Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
 • Дата на раждане : 03/01/1947 Ямбол, България
 • Научна степен/академична длъжност: доктор;
 • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.15%;
 • Изборен район: 31-ЯМБОЛ;
 • Участие в предишно НС:

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  39-то Народно Събрание
  член 05/07/2001 - 15/10/2003
  39-то Народно Събрание
  зам.-председател на НС 15/10/2003 - 17/06/2005
  Парламентарна група на Коалиция за България
  зам.-председател на ПГ 05/07/2001 - 17/06/2005
  Kомисия по правни въпроси
  член 20/07/2001 - 17/06/2005
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС