Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА
ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА
 • Дата на раждане : 31/07/1956 с. Иваново, България
 • Професия: лекар;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
 • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
 • Участие в предишно НС: 43 НС;
 • E-mail: venka.stoyanova@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 10/05/2017 - до момента
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  член 10/05/2017 - до момента
  Комисия по образованието и науката
  член 10/05/2017 - до момента
  Комисия по здравеопазването
  член 10/05/2017 - до момента
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  27/04/2018
  Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно резултати от Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане на децата в образователните институции.
  Отговорено в зала на 27/04/2018.
  30/11/2018
  Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политики за интервенции в ранно детско развитие.
  Отговорено в зала на 30/11/2018.
  01/03/2019
  Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно националната здравна информационна система.
  Отговорено в зала на 01/03/2019.
  19/04/2019
  Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно анализ на причините за отпадането на децата от детска градина и училище.
  Писмен отговор на 19/04/2019.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  06/11/2018
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС