Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
 • Дата на раждане : 06/10/1976 Пловдив, България
 • Професия: юрист;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
 • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: p.raeva@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  член 29/07/2009 - 20/01/2010
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/01/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно неизпълнение на задължение във връзка със сключени споразумения по чл. 37в, ал 1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи за разпределение на земеделски земи между ползватели в общ. Червен бряг, обл. Плевен.
  Отговорено в зала на 13/01/2012.
  24/02/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно продажба на кантон на язовир "Четиридесетте Извора", стопанисван от "Напоителни системи" ЕАД.
  Писмен отговор на 24/02/2012.
  24/02/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно свлечена язовирна стена на язовир "Златовръх", стопанисван от "Напоителни системи" - ЕАД.
  Писмен отговор на 24/02/2012.
  21/12/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно нанесен побой на ученик от училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Туховища.
  Писмен отговор на 21/12/2012.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС