Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АТАНАСКА МИХАИЛОВА ТЕНЕВА
АТАНАСКА МИХАИЛОВА ТЕНЕВА
  • Дата на раждане : 14/01/1958 Златоград, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: френски;руски;
  • Научна степен/академична длъжност: доктор по философия;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 33.98%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС: 39 НС;
  • E-mail: atanaska_teneva@abv.bg
Парламентарна дейност
40-то Народно събрание
член 07/06/2007 - 25/06/2009
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС