Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДАНКА ЕВСТАТИЕВА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА
ДАНКА ЕВСТАТИЕВА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА
  • Дата на раждане : 24/08/1981 Карлово, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: danka.lyurtova@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 12/11/2019 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 12/11/2019 - до момента
Комисия по образованието и науката
член 21/11/2019 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 21/11/2019 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
17/07/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на републикански път I-6 "София - Бургас".
Писмен отговор на 17/07/2020.
11/09/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.
Писмен отговор на 11/09/2020.
18/09/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно социални мерки за справяне с настъпилата криза.
Писмен отговор на 18/09/2020.
18/09/2020
Въпрос към Лъчезар Борисов, министър на икономиката относно социално-икономически мерки за справяне с настъпилата криза.
Писмен отговор на 18/09/2020.
11/09/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Писмен отговор на 11/09/2020.
11/09/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно финансова помощ за розопроизводителите.
Писмен отговор на 11/09/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС