Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ
БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ
 • Дата на раждане : 02/11/1973 Исперих, България
 • Професия: инженер;
 • Езици: руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
 • Изборен район: 18-РАЗГРАД;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: belgin@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Монголия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  09/07/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно приложението на разпоредбата на § 23 от Преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и издаване на решения за оземляване на безимотни и малоимотни граждани в землището на Община Исперих, Област Разград.
  Отговорено в зала на 09/07/2010.
  23/03/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно недостатъчната обезпеченост на безопасността и сигурността на българските и чуждестранни граждани на Централна автогара София, създаваща възможности за посегателство над личността и имуществото им.
  Отговорено в зала на 23/03/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно изясняване на обстоятелствата около смъртта на Сезгин Сечкин Иса дете на 3 години от гр. Исперих, Разградска област, ул. "Хр. Ботев" № 83.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  23/11/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно новия график за движение на влаковете в сила от 09.12.2012 г.
  Писмен отговор на 23/11/2012.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС