Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА
МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА
  • Дата на раждане : 12/02/1956 Балчик, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС: 37 НС; 38 НС;
  • E-mail: M.Plugtschieva@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 31/05/2012
Група за приятелство България - Германия
зам.-председател 23/10/2009 - 31/05/2012
Група за приятелство България - Косово
зам.-председател 11/04/2012 - 31/05/2012
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/09/2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно рискове при усвояване на средствата по Оперативна програма "Административен капацитет" след закриване на Министерството на държавната администрация и административната реформа.
Отговорено в зала на 04/09/2009.
25/09/2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно груби нарушения в горския фонд на територията на горско стопанство "Старо Оряхово" край с.Шкорпиловци, Варненска област.
Писмен отговор на 25/09/2009.
25/09/2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно уволнения в системата на Държавната агенция по горите.
Отговорено в зала на 25/09/2009.
30/10/2009
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството във връзка с експлоатацията на Дунав мост, свързващ Русе и Гюргево.
Отговорено в зала на 30/10/2009.
20/11/2009
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно възможността за прехвърляне на собствеността на гребна база и лесопарка "Липника", към община Русе.
Писмен отговор на 20/11/2009.
22/01/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно инвестиционната програма за изграждане на депа за отпадъци и пречиствателни станции за отпадни води.
Писмен отговор на 22/01/2010.
21/05/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно готовността на България да подпомага реализацията на одобрените проекти по Програма за трансгранично сътрудничество с Румъния.
Отговорено в зала на 21/05/2010.
04/06/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на почвите, водите и въздуха на територията на община Сливо поле, Русенска област, от Завода за биодизел.
Писмен отговор на 04/06/2010.
18/06/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно проекта "Изграждане на канализационната мрежа и пречиствателна станция за отпадни води на гр. Сливо поле" по схемата ВG 161ПО005/08/1.12/01/07 - Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2000 до 10000 е. ж.
Отговорено в зала на 18/06/2010.
11/06/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно готовността на България да подпомага реализацията на одобрените проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния.
Отговорено в зала на 11/06/2010.
11/06/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно неизпълнението на Постановление № 259 на Министерски съвет от 30 октомври 2009 г..
Писмен отговор на 11/06/2010.
18/06/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнението на проекти по програма "Транзитни пътища" ІV и V.
Отговорено в зала на 18/06/2010.
02/07/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно прилагане на чл. 14 от Закона за горите.
Отговорено в зала на 02/07/2010.
02/07/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изпълнение на 223 и 226 мярка от Програмата за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 02/07/2010.
09/07/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разплащане на проекти по САПАРД.
Писмен отговор на 09/07/2010.
09/07/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проект "Рехабилитация на уличното осветление на територията на община "Сливо поле" на стойност около 2 млн. лв. по мярка 322 "Развитие и обновяване на селата".
Писмен отговор на 09/07/2010.
17/09/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно размера на субсидиите за 2010 г. на фермерите - собственици на животни, попадащи в Националния генофонд /НГ/ в животновъдството.
Писмен отговор на 17/09/2010.
16/07/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно извършената по незаконен и непрозрачен начин проверка от Изпълнителната Агенция по селекция и репродукция в животновъдството /ИАСРЖ/ на развъдните асоциации /РА/ и решението на УС на Държавния фонд за връщане на пари по държавна помощ 2 400 000 лв., дадена от ДФ "Земеделие" за водене на родословна книга и определяне на продуктивните и генетични качества на животните.
Писмен отговор на 16/07/2010.
16/07/2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно собствеността на Пристанище - гр.Силистра.
Отговорено в зала на 16/07/2010.
10/09/2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно закриването на филхармонията в град Русе.
Писмен отговор на 10/09/2010.
15/10/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проект "Пространствата на духовността - ремонт, възстановяване и съхраняване на емблематични за русенската култура сгради" : Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русенска художествена галерия и Пантеон на възрожденците по Оперативна програма "Регионално развитие".
Писмен отговор на 15/10/2010.
15/10/2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно проект "Дом за възрастни хора с деменция" - с. Могилино, община Две могили.
Писмен отговор на 15/10/2010.
15/10/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно позицията на България по клонирането на животни за храна в Европейския съюз.
Писмен отговор на 15/10/2010.
15/10/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно сериозни проблеми в работата на Държавен фонд "Земеделие".
Писмен отговор на 15/10/2010.
15/10/2010
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно позицията на правителството по казуса с върнатите български граждани от Франция.
Писмен отговор на 15/10/2010.
29/10/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на проект "Рехабилитация на достъпната инфраструктура с цел развитието на трансграничното сътрудничество в региона Гюргево - Русе - Програма Трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г.
Писмен отговор на 29/10/2010.
05/11/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на проект "Изработване на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в гр. Сливо поле" - ОП "Околна среда" 2007-2013 г.
Писмен отговор на 05/11/2010.
29/10/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на ОДЗ "Мечо Пух" и СОУ "Св.Паисий Хилендарски" в гр. Сливо поле и ОУ "Ив.Вазов" в с.Голямо Враново".
Писмен отговор на 29/10/2010.
05/11/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно откази за плащане на субсидии на група млади фермери по договори, сключени с ДФЗ-РА по мярка 112 от ПРСР.
Отговорено в зала на 05/11/2010.
19/11/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на Оперативна програма "Околна среда".
Отговорено в зала на 19/11/2010.
11/02/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно случая с г-жа Калина Илиева.
Отговорено в зала на 11/02/2011.
28/01/2011
Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно намеренията на правителството за предоставяне на по-големи възможности за мобилност на хората с увреждания.
Отговорено в зала на 28/01/2011.
04/02/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно актуално състояние и проблеми при изпълнение на проекта Автомагистрала "Люлин".
Писмен отговор на 04/02/2011.
21/01/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно сигнал до министъра на здравеопазването от група лекари към Националната специализирана болница за лечение на хематологични заболявания.
Писмен отговор на 21/01/2011.
11/02/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проект на община Иваново по мярка 322 на ОП "Развитие на селските райони" - Обновяване на паркове и детски площадки в 8 населени места - Пиргово, Мечка, Божичен, Сваленик, Красен, Нисово, Тръстеник и Щръклево".
Писмен отговор на 11/02/2011.
04/02/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отказана субсидия по схема за подпомагане НДКМ 3 на ЗКПУ "Янтра" - с. Ценово, и Върбанови ООД - гр. Бяла, Русенска област.
Писмен отговор на 04/02/2011.
25/03/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно напредъка по изпълнение на приоритетни оси ПО З - подобряване на качеството на образованието, и ПО 4 - подобряване на достъпа до образование, по Оперативна програма "Човешки ресурси".
Отговорено в зала на 25/03/2011.
01/04/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно позицията на България при формиране на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.
Отговорено в зала на 01/04/2011.
01/04/2011
Питане към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно образователната политика на Министерството на образованието, младежта и науката спрямо българската общност в чужбина и особено в страните на Европейския съюз.
Отговорено в зала на 01/04/2011.
20/05/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно позиция на Министерството на земеделието и храните по изследването на БАН за демографските перспективи пред българското село.
Отговорено в зала на 20/05/2011.
08/04/2011
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно демографската политика на българското правителство.
Отговорено в зала на 08/04/2011.
08/04/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно кадровата политика в Центъра за развитие на човешките ресурси.
Отговорено в зала на 08/04/2011.
08/04/2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно използването на училищните автобуси от кмета на община Борово, Русенска област.
Писмен отговор на 08/04/2011.
08/04/2011
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно намаляването на таксите на Дунав мост.
Писмен отговор на 08/04/2011.
15/04/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно сигнали за нарушение на Закона за движение по пътищата от кмета на община Две могили, Русенска област.
Отговорено в зала на 15/04/2011.
13/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно субсидирането на центровете за кожно-венерически заболявания (ЦКВЗ).
Отговорено в зала на 13/05/2011.
20/05/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно директните плащания и санкциите, които се налагат на земеделските производители.
Отговорено в зала на 20/05/2011.
20/05/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерство на земеделието и храните относно проблемите в сектор "Плодове и зеленчуци".
Отговорено в зала на 20/05/2011.
03/06/2011
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пречиствателни станции по ИСПА.
Отговорено в зала на 03/06/2011.
10/06/2011
Питане към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно предприетите мерки за облекчаване кандидатстването на бенифициентите по оперативните програми и стартиралия процес за програмиране и планиране на периода 2014 - 2020 г.
Отговорено в зала на 10/06/2011.
20/05/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно регламентиране на кръводаряване при спешни случаи.
Писмен отговор на 20/05/2011.
20/05/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно местните инициативни групи по ос 4 "Лидер" на Програмата за развитие на селските райони.
Писмен отговор на 20/05/2011.
13/05/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проблеми с проекти на община Свиленград, Хасковска област, по Програмата за развитие на селските райони.
Писмен отговор на 13/05/2011.
13/05/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно случаи на грубо погазване правата на бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони.
Писмен отговор на 13/05/2011.
10/06/2011
Питане към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно позицията на България по бъдещата кохезионна политика на Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г.
Отговорено в зала на 10/06/2011.
20/05/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно преструктуриране на фермите в първа категория.
Отговорено в зала на 20/05/2011.
27/05/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № 58-131-СО41/12.01.2009 г. по ОП "Околна среда" за проект № 58-131-41-41 техническа помощ за изработване на проект на изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция - с. Щръклево, община Иваново, Русенска област.
Писмен отговор на 27/05/2011.
17/06/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно снемане на лични данни на ВИП залата на летище София на народни представители.
Отговорено в зала на 17/06/2011.
29/07/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно Горските мерки в Програмата за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 29/07/2011.
09/09/2011
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно законовите възможности общините да вземат решения за дългосрочен общински дълг.
Отговорено в зала на 09/09/2011.
02/09/2011
Питане към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за управление на природните и национални паркове в България.
Отговорено в зала на 02/09/2011.
07/10/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проблеми в горския сектор след приемането на новия Закон за горите.
Отговорено в зала на 07/10/2011.
07/10/2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на проекти по Дунавската стратегия на ЕС.
Отговорено в зала на 07/10/2011.
04/11/2011
Питане към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на правителството за подобряване условията за корабоплаване по р. Дунав.
Отговорено в зала на 04/11/2011.
18/11/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно реда и начина за контрол на вноса на плодове и зеленчуци от Турция.
Отговорено в зала на 18/11/2011.
09/12/2011
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно Наредба за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях.
Отговорено в зала на 09/12/2011.
09/12/2011
Питане към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно усвояването на средствата от фондовете за Регионално развитие, Социалния и Кохезионния фонд.
Отговорено в зала на 09/12/2011.
13/01/2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно оттеглянето на големи немски инвеститори от България.
Отговорено в зала на 13/01/2012.
16/12/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно бъдещето на Еврозоната.
Отговорено в зала на 16/12/2011.
13/01/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мотивите за уволнение на изп. директор на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".
Писмен отговор на 13/01/2012.
13/01/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отдаване на черен път в природен парк "Русенски Лом" на частни лица.
Писмен отговор на 13/01/2012.
20/01/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансиране на проведените през 2011 г. местни и президентски избори.
Отговорено в зала на 20/01/2012.
03/02/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно финансови и имиджови щети за България по линия на международния ловен туризъм.
Писмен отговор на 03/02/2012.
10/02/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно Оперативна програма "Рибарство".
Отговорено в зала на 10/02/2012.
10/02/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно контрола върху събираните суми от "БМВ" ООД.
Писмен отговор на 10/02/2012.
02/03/2012
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно цялостната политика на управление на средствата от ЕС по всички фондове - регионален, социален, кохезионен и аграрен, през текущия и следващия програмен период.
Отговорено в зала на 02/03/2012.
24/02/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно кризисната ситуация в Русенска област.
Писмен отговор на 24/02/2012.
23/03/2012
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно прекратяване дейността на Дипломатическото бюро в Бон и откриване на Генерално консулство на Република България, със седалище Франкфурт на Майн.
Писмен отговор на 23/03/2012.
09/03/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно относно финансовия инструмент JESSICA.
Писмен отговор на 09/03/2012.
09/03/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проблеми при прилагането на Закона за горите и подзаконовата уредба.
Писмен отговор на 09/03/2012.
30/03/2012
Питане към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно националната политика за професионалното образование.
Писмен отговор на 30/03/2012.
09/03/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно поражения по пристанищните съоръжения от ледохода по р. Дунав.
Писмен отговор на 09/03/2012.
27/04/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно съдбата на "Напоителни системи" - гр. Русе.
Писмен отговор на 27/04/2012.
16/03/2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно масово налагане на глоби на общопрактикуващите лекари.
Писмен отговор на 16/03/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС