Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА
ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА
  • Дата на раждане : 07/09/1957 София, България
  • Професия: библиограф;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: i.mihailova@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
председател 29/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Сърбия
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
20/05/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път ІІІ-843 "Велинград - Сърница - Крушата - /Батак - Доспат/ и намеренията на компетентните институции за подобряване на техническото му състояние.
Писмен отговор на 20/05/2011.
16/09/2011
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно програмата на Агенция "Пътна инфраструктура" за рехабилитация на второкласна и третокласна пътна мрежа на територията на Пазарджишка и Смолянска област, финансирана от Оперативна програма "Регионално развитие".
Отговорено в зала на 16/09/2011.
02/11/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разработване на Генерални планове във водния сектор.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
21/12/2012
Питане към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно постигнатите цели и резултати от прилагането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и Кохезионния фонд, Фонда за развитие на земеделието и селските райони и Фонда за развитие на рибарството и аквакултурите.
Отговорено в зала на 21/12/2012.
21/12/2012
Питане към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно прилагането на териториална демаркация и необходимата координация при подготовката на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г.
Отговорено в зала на 21/12/2012.
02/11/2012
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разработване на Интегрирани планове за градско развитие, част от Оперативна програма "Регионално развитие".
Отговорено в зала на 02/11/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС