Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
 • Дата на раждане : 06/03/1974 Русе, България
 • Професия: университетски преподавател;
 • Езици: английски;немски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: Партия "Атака" 9.36%;
 • Изборен район: 19-РУСЕ;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: lyubomir.vladimirov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 01/02/2012
  41-о Народно събрание
  парламентарен секретар 01/02/2012 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  член 29/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Австрия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Швеция
  зам.-председател 23/10/2009 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Палестина
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  23/10/2009
  Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството за изграждане на АЕЦ "Белене".
  Писмен отговор на 23/10/2009.
  20/11/2009
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно финансовото състояние на електроразпределителните дружества.
  Писмен отговор на 20/11/2009.
  23/04/2010
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно създаването на работна група към Министерството на труда и социалната политика за решаване проблемите, свързани с помощните средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания.
  Отговорено в зала на 23/04/2010.
  16/04/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цените и разпределението на електрическата енергия от електроразпределителните дружества. Приходите и разходите на ЕРД.
  Писмен отговор на 16/04/2010.
  14/05/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно присъединяването на ветрогенератори към електроразпределителната мрежа в землището на община Иваново, Русенска област.
  Писмен отговор на 14/05/2010.
  21/05/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно решение за първоначално предлагане на Българска фондова борса на държавният дял /33 процента/ в електроразпределителното дружество ЕОН.
  Отговорено в зала на 21/05/2010.
  17/09/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цени на електрическата енергия и ценообразуването им в България.
  Писмен отговор на 17/09/2010.
  18/02/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно Правилника на Министерски съвет по прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България.
  Отговорено в зала на 18/02/2011.
  25/03/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно жалба на животновъди от гр. Две Могили, област Русе.
  Писмен отговор на 25/03/2011.
  08/04/2011
  Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно бездействието и злоупотребите на ЧЕЗ, ЕВН и Е.ОН при задължително изкупуване на трафопостовете, изградени от предприемачи и граждани в новопостроени и стари обекти.
  Отговорено в зала на 08/04/2011.
  15/04/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно дължимите от Енергоразпределителните дружества 450 млн. лв. към държавата.
  Писмен отговор на 15/04/2011.
  24/06/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно намеренията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за продажба на държавния 33% дял в електроразпределителните дружества.
  Отговорено в зала на 24/06/2011.
  10/06/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно нуждата от поставяне на барокамера в района на Южното черноморие за превенция на случаи с фатален изход при леководолазите.
  Отговорено в зала на 10/06/2011.
  08/07/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно проведените на 12.06.2011 г. предварителни избори на Синята коалиция в българските училища.
  Писмен отговор на 08/07/2011.
  24/06/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно отнемане на лицензиите и разтрогване на договорите на трите електроразпределителни дружества, въз основа на шокиращия доклад на ДКЕВР от 2010 г.
  Отговорено в зала на 24/06/2011.
  24/06/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно предоставено разрешение от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на американска компания за проучване и добив на шистов газ в България, чрез опасна за здравето и живота на българските граждани технология.
  Отговорено в зала на 24/06/2011.
  15/07/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно негативни оценки в западни медии относно последиците от кризата в Гърция по отношение на гръцките банки в България.
  Отговорено в зала на 15/07/2011.
  08/07/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно присъединяване на ВЕИ обект от "ЕОН България Мрежи" АД и действието на новия Закон за енергията от възобновяемите източници.
  Писмен отговор на 08/07/2011.
  02/12/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно състоянието и перспективите за намаляването на външния дълг на Република България.
  Отговорено в зала на 02/12/2011.
  11/11/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно превалутирането на българския външен дълг от долари в евро.
  Отговорено в зала на 11/11/2011.
  13/01/2012
  Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно продажбата на държавния дял в електроразпределителните дружества.
  Отговорено в зала на 13/01/2012.
  20/01/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно саморазправа с медицински работници от страна на лица с ромски произход в с. Малко Враново, обл. Русе.
  Отговорено в зала на 20/01/2012.
  02/03/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно ранното предупреждаване за настъпващи опасни метеорологични явления.
  Писмен отговор на 02/03/2012.
  24/02/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно сумите, които ръководеното от Вас министерство изразходва за медийно отразяване и ПР дейности.
  Писмен отговор на 24/02/2012.
  02/03/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно сумите, които ръководеното от Вас министерство изразходва за медийно отразяване и ПР дейности.
  Писмен отговор на 02/03/2012.
  09/03/2012
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно сумите, които ръководеното от Вас министерство изразходва за медийно отразяване и ПР дейности.
  Писмен отговор на 09/03/2012.
  16/03/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно разрешителните за дейност /лицензи/, издавани от Министерството на финансите.
  Писмен отговор на 16/03/2012.
  23/03/2012
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно разрешителните за дейност /лицензи/, издавани от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
  Писмен отговор на 23/03/2012.
  06/04/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно неакредитирани докторски програми.
  Писмен отговор на 06/04/2012.
  18/05/2012
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно мерките за сигурност на посолствата и консулствата на Република България.
  Писмен отговор на 18/05/2012.
  27/07/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно законността на повишението на цената на топлинната енергия в гр. Русе от 01.06.2012 г., от "Топлофикация Русе" ЕАД.
  Писмен отговор на 27/07/2012.
  28/09/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно компетенциите и правата на преподавателите от висшите учебни заведения.
  Писмен отговор на 28/09/2012.
  25/01/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реална опасност от некачествена поддръжка на пътната мрежа през зимния период в Русенска област.
  Писмен отговор на 25/01/2013.
  30/11/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно потъването на кораб в лимана на Драгажния флот в Русе и опасност от екологична катастрофа.
  Отговорено в зала на 30/11/2012.
  21/12/2012
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно правилата за придобиване и сроковете на ползване на медицински изделия, приспособления и съоръжения от хората с увреждания.
  Отговорено в зала на 21/12/2012.
  21/12/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно прекъснато електрозахранване във вилните зони "Кону бунар", "Нови халваджи" и "Синигер" - гр. Русе.
  Отговорено в зала на 21/12/2012.
  21/12/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предприемането на мерки за предоставяне на достъпен обществен транспорт на хората с увреждания в Република България.
  Отговорено в зала на 21/12/2012.
  01/03/2013
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно необходимостта от животоспасяваща апаратура в отделението по Неонатология, в Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Анна" - гр. Варна.
  Отговорено в зала на 01/03/2013.
  01/03/2013
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието и опасностите от инциденти по мостовете в област Русе.
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  08/03/2013
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно предоставяне на лицензионните договори на електроразпределителните дружества в България.
  Писмен отговор на 08/03/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС