Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
  • Дата на раждане : 03/03/1949 Бяла Слатина, България
  • Професия: инженер;друга;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 6-ВРАЦА;
  • Участие в предишно НС: 36 НС; 37 НС; 38 НС; 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: gbojinov@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Испания
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
09/10/2009
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно националните доплащания за единица площ за 2009 г.
Отговорено в зала на 09/10/2009.
30/10/2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно средства в републиканския бюджет за 2010 г. за национални доплащания.
Отговорено в зала на 30/10/2009.
15/01/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно новия Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите и статута на РИОСВ - Враца.
Писмен отговор на 15/01/2010.
16/04/2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно възникнали спорове за историческа находка в църквата "Св. Арахангел Михаил" - с. Курново, община Роман.
Писмен отговор на 16/04/2010.
25/06/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимото съгласуване между Агенция "Пътна инфраструктура" и Национална компания "Железопътна инфраструктура" при проектирането и реализирането на 4-лентово трасе от международен път Е79 в участъка Мездра - Ботевград и проектирането на пресичащ го железен път в същия участък.
Отговорено в зала на 25/06/2010.
18/06/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно реализирането на три от най-важните проекти в областта на опазването на околната среда и водите в община Враца.
Отговорено в зала на 18/06/2010.
30/07/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно жалба на ЕТ "Свилен Кръстев" -Враца.
Писмен отговор на 30/07/2010.
08/10/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно качествата на апликационната форма, с която се кандидатства за средства по ОП "Околна среда" за изграждане на завод за преработка на битови отпадъци в гр. София.
Писмен отговор на 08/10/2010.
08/10/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно забавянето при изграждането на завода за преработка на битови отпадъци в гр.София.
Писмен отговор на 08/10/2010.
05/11/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно направените разходи за балиране на твърди битови отпадъци на община София и нерешените проблеми в тази област.
Отговорено в зала на 05/11/2010.
12/11/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно инцидент в с. Шума, област София от 25.10.2010 г.
Отговорено в зала на 12/11/2010.
05/11/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно пренасочване на средства за капиталови разходи, предвидени за община Враца в Републиканския бюджет 2010 г.
Отговорено в зала на 05/11/2010.
05/11/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно успешното завършване на "рисков" проект за воден сектор на гр. Сливен, финансиран по програма ИСПА.
Отговорено в зала на 05/11/2010.
19/11/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изводите от едногодишната работа на първия в страната завод за преработка на твърди битови отпадъци в село Шишманци.
Отговорено в зала на 19/11/2010.
26/11/2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно действия на Министерския съвет, произтичащи от Решение на Народното събрание от 18.12.2009 г. за спиране на разпореждането с поземлени имоти, земеделски земи, гори, сгради и движими вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на наследниците на бившите царе Фердинанд І и Борис ІІІ и за спиране на експлоатацията и строителната дейност в посочените имоти.
Отговорено в зала на 26/11/2010.
19/11/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно сключени договори с Министерството на околната среда и водите.
Писмен отговор на 19/11/2010.
10/12/2010
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно статута и съдбата на поделение 52380, гр. Враца след приемането на Бялата книга за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Отговорено в зала на 10/12/2010.
21/01/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неотложен ремонт на мостово съоръжение на границата между областите Враца и Монтана.
Отговорено в зала на 21/01/2011.
21/01/2011
Питане към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждането на регионални депа за твърди битови отпадъци и отправената покана към 13 групи общини за представяне на проекти по Оперативна програма "Околна среда".
Отговорено в зала на 21/01/2011.
21/01/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на повърхностни води в района на с. Лютаджик, община Враца.
Отговорено в зала на 21/01/2011.
14/01/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно завършване на започнат участък от канализацията на гр.Роман.
Писмен отговор на 14/01/2011.
14/01/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно реда, процедурите и времето, в което чуждестранни граждани, докторанти в Република България ще могат да защитят свойте десертации.
Писмен отговор на 14/01/2011.
21/01/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно пренасочване на неусвоени средства по Приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
Отговорено в зала на 21/01/2011.
04/02/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно оползотворяването на продуктовите такси през 2009 г.
Писмен отговор на 04/02/2011.
18/02/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно допълване на приоритетите за изграждане на пътища с общоевропейско и национално значение с тунел през прохода "Петрохан".
Отговорено в зала на 18/02/2011.
11/03/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно бъдещето на МБАЛ Кнежа.
Отговорено в зала на 11/03/2011.
11/03/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно работата на Министерството на вътрешните работи по случая с ограбването на член-кооператори на земеделска кооперация от с. Малорад, община Борован, Врачанска област.
Отговорено в зала на 11/03/2011.
01/04/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно значителното нарастване на престъпността в Северозападна България.
Отговорено в зала на 01/04/2011.
08/04/2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно създаване на компенсационен фонд за покриване на щети при управление на европроекти.
Отговорено в зала на 08/04/2011.
08/04/2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно проект по ИСПА - Интегриран проект за воден сектор на гр. Сливен.
Отговорено в зала на 08/04/2011.
08/04/2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно усвояването на средства по ОП "Околна среда".
Отговорено в зала на 08/04/2011.
15/04/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно решението за замразяване на смесите с биодизел до края на 2011г.
Отговорено в зала на 15/04/2011.
15/04/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно реализиране на проект за интегрирано управление на водите - гр. Оряхово и с. Селановци, Врачанска област.
Писмен отговор на 15/04/2011.
15/04/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждането на пречисвателна станция за отпадни води - гр. Козлодуй.
Писмен отговор на 15/04/2011.
27/05/2011
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно изявление на министър-председателя на Република България, направено на 14.05.2011 г. пред форум на Съюза на репресираните в България.
Отговорено в зала на 27/05/2011.
24/06/2011
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството за разширяване на енергийната сигурност, в т.ч. чрез разработването и реализирането на проекта за експлоатация на Подземното газонаходище "Чирен".
Отговорено в зала на 24/06/2011.
24/06/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедурите за геофизични изследвания на определени сондажи и прокарване на нов експлоатационен наклонено-насочен сондаж (Е72) в ПХН-Чирен (природно-газово хранилище).
Отговорено в зала на 24/06/2011.
15/07/2011
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно среща на министър-председателя на Република България с експерти от американска компания "Шеврон".
Отговорено в зала на 15/07/2011.
24/06/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно първоначални оценки на компаниите, заявили желание за участие в търга за проучване и добив на шистов газ в района на Нови пазар.
Отговорено в зала на 24/06/2011.
24/06/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно условията в разрешителното на компанията за проучване на шистов газ в района на Нови пазар.
Отговорено в зала на 24/06/2011.
22/07/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно затворения мост в местността Соповото при с. Стояново, на границата между областите Враца и Монтана.
Отговорено в зала на 22/07/2011.
22/07/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път ІІ-13 през гр. Бяла Слатина и необходимостта от неотложни действия.
Отговорено в зала на 22/07/2011.
08/07/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно неизплатени трудови възнаграждения в "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести -Роман" ЕООД.
Писмен отговор на 08/07/2011.
22/07/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно възпрепятстване на концесионер да реализира предоставените му права и договорни задължения по концесионен договор за минерални води от Маламволанжския хоризонт на територията на кк "Албена".
Писмен отговор на 22/07/2011.
22/07/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно действията на В и К ООД - Добрич, с които се възпрепятства концесионер да изпълнява своите задължения по договор с РБ, представлявана от МОСВ.
Писмен отговор на 22/07/2011.
02/09/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно удължаване срока на проекти по предприсъединителната програма ИСПА.
Отговорено в зала на 02/09/2011.
16/09/2011
Питане към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за превенция и предотвратяване конфликта на интереси при осъществяване на многостранната дейност на министерството.
Отговорено в зала на 16/09/2011.
16/09/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините, поради които в нормативно установения срок не са издадени заповедите за признаване изпълнението (неизпълнението) на целите на организациите по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, определени със съответните наредби, приети на основание чл. 24 от Закона за управление на отпадъците.
Отговорено в зала на 16/09/2011.
07/10/2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно критичното състояние на път VRC 1015 Тлачене - Габаре, част от републиканската транспортна схема.
Отговорено в зала на 07/10/2011.
04/11/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно последния вариант на формуляр за кандидатстване за финансиране на втора фаза на Интегрирана система от съоръжения за управление на отпадъците на София.
Отговорено в зала на 04/11/2011.
30/03/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно разработването на нова Национална стратегия за развитие на водния сектор.
Отговорено в зала на 30/03/2012.
06/04/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства.
Отговорено в зала на 06/04/2012.
06/04/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ.
Отговорено в зала на 06/04/2012.
03/02/2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно състоянието и функционирането на Националния геоложки фонд.
Писмен отговор на 03/02/2012.
06/04/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно участие на български производители в международното изложение за храни и напитки PRODEXPO 2012 в Москва.
Отговорено в зала на 06/04/2012.
24/02/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно действия на служители на МВР спрямо Стефан Стефанов, кандидат за кмет - Местни избори 2011 г. - с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца.
Отговорено в зала на 24/02/2012.
23/03/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно проект на жп инфракструктура за високоскоростна жп линия Видин - София, в района на гр. Враца.
Отговорено в зала на 23/03/2012.
27/04/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно завършени процеси на правораздаване и несъстояло се правоприлагане спрямо извършители на присвояване на собствеността на кооператорите от с. Девяне, общ. Враца.
Писмен отговор на 27/04/2012.
14/09/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно уволнението на директора на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца.
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно системите за мониторинг за състоянието на язовирните стени.
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно системите за мониторинг за състоянието на язовирните стени.
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно системите за мониторинг за състоянието на язовирните стени.
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно изпълнението на задължителните за страните-членки на Европейския съюз изисквания на Еврокод 8.
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на задължителните за страните-членки на Европейския съюз изисквания на Еврокод 8.
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно системите за мониторинг за състоянието на язовирните стени.
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отнемане на имоти от Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на община Враца с Решение на МС № 528/28.06.2012 г..
Писмен отговор на 14/09/2012.
19/10/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на участък от пътя Враца - Вършец.
Отговорено в зала на 19/10/2012.
28/09/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно възлагането и изпълнението на договор Д-30-85/27.08.2010 г. за избор на консултант за разработване на софтуер.
Отговорено в зала на 28/09/2012.
28/09/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно възлагането и изпълнението на договор Д-30-58/17.06.2010 г. за избор на консултант.
Отговорено в зала на 28/09/2012.
30/11/2012
Питане към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството спрямо нелегалния добив на течни въглеводороди (кондензат) от сондажи, с прекратен технологичен добив на нефт и газ.
Отговорено в зала на 30/11/2012.
28/09/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно нерегламентиран добив на нефтопродукти от изоставен сондажен кладенец, охраняван от полицията.
Писмен отговор на 28/09/2012.
28/09/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно работата на Агенция "Митници" по законността на притежаването и използването на стоки без акциз, придобити от изоставени сондажни кладенци.
Писмен отговор на 28/09/2012.
28/09/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно продължаване процеса на децентрализация с преместване на Агенцията за ядрено регулиране и Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" в гр.Враца.
Писмен отговор на 28/09/2012.
05/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
Писмен отговор на 05/10/2012.
08/03/2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда".
Отговорено в зала на 08/03/2013.
19/10/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно организиране и провеждане на обучение на служители в МОСВ от ДЗЗД "Глобал Адвайзърс-Маг Адвъртайзинг" на стойност 4 482 181,44 лв.
Писмен отговор на 19/10/2012.
08/03/2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства.
Отговорено в зала на 08/03/2013.
08/03/2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците.
Отговорено в зала на 08/03/2013.
02/11/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на околната среда вследствие незаконен добив на нефтопродукти от кладенци, загубили промишленото си значение в района на с. Хърлец и Крива бара, обл. Враца.
Писмен отговор на 02/11/2012.
19/10/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно инцидент в с. Хърлец, общ. Козлодуй в деня на провеждане на първия тур на изборите за кмет на селото - 7.10.2012 г.
Писмен отговор на 19/10/2012.
26/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно обезщетяване на бивши собственици на земи, попадащи в територията на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Писмен отговор на 26/10/2012.
26/10/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно състоянието и перспективата за съществуване на болница в гр. Оряхово, Врачанска област.
Отговорено в зала на 26/10/2012.
01/02/2013
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата.
Отговорено в зала на 01/02/2013.
01/02/2013
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността.
Отговорено в зала на 01/02/2013.
08/03/2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г.
Отговорено в зала на 08/03/2013.
08/03/2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма.
Отговорено в зала на 08/03/2013.
08/03/2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община.
Отговорено в зала на 08/03/2013.
08/03/2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г.
Отговорено в зала на 08/03/2013.
08/03/2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София.
Отговорено в зала на 08/03/2013.
01/03/2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно използването на утайки от Пречиствателна станция за отпадни води - с. Кубратово, за наторяване.
Писмен отговор на 01/03/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС