Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
  • Дата на раждане : 17/09/1953 Пазарджик, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: ginche.karaminova@parliament.bg, karaminova@abv.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
член 23/01/2013 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Ливан
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Египет
зам.-председател 20/01/2012 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
30/04/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно изразходване на средства по Оперативна програма „Административен капацитет” гр. Пазарджик.
Отговорено в зала на 30/04/2010.
19/11/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно жалба от жителите на с. Ковачево, област Пазарджик.
Отговорено в зала на 19/11/2010.
20/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно базова станция на ГЛОБУЛ, поставена върху къща в средата на с. Синитево.
Писмен отговор на 20/05/2011.
22/06/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно Национална стратегия за превенция на престъпността.
Отговорено в зала на 22/06/2012.
01/02/2013
Питане към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно Средносрочна рамкова инвестиционна програма.
Отговорено в зала на 01/02/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС