Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
  • Дата на раждане : 24/07/1963 Раковски, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
  • E-mail: georgi.tarnovaliyski@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "БСП за България"
секретар на ПГ 19/04/2017 - 11/09/2018
Комисия по бюджет и финанси
зам.-председател 10/05/2017 - 10/07/2019
Комисия по бюджет и финанси
член 10/07/2019 - до момента
Група за приятелство България - Япония
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/06/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предстоящо одобрение на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г..
Писмен отговор на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно актуалното финансово състояние на общините на Република България.
Писмен отговор на 23/06/2017.
30/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проект на община Калояново по "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020", Мярка 07 - "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони".
Писмен отговор на 30/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно предприети мерки за запазване на паметник на културно историческото наследство - храм "Св. Георги" с. Черноземен, общ. Калояново.
Писмен отговор на 07/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно принципите на управление на Предприятие "Водноелектрически централи" към "НЕК" ЕАД.
Писмен отговор на 28/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение - мост над р. Мечка, на автомобилен път Е80.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно финансиране на читалищата.
Писмен отговор на 28/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение - мост над р. Марица, по републикански път ІІІ-667 Плодовитово - Първомай - Асеновград.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение мост на третокласен път ІІІ-667 Първомай - Поройна - Асеновград.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
27/10/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предоставяне на концесия на: "Гражданско летище за обществено ползване Пловдив".
Писмен отговор на 27/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно упражняване на контрол върху дейността на животновъдни обекти в населени места.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
24/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно резултати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството "за постигане на цялостно и трайно възстановяване" на пътния участък на територията на общ. Лъки.
Писмен отговор на 24/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно увеличаване на болните от хепатит в област Пловдив.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
02/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно контрол и противодействие на незаконния хазарт.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно сключени договори за доставчик на активна електрическа енергия от лечебни заведения, второстепенни разпоредители и дружества с принципал Министерството на здравеопазването.
Писмен отговор на 09/03/2018.
16/03/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно сключени договори за доставчик на активна електрическа енергия от военни формирования, държавни предприятия и дружества с принципал Министерството на отбраната.
Писмен отговор на 16/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно сключени договори за доставчик на активна електрическа енергия от държавни предприятия и дружества, с принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно сключени договори за доставчик на активна електрическа енергия от структури на Министерството на вътрешните работи.
Писмен отговор на 09/03/2018.
16/03/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно сключени договори за доставчик на активна електрическа енергия от второстепенните разпоредители и второстепенните звена към МОН, БАН и ДВУ, както и държавните предприятия и дружества към Министерството на образованието и науката.
Писмен отговор на 16/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно сключени договори за доставчик на активна електрическа енергия от държавни предприятия и дружества с принципал Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Писмен отговор на 09/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проведена инвентаризация на активите в "Напоителни системи" ЕАД.
Писмен отговор на 23/03/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на път гр. Пловдив - с. Скутаре, общ. Марица.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно преустройство на съществуващо кръстовище в кръгово на път ІІ-64, при км 48+728 и път ІІІ-606.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
27/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно средства за ремонт на пловдивски училища, чиито сгради са паметници на културното наследство.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
21/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проведена инвентаризация на активите на "Напоителни системи" ЕАД.
Писмен отговор на 21/09/2018.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Пловдив и Пловдив-град.
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно режима на плащане на медицинския и помощния персонал на болничните заведения по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България.
Писмен отговор на 15/04/2020.
13/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно режима на плащане на медицинския и помощния персонал на многопрофилните болници за продължително лечение и рехабилитация по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България.
Писмен отговор на 13/04/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС