Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НИКОЛАЙ ХИНКОВ РАШЕВ
НИКОЛАЙ ХИНКОВ РАШЕВ
  • Дата на раждане : 15/01/1973 Мездра, България
  • Професия: инженер;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 6-ВРАЦА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: nikolay.rashev@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Албания
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Полша
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Швеция
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
14/01/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка - открит конкурс с предмет "Изграждане канализация гр. Роман".
Писмен отговор на 14/01/2011.
21/01/2011
Питане към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка - открит конкурс с предмет "Изграждане канализация гр. Роман".
Отговорено в зала на 21/01/2011.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС