Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
  • Дата на раждане : 22/04/1971 Сандански, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;френски;хърватски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Ред, законност и справедливост" 4.13%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС: 40 НС;
  • E-mail: yanev@parliament.bg;y.yanev@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Независими
член 09/12/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Израел
председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
25/09/2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно спирането на работата по Проект Транзитни пътища ІV, ЛОТ № 9 Кюстендил - София.
Писмен отговор на 25/09/2009.
02/10/2009
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно спирането на Проект за изграждане на канализация в с. Лешница, община Сандански, постъпил в ПУДООС с вх. № КАН-5448 от 28.10.2004 г.
Писмен отговор на 02/10/2009.
09/10/2009
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно изчезнало лице от с. Габрене, община Петрич.
Писмен отговор на 09/10/2009.
16/10/2009
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно данни за закононарушения в Районната ветеринарно-медицинска служба Видин.
Писмен отговор на 16/10/2009.
30/10/2009
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно инвестиционен проект за изграждане на търговски комплекс на мястото на хотел "България" и Зала "България".
Писмен отговор на 30/10/2009.
23/10/2009
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно незаконосъобразни действия, свързани с организацията и дейността на Агенцията по вписванията.
Писмен отговор на 23/10/2009.
13/11/2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно вестник "Папарак" като елемент от сивата икономика.
Писмен отговор на 13/11/2009.
13/11/2009
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно официалния статут на вестник "Папарак" и нарушение на законите от неговите издатели.
Писмен отговор на 13/11/2009.
13/11/2009
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно законовите основания и условията, при които предсрочно е освободен от изтърпяване на наказание "лишаване от свобода" Майкъл Капустин, шеф на финансовата пирамида "Лайф Чойс Интернешънъл" АД и настоящото местонахождение на същия.
Писмен отговор на 13/11/2009.
04/12/2009
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството във връзка с декларираната подкрепа за членство на Република Македония в НАТО и ЕС.
Отговорено в зала на 04/12/2009.
15/01/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно полицейското насилие.
Писмен отговор на 15/01/2010.
12/02/2010
Питане към Николай Младенов, Министър на външните работи относно предприети действия от българската държава, след влизане в сила на Лисабонския договор, за встъпване в длъжност на избрания 18-ти член на Европейския парламент от Република България.
Отговорено в зала на 12/02/2010.
15/01/2010
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за защита на държавната собственост.
Отговорено в зала на 15/01/2010.
29/01/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно обстоятелства от компетентността на МВР, които показват конфликт на интереси при Райна Манджукова, председател на Държавната агенция за българите в чужбина.
Писмен отговор на 29/01/2010.
05/02/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството при отстояване на националните интереси по повод причинените вреди и пропуснатите ползи за българската икономика и българските граждани.
Отговорено в зала на 05/02/2010.
05/02/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството при приватизацията на стратегически държавни предприятия.
Отговорено в зала на 05/02/2010.
05/02/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за гарантиране административния капацитет на изпълнителната власт.
Отговорено в зала на 05/02/2010.
19/02/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно обявената от министър-председателя на Република България правителствена политика за решаване на проблема със задълженията на държавата към частни търговски дружества в условията на финансова криза.
Отговорено в зала на 19/02/2010.
26/02/2010
Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на МВР във връзка с данни за крупни злоупотреби, извършени от т.нар. олигарси.
Отговорено в зала на 26/02/2010.
26/02/2010
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно защитата на държавния интерес в приватизирани дружества, в които министърът на икономиката, енергетиката и туризма е принципал на миноритарен държавен дял.
Отговорено в зала на 26/02/2010.
19/02/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството в областта на националната сигурност на Република България.
Отговорено в зала на 19/02/2010.
05/03/2010
Питане към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно изпълнението от Министерството на правосъдието на решението на Консултативния съвет по национална сигурност от 14.9.2009 г. относно съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност.
Отговорено в зала на 05/03/2010.
05/03/2010
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно запазване и утвърждаване на военните клубове - единствените институти за военно-патриотична, културно-възпитателна и културно-художествена дейност в Българската армия.
Писмен отговор на 05/03/2010.
05/03/2010
Питане към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно реформата в съдебната система.
Отговорено в зала на 05/03/2010.
05/03/2010
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно стратегията на Министерството на труда и социалната политика за справяне с безработицата.
Отговорено в зала на 05/03/2010.
26/03/2010
Питане към Николай Младенов, Министър на външните работи относно външната политика на Република България по повод конфликта в Близкия изток, в контекста на доклада "Голдстоун".
Отговорено в зала на 26/03/2010.
05/03/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за изпълнение на мерките, приети от Консултативния съвет за национална сигурност на 14.9.2009 г. в областта на европейското финансиране.
Отговорено в зала на 05/03/2010.
05/03/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно цялостната кадрова политика на правителството, свързана с налагане на лустрационни ограничения.
Отговорено в зала на 05/03/2010.
12/03/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестиционен проект "Реконструкция на централна пешеходна зона" гр. Нова Загора.
Писмен отговор на 12/03/2010.
26/03/2010
Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на Министерството на вътрешните работи във връзка с издаването на новите документи за самоличност.
Отговорено в зала на 26/03/2010.
26/03/2010
Питане към Николай Младенов, Министър на външните работи относно политиката на Министерството на външните работи във връзка с репресии срещу български граждани в други държави.
Отговорено в зала на 26/03/2010.
16/04/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно българското гражданство на министър Симеон Дянков.
Писмен отговор на 16/04/2010.
21/05/2010
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно действията на Министерството на външните работи по повод смъртта в Испания на българския гражданин Тома Христо Томов, бивш жител на гр.Сандански, обл. Благоевград.
Писмен отговор на 21/05/2010.
18/06/2010
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно бездействие на г-н Ивайло Илиев, частен съдебен изпълнител с район на действие съдебен район гр. Габрово, по издаден изпълнителен лист на името на Иван Спасов Събчев и образувано изпълнително дело.
Писмен отговор на 18/06/2010.
25/06/2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно закриване на Основно училище "Никола Войновски" в Габрово.
Писмен отговор на 25/06/2010.
18/06/2010
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно твърдения в медиите за висящи дела и досъдебни производства срещу собственика на телевизия "Скат" Валери Симеонов.
Писмен отговор на 18/06/2010.
25/06/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно твърдения в медиите за данъчни нарушения и задължения на собственика на телевизия "Скат" Валери Симеонов.
Писмен отговор на 25/06/2010.
25/06/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно твърдения в медиите за извършени престъпления от собственика на телевизия "Скат" Валери Симеонов.
Писмен отговор на 25/06/2010.
18/06/2010
Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на Министерството на вътрешните работи спрямо исканията на протестиращите полицаи.
Отговорено в зала на 18/06/2010.
25/06/2010
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно смъртта в затвора в гр. Гравиня, Република Гърция, на българския гражданин Николай Димитров Манолов.
Писмен отговор на 25/06/2010.
30/07/2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно закриване на пощенски клонове в гр. Сандански.
Писмен отговор на 30/07/2010.
10/09/2010
Питане към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно системата на конкурси за заемане на ръководни длъжности в образованието по места.
Отговорено в зала на 10/09/2010.
10/09/2010
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на Министерството на финансите по разпределението на държавната субсидия за политическите партии.
Отговорено в зала на 10/09/2010.
08/10/2010
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните спрямо дейността на частно практикуващите участъкови ветеринарни лекари в контекста на правителствените реформи във ветеринарно-медицинския сектор и Общата селскостопанска политика.
Отговорено в зала на 08/10/2010.
29/10/2010
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за регулиране на отношенията между топлофикационните и електроразпределителните дружества.
Отговорено в зала на 29/10/2010.
19/11/2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно недопустимо забавяне на документи за лечение на онкоболна.
Писмен отговор на 19/11/2010.
03/12/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно договор за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица "Морски плаж "Кранево-Международен детски лагер".
Писмен отговор на 03/12/2010.
03/12/2010
Питане към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно реформата в научно-изследователските структури и висшите учебни заведения на държавна издръжка.
Отговорено в зала на 03/12/2010.
03/12/2010
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на Министерството на финансите по държавното финансиране на БАН и държавните университети.
Отговорено в зала на 03/12/2010.
10/12/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно цялостната политика на правителството в областта на науката.
Отговорено в зала на 10/12/2010.
14/01/2011
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно състоянието и перспективите на Единната информационна система за противодействие на престъпността.
Писмен отговор на 14/01/2011.
11/03/2011
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно правителствената политика в лозаро-винарския сектор, и специално във връзка със спазването на законовите изисквания от страна на крупните производители на спиртни напитки.
Писмен отговор на 11/03/2011.
11/02/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните за защита на качеството на продукцията и на българската марка при производство на спиртни напитки.
Отговорено в зала на 11/02/2011.
11/02/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно кадровата политика на Министерството на земеделието и храните във връзка с осигуряване на структурите на министерството с квалифицирани ръководители и специалисти в областта на механизацията на земеделието.
Отговорено в зала на 11/02/2011.
18/02/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните за съответствие на националното законодателство с европейските директиви.
Писмен отговор на 18/02/2011.
25/02/2011
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно цялостната политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в изпълнение на решения на Народното събрание, отнасящи се до имоти, държавната собственост върху които е предмет на спор или които са във владение на частни лица.
Писмен отговор на 25/02/2011.
18/02/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно цялостната политика на Министерството на земеделието и храните за защита на държавните интереси по отношение на земеделски земи и гори, държавната собственост върху които е предмет на спор, или които са във владение на частни лица.
Писмен отговор на 18/02/2011.
25/03/2011
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно лишаване от достъп на българските граждани до обществена информация, публикувана на официалната интернет страница на Министерството на правосъдието.
Писмен отговор на 25/03/2011.
01/04/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно състоянието на Областната дирекция на вътрешните работи-Благоевград, реда и методите на работа в нея и възможностите й да работи за противодействие на престъпността в региона.
Писмен отговор на 01/04/2011.
13/05/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно изпълнението на конституционните и законови изисквания за престой в България през последните пет години на възможни кандидати за президент.
Писмен отговор на 13/05/2011.
13/05/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно Възможностите за настаняване на психически болен в дома в с. Пастра, община Рила.
Писмен отговор на 13/05/2011.
13/05/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно Забавяне на плащания по програма "Аз мога" към оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Писмен отговор на 13/05/2011.
10/06/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните при формирането на бюджета за кризисни ситуации в животновъдството.
Отговорено в зала на 10/06/2011.
10/06/2011
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за противодействие на разпространението на наркотици в контекста на доклада на Европол.
Отговорено в зала на 10/06/2011.
20/05/2011
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно статута и правата на българските граждани, живеещи в Кралство Холандия.
Писмен отговор на 20/05/2011.
03/06/2011
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно закриването на българското посолство в Тунис.
Писмен отговор на 03/06/2011.
17/06/2011
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно случай на доживотно лишаване от право да се упражнява професия, без да е налице съдебен акт за това, както и отказ от правосъдие по случая.
Писмен отговор на 17/06/2011.
08/07/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно сметище и претоварна станция за битови отпадъци в землището на с. Гложене, община Тетевен.
Писмен отговор на 08/07/2011.
09/09/2011
Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно цялостната кадрова политика на Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 09/09/2011.
16/09/2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Търпимост от органите на "Дирекция за национален строителен контрол" (ДНСК) по отношение на незаконен обект, наименуван "Открит паркинг", находящ се в гр.София, "Левски", бул. "Ботевградско шосе-рамка".
Писмен отговор на 16/09/2011.
14/10/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно тръжна процедура на "Мини Марица Изток" ЕАД с реф. № 28/2010 г..
Писмен отговор на 14/10/2011.
02/12/2011
Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на Министерството на вътрешните работи за запазване на деполитизирания статут на българските полицаи.
Писмен отговор на 02/12/2011.
18/11/2011
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно цялостната политика на правителството за стратегическите приоритети на изпълнителната власт.
Отговорено в зала на 18/11/2011.
25/11/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните за спазване на финансовата дисциплина.
Отговорено в зала на 25/11/2011.
02/12/2011
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството във връзка с изработване на позиция на България за промени в Лисабонския договор.
Писмен отговор на 02/12/2011.
09/12/2011
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно правителствената политика за осигуряване на гражданите при прилагане на държавните метрологични стандарти в отношенията им с фирми-монополисти.
Отговорено в зала на 09/12/2011.
25/11/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните за ефективно функциониране на агенции и структури, подведомствени на министъра на земеделието и храните.
Отговорено в зала на 25/11/2011.
02/12/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проверка, извършена от Областна дирекция по безопасност на храните - Монтана и издадена въз основа на нея наказателно постановление срещу Илия Кунчов Димитров от гр. Чипровци.
Писмен отговор на 02/12/2011.
09/12/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните за превенция и противодействие на горските пожари.
Отговорено в зала на 09/12/2011.
10/02/2012
Питане към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно политиката на Министерството на правосъдието за борба с корупцията в съдебната власт.
Отговорено в зала на 10/02/2012.
13/01/2012
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно цялостната политика на правителството за противодействие и борба с корупцията, в контекста на последните данни за индекс на корупцията в България.
Отговорено в зала на 13/01/2012.
13/01/2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно конфликта в клиниката по хирургия в УМБАЛ "Александровска".
Писмен отговор на 13/01/2012.
13/01/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно статута на професионална гимназия по селско стопанство "Сергей Румянцев" гр. Луковит.
Писмен отговор на 13/01/2012.
27/01/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно неправомерни действия на горската стража в с. Джигурово, община Сандански.
Писмен отговор на 27/01/2012.
27/01/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно информация за помилванията от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието.
Писмен отговор на 27/01/2012.
17/02/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно допълнителна информация, уточнения и пояснения към даден отговор на въпрос за помилванията.
Писмен отговор на 17/02/2012.
16/03/2012
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на Министерството на финансите за разпределението на бюджетните средства в различните министерства, комисии и агенции при сключването на рекламни договори.
Писмен отговор на 16/03/2012.
17/02/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно действията на Министерство на земеделието и храните по прилагане на европейските стандарти за хуманно отношение към животните и птиците в България.
Писмен отговор на 17/02/2012.
10/02/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно дейността на Министерството на образованието, младежта и науката срещу насаждането на радикален ислям и активната реислямизация в Родопите.
Писмен отговор на 10/02/2012.
17/02/2012
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно позицията на министерство на външните работи във връзка с релефите на Триумфалната арка в Скопие, на които територията на Република България е представена в значително по-малки размери от реалните.
Писмен отговор на 17/02/2012.
09/03/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осигуряване на безопасни условия на движение и гарантиране сигурността на населението в селата Дядово, Богданово, Любенова махала, Новоселец и Радецки, намиращи се на територията на община Нова Загора.
Писмен отговор на 09/03/2012.
16/03/2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно възможностите за допускане и предоставяне за лечение на български граждани неразрешени за употреба лекарствени продукти.
Писмен отговор на 16/03/2012.
16/03/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно отпускане на средства за капиталови разходи с цел рехабилитация на общински път BGL 3232 (BGL 1231).
Писмен отговор на 16/03/2012.
30/03/2012
Питане към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно политиката и критериите на Министерство на отбраната за закриване на поделения на българската армия.
Писмен отговор на 30/03/2012.
11/05/2012
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно решенията на Министерския съвет за рестартиране на проекта АЕЦ "Белене".
Писмен отговор на 11/05/2012.
01/06/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно договаряне между България и Русия на взаимно признаване на придобиването на специалност в системата на здравеопазването.
Писмен отговор на 01/06/2012.
27/07/2012
Питане към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение на незаконните сметища.
Писмен отговор на 27/07/2012.
08/06/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно подбора на персонала и кадровата политика в митница "Свиленград".
Писмен отговор на 08/06/2012.
08/06/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно разследване на престъпна група в гр.Бяла черква.
Писмен отговор на 08/06/2012.
06/07/2012
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно промени в правната уредба на дейностите по превод и легализация на документи от частни фирми и специално Ваша заповед №95-00-125/2012.
Писмен отговор на 06/07/2012.
27/07/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно бюджета на МБАЛ "Каварна" ЕООД.
Писмен отговор на 27/07/2012.
14/09/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно налагане на принудителна административна мярка и забрана за влизане на територията на Република България на иракския гражданин Саад М.А.Мохамед ал-Доски.
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждането на претоварена станция за битови отпадъци на територията на община Тетевен.
Писмен отговор на 14/09/2012.
19/10/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно налагането на принудителни административни мерки експулсиране и забрана за влизане на територията на Република България на чужди граждани - инвеститори.
Писмен отговор на 19/10/2012.
26/10/2012
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно статута на църквата "Свети Иван Рилски" в Чикаго, САЩ.
Писмен отговор на 26/10/2012.
19/10/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно придобиване на българско гражданство от американски граждани с български произход.
Писмен отговор на 19/10/2012.
16/11/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно промени в Наредба 38/2004 в частта и за полагане на практически изпит за водачи на МПС.
Писмен отговор на 16/11/2012.
01/03/2013
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно неправомерно ползване и заявяване на имот на Министерството на отбраната, частна държавна собственост, като пасище за получаване на субсидии по Програмата за развитие на селските райони.
Писмен отговор на 01/03/2013.
01/03/2013
Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно награждаване на българските атлети с интелектуални затруднения, участвали в зимните игри на Спешъл Олимпикс 2013.
Писмен отговор на 01/03/2013.
08/03/2013
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно транспортиране на стока извън България, при което има данни за престъпление.
Писмен отговор на 08/03/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС