Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ
БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ
  • Дата на раждане : 07/07/1954 Велико Търново, България
  • Научна степен/академична длъжност: доктор по психология;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.15%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
39-то Народно Събрание
член 05/07/2001 - 17/06/2005
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС