Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СТАНКА ЛАЛЕВА ШАЙЛЕКОВА
СТАНКА ЛАЛЕВА ШАЙЛЕКОВА
  • Дата на раждане : 13/09/1960 Троян, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 11-ЛОВЕЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: stanka.shaylekova@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Австрия
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Италия
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
22/06/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно Национална стратегия за превенция на престъпността.
Отговорено в зала на 22/06/2012.
01/02/2013
Питане към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно Средносрочна рамкова инвестиционна програма.
Отговорено в зала на 01/02/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС