Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ ВЪЛЕВ
ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ ВЪЛЕВ
 • Дата на раждане : 10/07/1984 Варна, България
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
 • Изборен район: 3-ВАРНА;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: vladimir.valev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 10/05/2017 - до момента
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  член 10/05/2017 - до момента
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  28/07/2017
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни отпадъци.
  Отговорено в зала на 28/07/2017.
  27/04/2018
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ходът на изпълнението и в какъв срок се предвижда да бъдат приключени ремонтните дейности на третокласен път III-904, Лот 8 и Лот 9 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.
  Писмен отговор на 27/04/2018.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС