Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА
ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА
  • Дата на раждане : 31/07/1956 с. Иваново, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
  • E-mail: venka.stoyanova@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 10/05/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по образованието и науката
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 10/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
27/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно резултати от Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане на децата в образователните институции.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
30/11/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политики за интервенции в ранно детско развитие.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно националната здравна информационна система.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
19/04/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно анализ на причините за отпадането на децата от детска градина и училище.
Писмен отговор на 19/04/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
06/11/2018
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС