Заседания
Комисия по труда, социалната и демографската политика
28/07/2016, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
Изслушване на кандидатите за управител и подуправител на Националния осигурителен институт.
    Форма за търсене
    Ключова дума
    Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми