Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНДРИАН ИВАНОВ РАЙКОВ
АНДРИАН ИВАНОВ РАЙКОВ
 • Дата на раждане : 26/03/1972 Русе, България
 • Професия: лекар;
 • Езици: английски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
 • Изборен район: 19-РУСЕ;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: andrian.raykov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - до момента
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  член 19/04/2017 - до момента
  Комисия по земеделието и храните
  член 10/05/2017 - до момента
  Комисия по околната среда и водите
  член 10/05/2017 - до момента
  Група за приятелство България - Полша
  зам.-председател 23/06/2017 - до момента
  Група за приятелство България - САЩ
  член 23/06/2017 - до момента
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  01/09/2017
  Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно решение на Европейската комисия, определящо нови, по-строги норми за допустими емисии на вредни вещества, отделяни в атмосферата от големите горивни инсталации.
  Отговорено в зала на 01/09/2017.
  11/05/2018
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно очакваните темпове и приоритети по отношение на изпълнението на оперативните програми до края на годината.
  Отговорено в зала на 11/05/2018.
  11/01/2019
  Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изграждане на регионална система за управление на отпадъците.
  Отговорено в зала на 11/01/2019.
  22/04/2020
  Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно отговорности на притежателите на отпадъци и изпълнение на изискванията за екологосъобразно третиране на отпадъците.
  Писмен отговор на 22/04/2020.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  05/07/2017
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 754-04-19
  23/11/2017
  Законопроект за храните
  Входящ номер: 754-04-184
  23/11/2017
  Законопроект за храните
  Входящ номер: 754-04-186
  23/11/2017
  Законопроект за храните
  Входящ номер: 754-04-187
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС