Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
  • Дата на раждане : 22/05/1965 Поморие, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: i.valkov@parliament.bg, ivalkovv@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Куба
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Малта
председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
27/11/2009
Питане към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно Цесия/Изкупуване на вземания на Национална компания "Железопътна инфраструктура" към "БДЖ" ЕАД.
Писмен отговор на 27/11/2009.
06/11/2009
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изграждането на петролопровода Бургас-Александруполис.
Отговорено в зала на 06/11/2009.
26/03/2010
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно техническото състояние и безопасността на трите кея в к. к. Слънчев бряг.
Отговорено в зала на 26/03/2010.
14/05/2010
Питане към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно извършения вътрешен одит от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на "БДЖ" ЕАД за периода 01.01.2007 - 30.09.2009 г. (въпрос на същата тема е задал и н.п. Петър Мутафчиев).
Отговорено в зала на 14/05/2010.
21/05/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно мерките за изпълнение на препоръките след извършения одит от Сметната палата на Агенция "Пътна инфраструктура" на финансовото управление на бюджета и имуществото(за периода от 01.01.2008 до 30.06.2009 г., както и процедурите по възлагане на обществените поръчки за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2009 г.).
Отговорено в зала на 21/05/2010.
30/07/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на пътен възел Бургас - Средец - Созопол /пътен възел "Бургас-Юг"/ (въпрос на същата тема е задал и народният представител Стоян Иванов).
Отговорено в зала на 30/07/2010.
10/12/2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно предприемане на мерки от Министерството на културата за запазване на статута на Несебър, като град в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.
Отговорено в зала на 10/12/2010.
19/03/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реконструкция на път І-9 "Слънчев бряг - Бургас".
Отговорено в зала на 19/03/2011.
25/03/2011
Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно увеличаване броя на щатните полицаи в Районно управление "Полиция" - Несебър.
Отговорено в зала на 25/03/2011.
25/03/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно данни за материалите, влагани в долните пластове на конструкцията на насипите в Лот 2 от АМ "Тракия".
Отговорено в зала на 25/03/2011.
01/04/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно мерките, които приема Министерството на земеделието и храните за ограничаване огнищата от шап по животните и перспективите за развитието на млечното и месодайното животновъдство в Странджа (на същата тема са зададени - питане от народния представител Калина Крумова, и въпрос от народния представител Пенко Атанасов).
Отговорено в зала на 01/04/2011.
03/06/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно състоянието на "Напоителни системи" ЕАД - клон Бургас.
Отговорено в зала на 03/06/2011.
24/06/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пробите и анализите за качеството на материалите, влагани в долните пластове на конструкцията на насипите при строителството на ЛОТ 2 на АМ "Тракия".
Отговорено в зала на 24/06/2011.
18/11/2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно завършването на проект за комбиниран (пътен/железопътен) мост на река Дунав при Видин-Калафат.
Отговорено в зала на 18/11/2011.
20/01/2012
Питане към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно стойността на договора за проектирането и изграждането на комбиниран (пътен/железопътен) мост на р. Дунав, при Видин -Калафат.
Отговорено в зала на 20/01/2012.
18/05/2012
Питане към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно извършена проверка от Министерството на образованието, младежта и науката в Университет "Асен Златаров", гр. Бургас.
Отговорено в зала на 18/05/2012.
23/11/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно Решението на Международния арбитражен съд в Париж към Международната търговска камара, по арбитражно дело № 15178/ЕС.
Писмен отговор на 23/11/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС