/03/2020
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно натрупани задължения в системата на сценичните изкуства в периода 1 януари - 31 декември 2019 г..
Писмен отговор на 06/03/2020.
22/05/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно семейства в крайна бедност, които остават извън обхвата на системата на социално подпомагане.
Писмен отговор на 22/05/2020.
12/06/2020
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно предприемане на действия за съхраняване на творческото наследство на Светлин Русев.
Писмен отговор на 12/06/2020.
12/06/2020
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно процедура за избор на стратегически инвеститор за проект АЕЦ "Белене".
Отговорено в зала на 12/06/2020.
18/06/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми в сектор пчеларство и тяхното разрешаване.
Отговорено в зала на 18/06/2020.
05/06/2020
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно натуралните показатели, мониторинга и оценката в системата на сценичните изкуства и Комплексна оценка на държавните културни институти за 2019 г.
Писмен отговор на 05/06/2020.
18/09/2020
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно подпомагането на българските творци в сценичните изкуства чрез подкрепа на проекти за създаване на произведения, събития, концерти и спектакли в областта на музикалното изкуство и създаване на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност, които не са държавни или общински културни институти.
Писмен отговор на 18/09/2020.
30/10/2020
Въпрос към Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи относно предприетите действия за удовлетворяване исканията на служители от системата на МВР, участвали в системата от мерки за защита на населението от разпространение на COVID-19.
Отговорено в зала на 30/10/2020.
13/11/2020
Въпрос към Десислава Ахладова, Министър на правосъдието относно Решение № 137 на Министерския съвет от 14.03.2019 г. за одобряване на кандидатурите за длъжността европейски прокурор от Република България.
Писмен отговор на 13/11/2020.
27/11/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно инвестиционен проект "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ".
Отговорено в зала на 27/11/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
15/10/2020
ЗИД на Кодекса на труда
Входящ номер: 054-04-201
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС