Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
  • Дата на раждане : 06/03/1974 Русе, България
  • Професия: университетски преподавател;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: Партия "Атака" 9.36%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: lyubomir.vladimirov@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 01/02/2012
41-о Народно събрание
парламентарен секретар 01/02/2012 - 14/03/2013
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
член 29/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Австрия
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Швеция
зам.-председател 23/10/2009 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Палестина
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/10/2009
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството за изграждане на АЕЦ "Белене".
Писмен отговор на 23/10/2009.
20/11/2009
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно финансовото състояние на електроразпределителните дружества.
Писмен отговор на 20/11/2009.
23/04/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно създаването на работна група към Министерството на труда и социалната политика за решаване проблемите, свързани с помощните средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания.
Отговорено в зала на 23/04/2010.
16/04/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цените и разпределението на електрическата енергия от електроразпределителните дружества. Приходите и разходите на ЕРД.
Писмен отговор на 16/04/2010.
14/05/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно присъединяването на ветрогенератори към електроразпределителната мрежа в землището на община Иваново, Русенска област.
Писмен отговор на 14/05/2010.
21/05/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно решение за първоначално предлагане на Българска фондова борса на държавният дял /33 процента/ в електроразпределителното дружество ЕОН.
Отговорено в зала на 21/05/2010.
17/09/2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цени на електрическата енергия и ценообразуването им в България.
Писмен отговор на 17/09/2010.
18/02/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно Правилника на Министерски съвет по прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България.
Отговорено в зала на 18/02/2011.
25/03/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно жалба на животновъди от гр. Две Могили, област Русе.
Писмен отговор на 25/03/2011.
08/04/2011
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно бездействието и злоупотребите на ЧЕЗ, ЕВН и Е.ОН при задължително изкупуване на трафопостовете, изградени от предприемачи и граждани в новопостроени и стари обекти.
Отговорено в зала на 08/04/2011.
15/04/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно дължимите от Енергоразпределителните дружества 450 млн. лв. към държавата.
Писмен отговор на 15/04/2011.
24/06/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно намеренията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за продажба на държавния 33% дял в електроразпределителните дружества.
Отговорено в зала на 24/06/2011.
10/06/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно нуждата от поставяне на барокамера в района на Южното черноморие за превенция на случаи с фатален изход при леководолазите.
Отговорено в зала на 10/06/2011.
08/07/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно проведените на 12.06.2011 г. предварителни избори на Синята коалиция в българските училища.
Писмен отговор на 08/07/2011.
24/06/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно отнемане на лицензиите и разтрогване на договорите на трите електроразпределителни дружества, въз основа на шокиращия доклад на ДКЕВР от 2010 г.
Отговорено в зала на 24/06/2011.
24/06/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно предоставено разрешение от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на американска компания за проучване и добив на шистов газ в България, чрез опасна за здравето и живота на българските граждани технология.
Отговорено в зала на 24/06/2011.
15/07/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно негативни оценки в западни медии относно последиците от кризата в Гърция по отношение на гръцките банки в България.
Отговорено в зала на 15/07/2011.
08/07/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно присъединяване на ВЕИ обект от "ЕОН България Мрежи" АД и действието на новия Закон за енергията от възобновяемите източници.
Писмен отговор на 08/07/2011.
02/12/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно състоянието и перспективите за намаляването на външния дълг на Република България.
Отговорено в зала на 02/12/2011.
11/11/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно превалутирането на българския външен дълг от долари в евро.
Отговорено в зала на 11/11/2011.
13/01/2012
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно продажбата на държавния дял в електроразпределителните дружества.
Отговорено в зала на 13/01/2012.
20/01/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно саморазправа с медицински работници от страна на лица с ромски произход в с. Малко Враново, обл. Русе.
Отговорено в зала на 20/01/2012.
02/03/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно ранното предупреждаване за настъпващи опасни метеорологични явления.
Писмен отговор на 02/03/2012.
24/02/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно сумите, които ръководеното от Вас министерство изразходва за медийно отразяване и ПР дейности.
Писмен отговор на 24/02/2012.
02/03/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно сумите, които ръководеното от Вас министерство изразходва за медийно отразяване и ПР дейности.
Писмен отговор на 02/03/2012.
09/03/2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно сумите, които ръководеното от Вас министерство изразходва за медийно отразяване и ПР дейности.
Писмен отговор на 09/03/2012.
16/03/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно разрешителните за дейност /лицензи/, издавани от Министерството на финансите.
Писмен отговор на 16/03/2012.
23/03/2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно разрешителните за дейност /лицензи/, издавани от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Писмен отговор на 23/03/2012.
06/04/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно неакредитирани докторски програми.
Писмен отговор на 06/04/2012.
18/05/2012
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно мерките за сигурност на посолствата и консулствата на Република България.
Писмен отговор на 18/05/2012.
27/07/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно законността на повишението на цената на топлинната енергия в гр. Русе от 01.06.2012 г., от "Топлофикация Русе" ЕАД.
Писмен отговор на 27/07/2012.
28/09/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно компетенциите и правата на преподавателите от висшите учебни заведения.
Писмен отговор на 28/09/2012.
25/01/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реална опасност от некачествена поддръжка на пътната мрежа през зимния период в Русенска област.
Писмен отговор на 25/01/2013.
30/11/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно потъването на кораб в лимана на Драгажния флот в Русе и опасност от екологична катастрофа.
Отговорено в зала на 30/11/2012.
21/12/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно правилата за придобиване и сроковете на ползване на медицински изделия, приспособления и съоръжения от хората с увреждания.
Отговорено в зала на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно прекъснато електрозахранване във вилните зони "Кону бунар", "Нови халваджи" и "Синигер" - гр. Русе.
Отговорено в зала на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предприемането на мерки за предоставяне на достъпен обществен транспорт на хората с увреждания в Република България.
Отговорено в зала на 21/12/2012.
01/03/2013
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно необходимостта от животоспасяваща апаратура в отделението по Неонатология, в Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Анна" - гр. Варна.
Отговорено в зала на 01/03/2013.
01/03/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието и опасностите от инциденти по мостовете в област Русе.
Писмен отговор на 01/03/2013.
08/03/2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно предоставяне на лицензионните договори на електроразпределителните дружества в България.
Писмен отговор на 08/03/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС