Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
  • Дата на раждане : 22/05/1962 Момчилград, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
  • Изборен район: 9-КЪРДЖАЛИ;
  • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: U.Tasim@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
зам.-председател 29/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Ирак
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Индонезия
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Тунис
зам.-председател 17/02/2012 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
30/10/2009
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно намеренията на правителството за държавно подпомагане на тютюнопрозводството и политиката по отношение на сектора през следващите години.
Отговорено в зала на 30/10/2009.
19/03/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно осигуряването на семена за производство на тютюн - реколта 2010 г.
Отговорено в зала на 19/03/2010.
04/02/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проблеми с неизплащането на субсидии по Мярка 214 от Програмата за развитие на селските райони.
Писмен отговор на 04/02/2011.
27/07/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно причините за дисциплинарното уволнение на дългогодишни горски стражари в Държавно горско стопанство "Момчилград".
Писмен отговор на 27/07/2012.
02/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно снабдяването на населението с дърва за огрев.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС