Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
 • Дата на раждане : 04/02/1980 Пещера, България
 • Професия: юрист;икономист;
 • Езици: английски;немски;румънски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
 • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
 • Участие в предишно НС: 43 НС;
 • E-mail: desislava.kostadinova@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 10/05/2017 - до момента
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  член 10/05/2017 - до момента
  Комисия по правни въпроси
  член 21/11/2019 - до момента
  Група за приятелство България - САЩ
  член 23/06/2017 - до момента
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/10/2017
  Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно безплатно детско здравеопазване по черноморските ни курорти.
  Писмен отговор на 06/10/2017.
  05/04/2018
  Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно разработените проекти по 13-те национални програми за развитие на образованието през 2018 г.
  Писмен отговор на 05/04/2018.
  15/02/2019
  Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на републикански път II-37 Пазарджик - Пещера - Батак.
  Писмен отговор на 15/02/2019.
  15/02/2019
  Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно ТЕЛК гр. Пазарджик.
  Писмен отговор на 15/02/2019.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС