Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
  • Дата на раждане : 17/07/1977 София, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: polina.hristova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "ВОЛЯ - Българските Родолюбци"
зам.-председател на ПГ 19/04/2017 - до момента
Комисия по външна политика
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Комисия по енергетика
член 09/12/2020 - до момента
Група за приятелство България - Австрия
председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/10/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно езикови и културни права на българите мюсюлмани в Гърция.
Писмен отговор на 06/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно организацията на учебното време на децата от 5-7 клас.
Писмен отговор на 20/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно ефективността на използваните европейски средства за реформи в съдебните системи.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
17/11/2017
Питане към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно подкрепа на парламентарна инициатива.
Писмен отговор на 17/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно забраната от страна на Китай за внос на продукти, съдържащи българска маслодайна роза.
Писмен отговор на 24/11/2017.
19/01/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно правата на българските мюсюлмани в Западна Тракия.
Писмен отговор на 19/01/2018.
23/02/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
Писмен отговор на 23/02/2018.
07/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно аварирал мост, през октомври месец 2018 г. над р. Искър на път PVN 1188 , на изхода на гр. Червен бряг в посока с. Горник и необходимостта от спешни действия.
Писмен отговор на 07/12/2018.
15/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно свръхупотреба на енергийни напитки на деца в България.
Отговорено в зала на 15/03/2019.
10/05/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно актуалните проблеми на българите в Украйна и предприетите действия от страна на Министерството на външните работи.
Писмен отговор на 10/05/2019.
29/05/2020
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно изпълнението на проекти по ОП "Иновации и конкурентоспособност". Схема за получаване на безвъзмездна помощ заради ефектите от коронавирус.
Писмен отговор на 29/05/2020.
29/05/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно случаи на установена масова смъртност на пчелни семейства в обл. Плевен.
Отговорено в зала на 29/05/2020.
26/06/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно стопанисване и поддръжка на защитена м. "Кайлъка".
Писмен отговор на 26/06/2020.
26/06/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно контрол върху нелегалния внос на продукти за растителна защита в страната.
Писмен отговор на 26/06/2020.
19/06/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно акредитация на Централната лаборатория за химически изисквания и контрол (ЦЛХИК) за изследване на пчели и пчелни продукти.
Писмен отговор на 19/06/2020.
03/07/2020
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно справка за случаите на домашно насилие за 2019 г. и 2020 г..
Писмен отговор на 03/07/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-17
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-18
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС