Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ
 • Дата на раждане : 28/08/1961 София, България
 • Професия: летец;
 • Езици: английски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
 • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: constantin.popov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - до момента
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  член 19/04/2017 - до момента
  Комисия по отбрана
  председател 10/05/2017 - до момента
  Група за приятелство България - Израел
  председател 23/06/2017 - до момента
  Група за приятелство България - САЩ
  член 23/06/2017 - до момента
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Стефан Янев, служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната относно Заповед на министъра на отбраната ОХ-394/25.04.2017г..
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2017
  Въпрос към Стефан Янев, служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната относно Увеличени средства за порцион на военнослужещите.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  23/06/2017
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно сключвани договори с юридически лица от търговски дружества с принципал министъра на отбраната.
  Писмен отговор на 23/06/2017.
  23/06/2017
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно изплатени компенсации на служители.
  Писмен отговор на 23/06/2017.
  23/06/2017
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно проверка на изготвяне на технически спецификации на Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров".
  Отговорено в зала на 23/06/2017.
  23/06/2017
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно инвестиционен проект на Сухопътни войски.
  Отговорено в зала на 23/06/2017.
  29/09/2017
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно състояние на търговските дружества на Министерство на отбраната с принципал министъра на отбраната.
  Отговорено в зала на 29/09/2017.
  10/11/2017
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно предприетите мерки от страна на Министерството на отбраната за изпълнение на препоръките в Доклад на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет за фактите и обстоятелствата относно проведената процедура и направените изводи.
  Писмен отговор на 10/11/2017.
  20/04/2018
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пътно кръстовище на път II-64 в района на с.Труд, община Марица.
  Писмен отговор на 20/04/2018.
  27/04/2018
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на републикански път II -58 Кърджали - Асеновград.
  Писмен отговор на 27/04/2018.
  27/04/2018
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно кръгово кръстовище на път ІІ-86 "Пловдив - Асеновград".
  Писмен отговор на 27/04/2018.
  20/04/2018
  Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно усвояване на европейски средства за борба с нелегалната миграция и охрана на държавната граница.
  Отговорено в зала на 20/04/2018.
  08/11/2019
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно постигане на адекватно равнище на заплащане на хората в отбраната.
  Писмен отговор на 08/11/2019.
  08/11/2019
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно осигуряване на летателната годност на самолети L-39 ZA.
  Писмен отговор на 08/11/2019.
  24/01/2020
  Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно изплащане на регламентирана финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания на определена категория военноинвалиди.
  Писмен отговор на 24/01/2020.
  14/02/2020
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно преразпределяне в края на годината на неусвоените през годината финансови средства.
  Писмен отговор на 14/02/2020.
  19/06/2020
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно подготовката на летателния и инженерно-технически състав, определен за обучение в САЩ за усвояване на самолет F-16 Block 70.
  Писмен отговор на 19/06/2020.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС