Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ
  • Дата на раждане : 21/02/1960 Дупница, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: P.Oresharski@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
член 29/07/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/09/2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнение на заявени ангажименти като първи действия след сформиране на правителство на ГЕРБ.
Отговорено в зала на 04/09/2009.
30/10/2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно бюджетното изпълнение в България и останалите страни - членки на Европейския съюз.
Отговорено в зала на 30/10/2009.
30/10/2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно заявени намерения за депозиране на част от фискалния резерв в търговски банки.
Отговорено в зала на 30/10/2009.
05/03/2010
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансовата политика на правителството.
Отговорено в зала на 05/03/2010.
05/03/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно липсата на реакция от страна на НАП на съдебно решение на ВАС.
Отговорено в зала на 05/03/2010.
26/03/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно увеличаване на здравната вноска.
Писмен отговор на 26/03/2010.
21/05/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно бюджетните разходи от началото на 2010 г.
Отговорено в зала на 21/05/2010.
28/05/2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно държавната субсидия за издръжката на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.
Отговорено в зала на 28/05/2010.
16/07/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно средносрочната фискална рамка.
Отговорено в зала на 16/07/2010.
30/07/2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно въвеждане на нов данък върху застрахователните премии.
Отговорено в зала на 30/07/2010.
17/09/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно радиационната обстановка на залива Вромос.
Отговорено в зала на 17/09/2010.
24/09/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно възможността за преотстъпване на част от данъка върху доходите на физическите лица на общините.
Отговорено в зала на 24/09/2010.
08/10/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно обявени намерения за емитиране на външен дълг.
Отговорено в зала на 08/10/2010.
26/11/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството по отношение на обезпечеността на сключваните договори.
Отговорено в зала на 26/11/2010.
10/12/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно писмо на председателя на Европейската комисия г-н Жозе Барозу до министър-председателя на Република България Бойко Борисов.
Отговорено в зала на 10/12/2010.
11/02/2011
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно договорености между Европейската инвестиционна банка и българското правителство на среща между премиера г-н Бойко Борисов и президента на банката г-н Филип Мейщад.
Отговорено в зала на 11/02/2011.
09/09/2011
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно законовите възможности общините да вземат решения за дългосрочен общински дълг.
Отговорено в зала на 09/09/2011.
07/10/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно обезпечаването на гаранции при несъстоятелност на туристически фирми.
Отговорено в зала на 07/10/2011.
18/11/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно реда и начина за контрол на вноса на плодове и зеленчуци от Турция.
Отговорено в зала на 18/11/2011.
16/12/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно бъдещето на Еврозоната.
Отговорено в зала на 16/12/2011.
20/01/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансиране на проведените през 2011 г. местни и президентски избори.
Отговорено в зала на 20/01/2012.
20/01/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно мерки за подобряване на контрола върху търговията с горива.
Отговорено в зала на 20/01/2012.
27/01/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно преговори за сключване на нови външни заеми.
Писмен отговор на 27/01/2012.
24/02/2012
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на правителството и Министерството на финансите за допълнително изземване на резерви от държавните предприятия.
Отговорено в зала на 24/02/2012.
24/02/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно възможности за по-актуално управление на ресурсите от Сребърния фонд.
Отговорено в зала на 24/02/2012.
02/03/2012
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно цялостната политика на управление на средствата от ЕС по всички фондове - регионален, социален, кохезионен и аграрен, през текущия и следващия програмен период.
Отговорено в зала на 02/03/2012.
10/02/2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изземване на печалбата на търговските дружества с преобладаващо държавно участие.
Писмен отговор на 10/02/2012.
06/04/2012
Питане към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно позиционирането на българската икономика спрямо началото на кризата.
Отговорено в зала на 06/04/2012.
24/02/2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изземване на печалбата на търговските дружества в състава на БЕХ.
Писмен отговор на 24/02/2012.
15/06/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно информация за процеса на договаряне с ЕК на средствата по европейските фондове.
Отговорено в зала на 15/06/2012.
04/05/2012
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно Национална програма за реформи.
Отговорено в зала на 04/05/2012.
27/04/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно задължения на предприятията и търговските дружества по чл. 61 и чл. 62 от Търговския закон.
Писмен отговор на 27/04/2012.
20/07/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно намеренията за намаляване на акцизите.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
20/07/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно членството на България в ERM-ІІ.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
20/07/2012
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно готовността на правителството за противодействие на негативните последици от кризата в Гърция.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
20/07/2012
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно Конвергентната програма и Националната програма за реформи на Република България.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
20/07/2012
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на правителството по управлението на външния дълг на страната.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
05/10/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно държавно вземане от Алжир.
Отговорено в зала на 05/10/2012.
18/01/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на път Средец - Ямбол.
Отговорено в зала на 18/01/2013.
18/01/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на път Бургас - Елхово.
Отговорено в зала на 18/01/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС