Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АРИФ САМИ АГУШ
АРИФ САМИ АГУШ
  • Дата на раждане : 27/04/1953 с. Сандрово, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
  • Изборен район: 22-СМОЛЯН;
  • Участие в предишно НС: 40 НС;
  • E-mail: arif.agush@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Швеция
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
27/11/2009
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансиране на проектите по Програмата за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 27/11/2009.
16/09/2011
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно програмата на Агенция "Пътна инфраструктура" за рехабилитация на второкласна и третокласна пътна мрежа на територията на Пазарджишка и Смолянска област, финансирана от Оперативна програма "Регионално развитие".
Отговорено в зала на 16/09/2011.
25/11/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно прояви на дискриминация по политически признак от страна на горски служители при изпълнение на писмо на министъра на земеделието и храните за прилагане на Закона за горите, в частта за осигуряване на дърва за огрев на физически лица.
Отговорено в зала на 25/11/2011.
20/01/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
Отговорено в зала на 20/01/2012.
08/06/2012
Питане към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно програмата и плановете на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за развитието на рудодобива в общините Мадан и Рудозем.
Отговорено в зала на 08/06/2012.
23/03/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно нарасналото социално напрежение между работниците и "ГОРУБСО - МАДАН" АД - гр. Мадан.
Отговорено в зала на 23/03/2012.
28/09/2012
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътищата по републиканската пътна мрежа и прилагането на БДС EN 1317-5:2007+A1:2009.
Отговорено в зала на 28/09/2012.
05/10/2012
Питане към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за финансиране на болници в отдалечени, планински и полупланински райони.
Отговорено в зала на 05/10/2012.
25/01/2013
Питане към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно неизяснени технически проблеми, съпътстващи развитието на ядрената енергетика в България.
Отговорено в зала на 25/01/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС