Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
  • Дата на раждане : 24/10/1965 Кърджали, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 22-СМОЛЯН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dimcho.mihalevski@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Гърция
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/10/2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прилагането на подход, основан на обективни критерии, при определяне на ръководителите на търговските дружества в сектор "В и К".
Отговорено в зала на 16/10/2009.
16/10/2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за откриване на нови ГКПП по границата между РБългария и РГърция и изграждането на подходните пътища.
Отговорено в зала на 16/10/2009.
16/10/2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прилагане на политиката, свързана със заявените ангажименти за ново административно-териториално деление на Република България.
Отговорено в зала на 16/10/2009.
30/10/2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно отхвърляне от Министерския съвет на проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и подписване на Допълнително споразумение към Рамков кредитен договор от 13 април 2001 г. F/P 1395 /2001/ - 3-и транш между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България.
Отговорено в зала на 30/10/2009.
30/10/2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнение на ангажиментите на правителството по заема от Световната банка за развитие на общинската инфраструктура.
Отговорено в зала на 30/10/2009.
20/11/2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възлагането на обществени поръчки за текущ ремонт и зимно поддържане на РПМ по РПС и финансовите задължения на Агенция "Пътна инфраструктура" за изпълнени дейности.
Писмен отговор на 20/11/2009.
20/11/2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на проектите финансирани по програмите Транзитни пътища ІV, Транзитни пътища V и проекта за рехабилитация на пътната инфраструктура съфинансиран от Световната банка.
Писмен отговор на 20/11/2009.
04/12/2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно конкретизиране на отговор по въпросите на възлагането на обществени поръчки за текущ ремонт и зимно поддържане на РПМ по РПС и финансовите задължения на Агенция "Пътна инфраструктура" за изпълнени дейности.
Писмен отговор на 04/12/2009.
04/12/2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно конкретизиране на отговор по просрочените задължения на Агенция "Пътна инфраструктура" при изпълнението на проектите, фиксирани по програмите Транзитни пътища ІV, Транзитни пътища V, и проекта за рехабилитация на пътна инфраструктура, съфинансиран от Световната банка.
Писмен отговор на 04/12/2009.
26/02/2010
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на заявени ангажименти за подкрепа на строителния бранш в Република България.
Отговорено в зала на 26/02/2010.
26/02/2010
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на отговорностите за реализиране на преструктурирането и модернизацията на сектор "Водоснабдяване и канализация" в Република България.
Отговорено в зала на 26/02/2010.
30/07/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на проектите, финансирани по програмите Транзитни пътища ІV, Транзитни пътища V и проекта за рехабилитация на пътна инфраструктура, съфинансиран от Световната банка.
Писмен отговор на 30/07/2010.
17/09/2010
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно гарантиране изпълнението на схемите по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.".
Отговорено в зала на 17/09/2010.
17/09/2010
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно степента на реализация на структурните промени и изграждане на органите за управление в сектор "Водоснабдяване и канализация" в Република България.
Отговорено в зала на 17/09/2010.
17/09/2010
Питане към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно прилаганата политика и конкретните мерки на Министерството на околната среда и водите при съчетаване на опазването на биологичното разнообразие и защита на живота и поминъка на хората в планинските райони.
Отговорено в зала на 17/09/2010.
17/09/2010
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно гарантиране на политиката на модернизация на основната техническа инфраструктура с национално значение, в условията на силно намалено бюджетно финансиране.
Отговорено в зала на 17/09/2010.
10/09/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно доклада за показателите на дружествата с държавно участие в сектор водоснабдяване и канализация за 2009г..
Писмен отговор на 10/09/2010.
08/10/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансовото изпълнение на проектите за републиканската пътна мрежа, финансирани чрез държавни инвестиционни заеми от Европейската инвестиционна банка и Международната банка за възстановяване и развитие.
Писмен отговор на 08/10/2010.
08/10/2010
Питане към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на управляващия орган в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за гарантиране на успешното завършване на инфраструктурните проекти, финансирани от Програма ИСПА /Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94.
Отговорено в зала на 08/10/2010.
29/10/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършването на В и К услугата за Курортен комплекс "Златни пясъци".
Отговорено в зала на 29/10/2010.
12/11/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно информация относно договарянето и изпълнението по частта за Шенген от Инструмента за подобряване бюджетните парични потоци и подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение.
Писмен отговор на 12/11/2010.
12/11/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършените кадрови промени в управлението на дружествата от ВиК-сектора, с държавно и държавно-общинско участие.
Писмен отговор на 12/11/2010.
19/11/2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно сключени договори с Министерството на околната среда и водите.
Писмен отговор на 19/11/2010.
10/12/2010
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на изпълнението на техническата инфраструктура с национално значение.
Отговорено в зала на 10/12/2010.
03/12/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно договорите за изграждане на участъци от АМ "Тракия" между гр.Стара Загора и гр. Карнобат.
Писмен отговор на 03/12/2010.
03/12/2010
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно отнемане на социални права на многодетни майки и хора с увреждания.
Отговорено в зала на 03/12/2010.
14/01/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно информация за приходите от винетни стикери за движение на ППС по републиканската пътна мрежа на Република България.
Писмен отговор на 14/01/2011.
21/01/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно данни и обстоятелства при изпълнението на дейностите по изграждане на Автомагистрала "Люлин".
Писмен отговор на 21/01/2011.
28/01/2011
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение и мониторинг на големите пътни проекти с национално значение.
Отговорено в зала на 28/01/2011.
11/02/2011
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на резултативна система от мерки и дейности по качественото изпълнение на големи инфраструктурни проекти от Агенция "Пътна инфраструктура".
Отговорено в зала на 11/02/2011.
28/01/2011
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за обезпечаване на достъп до планираното европейско финансиране по значимите пътни проекти, финансирани от Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013 г.".
Отговорено в зала на 28/01/2011.
28/01/2011
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при изграждане на автомагистрални участъци на база съществуващи договори.
Отговорено в зала на 28/01/2011.
21/01/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно данни за постъпленията от винетни такси за движение по републиканската пътна мрежа и тяхното използване от Агенция "Пътна инфраструктура".
Писмен отговор на 21/01/2011.
28/01/2011
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на ефективното и ефикасно функциониране на контролната система и Системата за финансово управление и контрол в Агенция "Пътна инфраструктура".
Отговорено в зала на 28/01/2011.
18/02/2011
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за гарантиране на проектната готовност на големи пътни проекти с национално значение за следващия 10-годишен период.
Отговорено в зала на 18/02/2011.
28/01/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно разпределени средства за 2010 г. от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
Писмен отговор на 28/01/2011.
11/03/2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно практическото прилагане на Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство.
Писмен отговор на 11/03/2011.
11/03/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнението на приетия през 2010 г. Механизъм за уреждане на задължения по републиканския бюджет от Българската банка за развитие.
Писмен отговор на 11/03/2011.
18/03/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно данни от изпитванията, проведени от ЦИПТНЕНС, на материалите, влагани в долните пластове на конструкцията на насипите на Лот 2 от АМ "Тракия".
Писмен отговор на 18/03/2011.
19/03/2011
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно кадровата политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в основните структури, прилагащи държавната политика във ВиК сектора и в пътния сектор.
Отговорено в зала на 19/03/2011.
19/03/2011
Питане към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на управляващия орган в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в областта на развитие на транспорта, и в частност на пътната инфраструктура.
Отговорено в зала на 19/03/2011.
03/06/2011
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на експлоатационната устойчивост на съществуващия сграден фонд в България.
Отговорено в зала на 03/06/2011.
13/05/2011
Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно информация за Национална спортна зала.
Писмен отговор на 13/05/2011.
03/06/2011
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пречиствателни станции по ИСПА.
Отговорено в зала на 03/06/2011.
24/06/2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно данни за конкретните практически мерки за социално подпомагане на социално уязвимите групи в Смолянска област.
Писмен отговор на 24/06/2011.
15/07/2011
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране изпълнението на Оперативна програма "Околна среда" и намаляване риска от санкции на България за неизпълнение на Европейска директива за пречистване на отпадъчни води.
Отговорено в зала на 15/07/2011.
15/07/2011
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за рехабилитация на републиканската пътна мрежа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. и 2012 г.
Отговорено в зала на 15/07/2011.
02/09/2011
Питане към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за съвместяване на опазване на биологичното разнообразие в Родопите и опазване живота и здравето на хората.
Отговорено в зала на 02/09/2011.
08/07/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно данни за добитите инертни материали за пътното строителство през 2010 г. в Старозагорска, Сливенска, Ямболска и Бургаска област.
Писмен отговор на 08/07/2011.
16/09/2011
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране качественото изпълнение на участъци от републиканската пътна инфраструктура, финансирани с европейски средства.
Отговорено в зала на 16/09/2011.
22/07/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно данни за добитите инертни материали за пътното строителство през 2010 г. в Старозагорска, Сливенска, Ямболска и Бургаска области.
Писмен отговор на 22/07/2011.
16/09/2011
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на стратегическите цели по изпълнение на пътната инфраструктура до 2020 г.
Отговорено в зала на 16/09/2011.
14/10/2011
Питане към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно закрити общински болници от началото на 2011 г.
Отговорено в зала на 14/10/2011.
04/11/2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране на дейности на предприятията по геозащита през 2011 г.
Отговорено в зала на 04/11/2011.
04/11/2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на стъпките в реформата на сектор ВиК в България.
Отговорено в зала на 04/11/2011.
04/11/2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на дружествата за ВиК с държавно участие.
Писмен отговор на 04/11/2011.
04/11/2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно финансирането на проекти от ПУДООС за периода 08.2009 - 10.2011 г..
Писмен отговор на 04/11/2011.
04/11/2011
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на политиката по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).
Отговорено в зала на 04/11/2011.
25/11/2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно дейността на "БДЖ - Пътнически превози".
Отговорено в зала на 25/11/2011.
20/01/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно приемането за референтна 2011 г..
Писмен отговор на 20/01/2012.
20/01/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно таван за субсидиите на декар за следващия програмен период.
Писмен отговор на 20/01/2012.
27/01/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансовото изпълнение на проектите на републиканската пътна мрежа, финансирани, чрез държавни инвестиционни заеми от Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ и Международната банка за възстановяване и развитие /МБВР/.
Писмен отговор на 27/01/2012.
20/01/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно причините за бедственото положение на Автомагистрала "Хемус", в участъка между км 0+000 до км 70+294.
Отговорено в зала на 20/01/2012.
20/01/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно мерки за подобряване на контрола върху търговията с горива.
Отговорено в зала на 20/01/2012.
27/01/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно данни за единичните цени по отделните видове работи, включени в договорите за поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа, сключени през 2010 и 2011 г..
Писмен отговор на 27/01/2012.
20/01/2012
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за гарантиране на ефективни и ефикасни договори за зимно поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа.
Отговорено в зала на 20/01/2012.
30/03/2012
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране и финансиране на дейностите по изграждане, рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа.
Отговорено в зала на 30/03/2012.
30/03/2012
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на територията на Република България.
Отговорено в зала на 30/03/2012.
03/02/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно дивидентите отчислени от държавните предприятия в полза на държавата за периода 2009-2011 г..
Писмен отговор на 03/02/2012.
24/02/2012
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на правителството и Министерството на финансите за допълнително изземване на резерви от държавните предприятия.
Отговорено в зала на 24/02/2012.
03/02/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." за 2011 година.
Писмен отговор на 03/02/2012.
10/02/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършени проектно-проучвателни дейности от АПИ за подготовка на рехабилитация, реконструкцията и изграждането на пътища от републиканската пътна мрежа за периода 2005-2011 година.
Писмен отговор на 10/02/2012.
03/02/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г." за 2011 година.
Писмен отговор на 03/02/2012.
03/02/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г." за 2011 г.
Писмен отговор на 03/02/2012.
10/02/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." за 2011 година.
Писмен отговор на 10/02/2012.
03/02/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно извършване плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г." за 2011 година.
Писмен отговор на 03/02/2012.
17/02/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно извършени плащания към бенефициенти по "Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г." за 2011 година.
Писмен отговор на 17/02/2012.
03/02/2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно извършване плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." за 2011 година.
Писмен отговор на 03/02/2012.
03/02/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Техническа помощ 2007 - 2013 г" за 2011 г.
Писмен отговор на 03/02/2012.
10/02/2012
Питане към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно последващата политика по намерение на Република България да поиска Европейската комисия за намаляване на размера на националното финансиране при изпълнение на проекти по европейските програми.
Отговорено в зала на 10/02/2012.
10/02/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно предоставени допълнителни субсидии и трансфери на общините извън предвидените в ЗДБРБ за 2011 г..
Писмен отговор на 10/02/2012.
02/03/2012
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно цялостната политика на управление на средствата от ЕС по всички фондове - регионален, социален, кохезионен и аграрен, през текущия и следващия програмен период.
Отговорено в зала на 02/03/2012.
08/06/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН.
Отговорено в зала на 08/06/2012.
23/03/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно действията за промяна на условията в добива и продажбата на дървесина.
Отговорено в зала на 23/03/2012.
Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството за гарантиране на пазарните принципи и пазарни цени на горивата в Република България.
Отговорено в зала на .
06/04/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно вноса на горива в Република България през 2010 г. и 2011 г.
Писмен отговор на 06/04/2012.
30/03/2012
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно новата политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в частта на сектор "Водоснабдяване и канализация", предвиждана да се реализира чрез измененията в Закона за водите.
Отговорено в зала на 30/03/2012.
30/03/2012
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно планирани промени в политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за извършване на дейностите по текущото и зимно поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа.
Отговорено в зала на 30/03/2012.
27/04/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно резултата от контролната дейност върху предприятията в България по отношение на условията на труд и редовното изплащане на възнагражденията на работещите.
Отговорено в зала на 27/04/2012.
06/04/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансовата рамка за България за периода 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 06/04/2012.
27/04/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предоговарянето на единичните цени на дейностите по договорите за текущо и зимно поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа.
Писмен отговор на 27/04/2012.
27/04/2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно твърденията на Министерството на отбраната по отношение на собствеността на язовир "Иваново".
Писмен отговор на 27/04/2012.
18/05/2012
Питане към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на водната стратегия и управление на водните ресурси на страната.
Отговорено в зала на 18/05/2012.
11/05/2012
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката по оползотворяване на възможностите на съществуващите хидромелиоративни системи и плановете за модернизацията им.
Отговорено в зала на 11/05/2012.
04/05/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно дискриминация на български граждани при ползване на социални права.
Отговорено в зала на 04/05/2012.
29/06/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи.
Отговорено в зала на 29/06/2012.
28/09/2012
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за развитие на територията, и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие.
Отговорено в зала на 28/09/2012.
28/09/2012
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини.
Отговорено в зала на 28/09/2012.
11/05/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно размерът на възстановяване на ДДС.
Писмен отговор на 11/05/2012.
04/05/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно регистрирани престъпления срещу гражданите и собствеността им в малките населени места /села/ за 2009 г., 2010 г. и 2011 г..
Писмен отговор на 04/05/2012.
04/05/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно разпределение на финансови средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за 2011 г..
Писмен отговор на 04/05/2012.
11/05/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно собствеността на лицензираните данъчни складове за горива.
Писмен отговор на 11/05/2012.
04/05/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно финансовата рамка за България за периода 2014-2020 год..
Писмен отговор на 04/05/2012.
11/05/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно предварителните параметри на финансовата рамка за България, като част от МФР 2014-2020 на ЕС.
Писмен отговор на 11/05/2012.
11/05/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно наложени финансови корекции към бенефициенти по Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г.".
Писмен отговор на 11/05/2012.
04/05/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно наложени финансови корекции към бенефициенти по Оперативна програма "Техническа помощ 2007-2013 г.".
Писмен отговор на 04/05/2012.
04/05/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно наложени финансови корекции към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.".
Писмен отговор на 04/05/2012.
11/05/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции към бенефициенти по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г.".
Писмен отговор на 11/05/2012.
04/05/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно наложени финансови корекции към бенефициенти по Оперативна програма "Транспорт 2007-2013 г.".
Писмен отговор на 04/05/2012.
11/05/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно наложени финансови корекции към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.".
Писмен отговор на 11/05/2012.
04/05/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно наложени финансови корекции към бенефициенти по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".
Писмен отговор на 04/05/2012.
04/05/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно подпомогнатите многодетни майки и хора с увреждания за реализиране на безплатни пътувания в страната за 2008, 2009, 2010 и 2011 г.
Писмен отговор на 04/05/2012.
28/09/2012
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за поддържане в нормално експлоатационно състояние на язовирите в Република България, и за строителството на нови.
Отговорено в зала на 28/09/2012.
08/06/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно въведените в експлоатация рехабилитирани и новоизградени участъци от републиканската пътна мрежа за 2011 г..
Писмен отговор на 08/06/2012.
15/06/2012
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно дейността на посланиците и търговските аташета в посолствата и представителствата на Република България в чужбина.
Писмен отговор на 15/06/2012.
08/06/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно извършения демонтаж на съоръжения и тръбовопроводи от системата на предприятие "Напоителни системи".
Писмен отговор на 08/06/2012.
20/07/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно прием на проекти по мярка 112 от Програма за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
08/06/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно националните доплащания и премии за тютюна.
Писмен отговор на 08/06/2012.
28/09/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно опазване на обект, от незавършеното строителство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Магистрален водопровод Силистра - Добрич.
Отговорено в зала на 28/09/2012.
28/09/2012
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството за създаване на застрахователен инструмент за превенция и преодоляване на последствията от бедствия.
Отговорено в зала на 28/09/2012.
22/06/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно предоставяне на средствата от МКВП на общини.
Писмен отговор на 22/06/2012.
28/09/2012
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за устойчива поддръжка на съоръженията по Републиканската пътна мрежа.
Отговорено в зала на 28/09/2012.
22/06/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно предоставяне допълнителни бюджетни средства за капиталови разходи за общините за 2011 г. и 2012 г..
Писмен отговор на 22/06/2012.
15/06/2012
Питане към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми за периода 2014 - 2020 г.
Отговорено в зала на 15/06/2012.
22/06/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно платени печалба/дивидент от държавните предприятия.
Писмен отговор на 22/06/2012.
12/10/2012
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно новата политика на поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа.
Отговорено в зала на 12/10/2012.
20/07/2012
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за стимулиране на земеделските дейности в планинските райони на страната.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
20/07/2012
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за опазване на горите и добива на дървесина.
Отговорено в зала на 20/07/2012.
27/07/2012
Питане към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на държавата за гарантиране на конституционните права на гражданите на Република България да получат достъпна болнична помощ.
Отговорено в зала на 27/07/2012.
06/07/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно меморандум за разбирателство между правителството на България и правителството на Катар, представлявано от Qatar Mining Company.
Писмен отговор на 06/07/2012.
21/09/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно актуалната ситуация около Оловно-цинков комбинат АД - гр. Кърджали.
Отговорено в зала на 21/09/2012.
13/07/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителство на скоростен път Русе - Свиленград.
Писмен отговор на 13/07/2012.
06/07/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно извършени назначения на нови служители в териториалните структури към Министерството на финансите.
Писмен отговор на 06/07/2012.
20/07/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно извършени назначения на нови служители в териториалните структури към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Писмен отговор на 20/07/2012.
27/07/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършени назначения на нови служители в териториалните структури към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 27/07/2012.
13/07/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно извършени назначения на нови служители в териториалните структури към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Писмен отговор на 13/07/2012.
13/07/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно извършени назначения на нови служители в териториалните структури към Министерството на земеделието и храните.
Писмен отговор на 13/07/2012.
06/07/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно извършени назначения на нови служители в териториалните структури към Министерството на труда и социалната политика.
Писмен отговор на 06/07/2012.
20/07/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно състоянието на изпълнението по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".
Писмен отговор на 20/07/2012.
13/07/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на изпълнението на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.".
Писмен отговор на 13/07/2012.
13/07/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г.".
Писмен отговор на 13/07/2012.
13/07/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно състояние на изпълнението по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.".
Писмен отговор на 13/07/2012.
13/07/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно състояние на изпълнението на Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013 г.".
Писмен отговор на 13/07/2012.
20/07/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно състояние на изпълнението на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 г.".
Писмен отговор на 20/07/2012.
20/07/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно състояние на изпълнението на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
Писмен отговор на 20/07/2012.
13/07/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно състоянието на изпълнението по Оперативна програма "Техническа помощ 2007 - 2013 г.".
Писмен отговор на 13/07/2012.
20/07/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно счетоводни и финансови данни за 2011 г. на "НЕК" ЕАД.
Писмен отговор на 20/07/2012.
27/07/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно информация за издадени лицензии, становища, предварителни и окончателни договори за пресъединяване на ВЕИ към енергийна система на Република България.
Писмен отговор на 27/07/2012.
12/10/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно нарушения при издаване на разрешения за ползване на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.
Отговорено в зала на 12/10/2012.
12/10/2012
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно държавната политика във ВиК сектора - условие за изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г.
Отговорено в зала на 12/10/2012.
27/07/2012
Питане към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за гарантиране успешното изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г.
Отговорено в зала на 27/07/2012.
27/07/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно извършени одити от Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".
Писмен отговор на 27/07/2012.
21/09/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предстояща приватизация на "БДЖ - Товарни превози".
Отговорено в зала на 21/09/2012.
27/07/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършени одити на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г" от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз".
Писмен отговор на 27/07/2012.
12/10/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно разпити на граждани, участвали в подписка срещу златодобива в района на гр. Крумовград.
Отговорено в зала на 12/10/2012.
27/07/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно извършени одити от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.".
Писмен отговор на 27/07/2012.
27/07/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно извършени одити на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз".
Писмен отговор на 27/07/2012.
19/10/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I-5, под връх Шипка.
Отговорено в зала на 19/10/2012.
14/09/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно критичните нива на оползотворяване на средствата по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно критичните нива на оползотворяване на средствата по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.".
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно критичните нива на оползотворяване на средствата по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно критичните нива на оползотворяване на средствата по Оперативна програма "Техническа помощ 2007 - 2013 г.".
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно критичните нива на оползотворяване на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 -2013 г".
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно критичните нива на оползотворяване на средствата по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно критичните нива на оползотворяване на средствата по Оперативна програма "Транспорт 2007 -2013 г.".
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно критичните нива на оползотворяване на средствата по Оперативна програма "Административен капацитет 2007 - 2013 г.".
Писмен отговор на 14/09/2012.
19/10/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно многобройните аварии на магистрален водопровод за питейно водоснабдяване в района на гр. Варна и к.к."Златни пясъци".
Отговорено в зала на 19/10/2012.
14/09/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изявления на председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" .
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно влошаване на условията на труд и заплащане в системата на спешен телефон 112.
Писмен отговор на 14/09/2012.
19/10/2012
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството за устойчиво преодоляване на негативните последици за питейно-битовото водоснабдяване за населените места от периодичните летни засушавания.
Отговорено в зала на 19/10/2012.
14/09/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно задълженията на Министерството на образованието, младежта и науката по списъка с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условности за средствата от Европейския съюз за следващия програмен период - 2014 -2020 г.
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно задълженията на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по списъка с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условности за средствата от Европейския съюз за следващия програмен период - 2014 -2020 г.
Писмен отговор на 14/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно пореден търг на големи количества дървен материал, обявен от Югозападното държавно предприятие.
Отговорено в зала на 14/09/2012.
21/09/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно задълженията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по списъка с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условности за средствата от Европейския съюз за следващия програмен период - 2014 -2020 г.
Писмен отговор на 21/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно закриване на Държавно горско стопанство "Кричим" и прехвърлянето му към Държавно ловно стопанство "Чекерица", заедно с част от територията на Държавно горско стопанство "Пловдив".
Отговорено в зала на 14/09/2012.
21/09/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно задълженията на Министерството на околната среда и водите по списъка с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условности за средствата от Европейския съюз за следващия програмен период - 2014 -2020 г.
Писмен отговор на 21/09/2012.
21/09/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно задълженията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по списъка с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условности за средствата от Европейския съюз за следващия програмен период - 2014 -2020 г.
Писмен отговор на 21/09/2012.
21/09/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно планирани и извършвани проектно-проучвателни дейности по проекти от републиканската пътна мрежа през 2012 г. и 2013 г.
Писмен отговор на 21/09/2012.
14/09/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно преговорите по Финансовата рамка за България за периода 2014 - 2020 г. и свързаните с нея предварителни условности.
Писмен отговор на 14/09/2012.
21/09/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно запитване относно мултиплициращия ефект при начисляване на ДДС за едни и същи доставки за поредица от предприятия /верига от фирми/.
Писмен отговор на 21/09/2012.
28/09/2012
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за управление на Държавния поземлен фонд (ДПФ).
Отговорено в зала на 28/09/2012.
28/09/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно данни за извършените освобождавания и назначения на персонал в дружества за предоставяне на ВиК услуги с преобладаващо държавно участие.
Писмен отговор на 28/09/2012.
28/09/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. за 2012 г.
Писмен отговор на 28/09/2012.
21/09/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г." за 2012 г.
Писмен отговор на 21/09/2012.
21/09/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Транспорт 2007-2013 г." за 2012 г.
Писмен отговор на 21/09/2012.
28/09/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." за 2012 година.
Писмен отговор на 28/09/2012.
21/09/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г." за 2012 г.
Писмен отговор на 21/09/2012.
21/09/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 г." за 2012 г.
Писмен отговор на 21/09/2012.
28/09/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." за 2012 г.
Писмен отговор на 28/09/2012.
21/09/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Техническа помощ 2007-2013 г." за 2012 година.
Писмен отговор на 21/09/2012.
28/09/2012
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за гарантиране на тютюнопроизводството и стимулиране на неговото развитие след 2013 г.
Отговорено в зала на 28/09/2012.
28/09/2012
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за гарантиране използването на средствата по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Отговорено в зала на 28/09/2012.
28/09/2012
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството в сектор "Мляко" чрез приетата Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти.
Отговорено в зала на 28/09/2012.
05/10/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно риск от възможно прекратяване на договори по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" и последствията върху програмата и бенефициентите.
Писмен отговор на 05/10/2012.
05/10/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно данни за финансовите параметри и технически показатели за първото полугодие на 2012 г. на търговските дружества за предоставяне на ВиК услуги, с преобладаващо държавно участие в капитала.
Писмен отговор на 05/10/2012.
05/10/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Годишен доклад за 2011 г. за състоянието на търговските дружества за предоставяне на ВиК услуги с преобладаващо държавно участие в капитала.
Писмен отговор на 05/10/2012.
05/10/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рискови проекти по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г." и мерки за преодоляване на последствията от неизпълнението.
Писмен отговор на 05/10/2012.
05/10/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансовите отчети и доклади на управителя на "ВиК - Добрич" ЕООД за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и първото полугодие на 2012 г.
Писмен отговор на 05/10/2012.
05/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
Писмен отговор на 05/10/2012.
12/10/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на Оперативна програма "Регионално развитие 2007- 2013 г" към 30 06.2012 г..
Писмен отговор на 12/10/2012.
12/10/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прединвестиционни проучвания за проект "Скоростен път Русе - Свиленград".
Писмен отговор на 12/10/2012.
12/10/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно доклад на HSBC относно целесъобразността от проекта за изграждане на АЕЦ "Белене".
Писмен отговор на 12/10/2012.
05/10/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г." към 30.06.2012 година.
Писмен отговор на 05/10/2012.
05/10/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно изпълнение на Оперативна програма "Техническа помощ 2007 - 2013 г." към 30.06.2012 година.
Писмен отговор на 05/10/2012.
12/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изпълнение на Оперативна програма "Рибарство 2007- 2013 г" към 30 06.2012 г..
Писмен отговор на 12/10/2012.
12/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изпълнение на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. към 30.06.2012 г.
Писмен отговор на 12/10/2012.
05/10/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнение на Оперативна програма "Административен капацитет 2007- 2013 г" към 30 06.2012 г.
Писмен отговор на 05/10/2012.
12/10/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007- 2013 г" към 30 06.2012 г.
Писмен отговор на 12/10/2012.
05/10/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнение на Оперативна програма "Транспорт 2007- 2013 г" към 30 06.2012 г.
Писмен отговор на 05/10/2012.
12/10/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." към 30.06.2012 година.
Писмен отговор на 12/10/2012.
08/03/2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно процеса на свръхдоговаряне по приоритетна ос "Води", по Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г.", и последствията върху програмата и бенефициентите.
Писмен отговор на 08/03/2013.
12/10/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на трансграничните програми "Румъния - България 2007 - 2013 г", "Гърция - България 2007 - 2013 г", "България - Македония 2007 - 2013 г", България - Сърбия 2007 - 2013 г" и "България - Турция 2007 - 2013 г " към 30.06.2012 г.
Писмен отговор на 12/10/2012.
05/10/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнение на проектите в сектор "Транспорт" по програма ИСПА 2000- 2006 г" към 30 06.2012 г.
Писмен отговор на 05/10/2012.
12/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно информация за обема на производството на продукти съдържащи мляко, в които се влагат и растителни мазнини.
Писмен отговор на 12/10/2012.
12/10/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнители по проекти на общините по схема BG161РО001/1.4-07/2010 "Подкрепа на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие".
Писмен отговор на 12/10/2012.
19/10/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно финансовите резултати на лечебните заведения с общинско участие в капитала.
Писмен отговор на 19/10/2012.
26/10/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно заповед за намаляване на дежурствата на големите държавни болници в София.
Писмен отговор на 26/10/2012.
08/03/2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно неусвоени договорени средства по проекти, управлявани от Министерството на околната среда и водите, и финансирани по предприсъединителния инструмент ИСПА 2000-2006.
Писмен отговор на 08/03/2013.
12/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно информация за получени опозиции от страни-членки на ЕС по приетата Наредба за специфичните изисквания към млечни продукти.
Писмен отговор на 12/10/2012.
02/11/2012
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
02/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно обявите на конкурси за директори на институти и опитни станции от системата на Селскостопанската академия.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
02/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проблемите с есенната сеитба в звената на Селскостопанската академия.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
26/10/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно информация за анонсираната нова релокация на средства в рамките на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
Писмен отговор на 26/10/2012.
02/11/2012
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните след шапната епидемия в България.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
02/11/2012
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на правителството за облекчаване на земеделските производители при ползване на горива за селскостопански нужди.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
08/03/2013
Питане към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изпълнение на изискванията на Директива за пречистване на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО).
Писмен отговор на 08/03/2013.
08/03/2013
Питане към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за промяна на целите и задачите на Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г.", и последствията от нея.
Писмен отговор на 08/03/2013.
02/11/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение, сертифициране и изплащане на видовете СМР на обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово-Бургас - Лот 4 участък Ямбол - Карнобат от км 276+200 до км 325 + 280".
Писмен отговор на 02/11/2012.
02/11/2012
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за следващата 2013 г. по отношение на гарантиране на националните доплащания за единица площ и инструменти за компенсиране на земеделските производители.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
16/11/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение, сертифициране и изплащане на видовете СМР на обект "Автомагистрала "Марица"- Лот 1 Оризово - Димитровград е 31,4 км /от км 5+000 до км 36+400/.
Писмен отговор на 16/11/2012.
16/11/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение, сертифициране и изплащане на видовете СМР на обект "Автомагистрала "Марица" - Лот 2 " Димитровград - Харманли" от 36+400 до км 70+620.
Писмен отговор на 16/11/2012.
Питане към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиките на Министерството на околната среда и водите за осигуряване финансирането на изграждане на системи за обработка на отпадъците.
Писмен отговор на .
16/11/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършени плащания към фирми по договорите за поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ за 2011 г. и 2012 г.
Писмен отговор на 16/11/2012.
02/11/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно споразумения между НЕК и "Атомстройекспорт" за изграждане на АЕЦ "Белене".
Писмен отговор на 02/11/2012.
01/03/2013
Питане към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на правителството за развитие на мрежата от лечебни заведения за болнична помощ, с частно участие в капитала.
Отговорено в зала на 01/03/2013.
01/03/2013
Питане към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на правителството за стабилизиране и развитие на лечебните заведения за болнична помощ, с държавно и общинско участие в капитала.
Отговорено в зала на 01/03/2013.
16/11/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно техническата сигурност на Министерството на вътрешните работи за извършване на пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, и планирани доставки на нова техника.
Писмен отговор на 16/11/2012.
23/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно планирани плащания по Програма за развитие на рибарството и аквакултурите 2007 - 2013 г. за 2013 г. и размерът на планираните възстановени средства.
Писмен отговор на 23/11/2012.
23/11/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно планирани плащания по ОП "Регионално развитие 2007 - 2013 г." за 2013 г. и размерът на планираните възстановени средства.
Писмен отговор на 23/11/2012.
23/11/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно планирани плащания по ОП "Околна среда 2007 - 2013 г." за 2013 г. и размерът на планираните възстановени средства.
Писмен отговор на 23/11/2012.
16/11/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно планирани плащания по ОП "Транспорт 2007 - 2013 г." за 2013 г. и размерът на планираните възстановени средства.
Писмен отговор на 16/11/2012.
16/11/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно планираните плащания по ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 - 2013 г. " за 2013 г. и размерът на планираните възстановени средства.
Писмен отговор на 16/11/2012.
16/11/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно планирани плащания по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г." за 2013 г. и размера на планираните възстановени средства.
Писмен отговор на 16/11/2012.
23/11/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно хронология на кореспонденцията между АПИ и Археологическия институт на БАН за подготовката и провеждането на теренни археологически проучвания на важни участъци от автомагистралната мрежа на България.
Писмен отговор на 23/11/2012.
08/03/2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно издадени методически указания от Агенцията по обществени поръчки, относно чл. 4, ал. 4 от Закона за обществените поръчки при възлагане на теренни археологически проучвания, във връзка с инвестиционната дейност на възложителите.
Писмен отговор на 08/03/2013.
16/11/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно планирани плащания по ОП "Административен капацитет 2007 - 2013 г." за 2013 г. и размера на планираните възстановени средства.
Писмен отговор на 16/11/2012.
16/11/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно планирани плащания по ОП "Техническа помощ 2007 - 2013 г." за 2013 г. и размера на планираните възстановени средства.
Писмен отговор на 16/11/2012.
23/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно планирани плащания по "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. за 2013 г." и размера на планираните възстановени средства.
Писмен отговор на 23/11/2012.
16/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно закриване на Държавно горско стопанство "Беглика".
Отговорено в зала на 16/11/2012.
08/03/2013
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуреност на бъдещите периоди с подготвени за изпълнение проекти за пътната инфраструктура.
Писмен отговор на 08/03/2013.
07/12/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наличието на Общи устройствени планове в общините.
Писмен отговор на 07/12/2012.
07/12/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно планираните средства по основните дейности на Агенция "Пътна инфраструктура" за 2013 г.
Писмен отговор на 07/12/2012.
07/12/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно резултатите от продажбата на земи от Държавния поземлен фонд.
Писмен отговор на 07/12/2012.
07/12/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на изпълнението на програмата "Транзитни пътища - V".
Писмен отговор на 07/12/2012.
07/12/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на изпълнението на програма за рехабилитация на ІІ-ри и ІІІ-ти клас пътища,съфинансирана със заем от Международната банка за възстановяване и развитие.
Писмен отговор на 07/12/2012.
07/12/2012
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно новата политика на Министерството на земеделието и храните, чрез изменената Наредба за възлагане на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и продажбата на дървесина и недървесни горски продукти.
Отговорено в зала на 07/12/2012.
07/12/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обект "Благоустройствени дейности в с. Трудовец, Софийска област след наводнението от 2007 г. (корекция на коритото на р. Калница)".
Писмен отговор на 07/12/2012.
07/12/2012
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изменение в политиката от Министерството на земеделието и храните за осигуряване на модерно, ефективно и достъпно напояване на земеделските площи и бъдещите параметри на тази политика.
Отговорено в зала на 07/12/2012.
07/12/2012
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за гарантиране на необходимото финансиране в рамките на Многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. на ЕС.
Отговорено в зала на 07/12/2012.
07/12/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно ловна дейност в района на с. Полковник Серафимово - община Смолян.
Отговорено в зала на 07/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно посещение в Китайската Народна Република и Република Индия.
Писмен отговор на 21/12/2012.
01/03/2013
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на правителството за гарантиране на стабилни фискални показатели.
Отговорено в зала на 01/03/2013.
21/12/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно предоставени концесии за ловна дейност и площи за ловна дейност.
Писмен отговор на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно териториалното разпределение и покритие на територията на Кърджалийска област с практики на лични лекари.
Писмен отговор на 21/12/2012.
08/03/2013
Питане към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството за гарантиране на по-добра среда за растеж на икономиката и привличане на инвестиции.
Писмен отговор на 08/03/2013.
21/12/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно териториално разпределение и покритие на територията на Смолянска област с практики на лични лекари.
Писмен отговор на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно размера на реимбурсираните средства от ЕК по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г." за 2010, 2011 и 2012 г.
Писмен отговор на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно размера на реимбурсираните средства от ЕК по Оперативна програма "Административен капацитет 2007 - 2013 г." за 2010, 2011 и 2012 г.
Писмен отговор на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно размера на реимбурсираните средства от ЕК по Оперативна програма "Техническа помощ 2007 - 2013 г." за 2010, 2011 и 2012 г.
Писмен отговор на 21/12/2012.
11/01/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно сключени договори от Агенция "Пътна инфраструктура" за периода от 01.08.2009 г. до 10.12.2012 г.
Писмен отговор на 11/01/2013.
21/12/2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно размера на реимбурсираните средства от ЕК по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." за 2010, 2011 и 2012 г.
Писмен отговор на 21/12/2012.
11/01/2013
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно последствия от оптимизацията на разписанието на влаковете на БДЖ.
Писмен отговор на 11/01/2013.
21/12/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно сключени договори от Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ за периода от 01.08.2009 г. до 10.12.2012 г.
Писмен отговор на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно размера на реимбурсираните средства от ЕК по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 - 2013 г." за 2010, 2011 и 2012 г.
Писмен отговор на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно резултати при използването на инструменти за финансов инженеринг в рамките на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.
Писмен отговор на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно размера на реимбурсираните средства от ЕК по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г." за 2010, 2011 и 2012 г.
Писмен отговор на 21/12/2012.
21/12/2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно размера на реимбурсираните средства от ЕК по Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013 г." за 2010, 2011 и 2012 г.
Писмен отговор на 21/12/2012.
11/01/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнени и неразплатени разходи по програма "Транзитни пътища - V" и програма за рехабилитация на II-ри и III-ти клас пътища, съфинансирана със заем от Международната банка за възстановяване и развитие.
Писмен отговор на 11/01/2013.
01/03/2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини.
Писмен отговор на 01/03/2013.
08/03/2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на канализация на с. Кадиево, общ. Родопи.
Отговорено в зала на 08/03/2013.
11/01/2013
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно списък на аптеките в Република България.
Писмен отговор на 11/01/2013.
21/12/2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно искане за информация за възстановените средства от ЕФРР, ЕСФ и КФ по седемте оперативни програми.
Писмен отговор на 21/12/2012.
18/01/2013
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно окончателни бюджети на лечебните заведения за болнична помощ за 2012 г..
Писмен отговор на 18/01/2013.
18/01/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно етапно изпълнение на въвеждането на системата от Еврокодове и национални приложения в България.
Писмен отговор на 18/01/2013.
11/01/2013
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно предоставени допълнителни бюджетни кредити на общини за капиталови разходи за 2012 г.
Писмен отговор на 11/01/2013.
18/01/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършена рехабилитация и реконструкция на пътища от републиканската пътна мрежа за 2012 г.
Писмен отговор на 18/01/2013.
08/03/2013
Питане към Николай Младенов, Министър на външните работи относно политиката на България за защита на интересите ни в рамките на Многогодишната финансова рамка 2014 - 2020 г., след отхвърлянето и на срещата на върха на ЕС.
Писмен отговор на 08/03/2013.
11/01/2013
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно наличие на локомотиви и подвижен състав в експлоатация в рамките на БДЖ.
Писмен отговор на 11/01/2013.
08/03/2013
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството за публично-частно партньорство във ВиК сектора.
Писмен отговор на 08/03/2013.
08/03/2013
Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно новата кризисна политика на правителството за спасяване на плащанията по Програмата за развитие на селските райони, за 2013 г.
Писмен отговор на 08/03/2013.
18/01/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неприета от Министерския съвет "Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014 - 2020 г.".
Писмен отговор на 18/01/2013.
25/01/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно списък на механизираната техника за извършване на дейностите по действащите договори за зимно поддържане и почистване на пътищата от републиканската пътна мрежа.
Писмен отговор на 25/01/2013.
25/01/2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно извършените продажби на земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) и Държавния горски фонд (ДГФ) за периода август 2009 г. - декември 2012 г.
Писмен отговор на 25/01/2013.
25/01/2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно методика и базови показатели при провеждане на търгове за дългосрочни договори за добив на дървесина.
Писмен отговор на 25/01/2013.
08/03/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възложените дейности за мониторинг на 99 морски плажа, и изработването на специализирани карти и регистри на морски плажове.
Писмен отговор на 08/03/2013.
01/03/2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно причини за изменение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Писмен отговор на 01/03/2013.
01/03/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно приходите от винетни стикери за 2012 г.
Писмен отговор на 01/03/2013.
01/03/2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изпълнение на Оперативна програма за сектор "Рибарство 2007 - 2013 г." към 31.12.2012 г.
Писмен отговор на 01/03/2013.
01/03/2013
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнение на проектите в сектор "Транспорт" по програма ИСПА 2000 - 2006 г. към 31.12.2012 г.
Писмен отговор на 01/03/2013.
01/03/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г." към 31.12.2012 г.
Писмен отговор на 01/03/2013.
01/03/2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г." към 31.12.2012 г.
Писмен отговор на 01/03/2013.
01/03/2013
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнение на Оперативна програма "Административен капацитет 2007 - 2013 г." към 31.12.2012 г.
Писмен отговор на 01/03/2013.
01/03/2013
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно изпълнение на Оперативна програма "Техническа помощ 2007 - 2013 г." към 31.12.2012 г.
Писмен отговор на 01/03/2013.
01/03/2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 - 2013 г." към 31.12.2012 г.
Писмен отговор на 01/03/2013.
01/03/2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изпълнение на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. към 31.12.2012 г.
Писмен отговор на 01/03/2013.
01/03/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на трансграничните програми "Румъния - България 2007 - 2013 ", "Гърция - България 2007 - 2013 г.", "България - Македония 2007 - 2013", "България - Сърбия 2007 - 2013 г." и "България - Турция 2007 - 2013 г." към 31.12.2012 г.
Писмен отговор на 01/03/2013.
01/03/2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." към 31.12.2012 г.
Писмен отговор на 01/03/2013.
01/03/2013
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнение на Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013 г." към 31.12.2012 г.
Писмен отговор на 01/03/2013.
01/03/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение и неразплатени разходи по проектите по програма "Транзитни пътища - V" и по програма за рехабилитация на ІІ-ри и ІІІ-ти клас пътища, съфинансирана със заем от Международната банка за възстановяване и развитие.
Писмен отговор на 01/03/2013.
08/03/2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изменение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Писмен отговор на 08/03/2013.
08/03/2013
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на новата Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., и влиянието й върху процесите на регионалното развитие.
Писмен отговор на 08/03/2013.
08/03/2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно данни за разпределената и отчетена електроенергия при потребителите в Западна България, за периода от 01.09.2011 г. до 31.01.2013 г.
Писмен отговор на 08/03/2013.
08/03/2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно данни за разпределената и отчетена електроенергия при потребителите в Югоизточна България за периода от 01.09.2011 г. до 31.01.2013 г.
Писмен отговор на 08/03/2013.
08/03/2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно данни за разпределената и отчетена електроенергия при потребителите в Североизточна България за периода от 01.09.2011 г. до 31.01.2013 г.
Писмен отговор на 08/03/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС