Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ
ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ
  • Дата на раждане : 12/09/1947 Плевен, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Синята коалиция" 6.76%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: tsvetan.kostov@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
20/11/2009
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно създаване на стандарти за монтиране на антени за мобилни оператори в населени места.
Писмен отговор на 20/11/2009.
12/02/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изграждане на Единна информационна система за търсене и предлагане на работа.
Писмен отговор на 12/02/2010.
05/03/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно предвиждане за размера на безработицата през 2010 г.
Отговорено в зала на 05/03/2010.
11/02/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансирането в системата на спешната медицинска помощ.
Писмен отговор на 11/02/2011.
04/02/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно реализиране на проекта "За достоен живот" по Оперативна програма "Човешки ресурси".
Писмен отговор на 04/02/2011.
01/07/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно участие на деца от детски градини и училища в инициативи, популялизиращи политически партии и техни представители.
Отговорено в зала на 01/07/2011.
29/07/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно проверки, осъществявани от дирекция "Инспекция по труда" - Плевен, през месец юни тази година.
Отговорено в зала на 29/07/2011.
10/02/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г. извън основните трудови възнаграждения.
Писмен отговор на 10/02/2012.
10/02/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно изплатени възнаграждения на служители през 2011 г. извън основните трудови възнаграждения.
Писмен отговор на 10/02/2012.
02/03/2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние и кадровата обезпеченост на спешната медицинска помощ.
Писмен отговор на 02/03/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС