Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
  • Дата на раждане : 04/02/1980 Пещера, България
  • Професия: юрист;икономист;
  • Езици: английски;немски;румънски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
  • E-mail: desislava.kostadinova@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 10/05/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 21/11/2019 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно безплатно детско здравеопазване по черноморските ни курорти.
Писмен отговор на 06/10/2017.
05/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно разработените проекти по 13-те национални програми за развитие на образованието през 2018 г.
Писмен отговор на 05/04/2018.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на републикански път II-37 Пазарджик - Пещера - Батак.
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно ТЕЛК гр. Пазарджик.
Писмен отговор на 15/02/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС