Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЕНЧО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ
ДЕНЧО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ
 • Дата на раждане : 02/07/1952 Разград, България
 • Професия: юрист;
 • Езици: руски;
 • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
 • Изборен район: 18-РАЗГРАД;
 • Участие в предишно НС: 7 ВНС;
 • E-mail: dencho.boyadzhiev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - 08/11/2019
  Комисия по правни въпроси
  член 10/05/2017 - 09/11/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  01/12/2017
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно възстановяване движението на отменения бърз влак по линията Русе-Разград-Каспичан-Шумен-Карнобат-Айтос-Бургас.
  Писмен отговор на 01/12/2017.
  19/01/2018
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път III-4072, участък Стражица - Николаево - Попово.
  Отговорено в зала на 19/01/2018.
  15/02/2019
  Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура на ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Разград.
  Писмен отговор на 15/02/2019.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС