Кандидати
Информация
Име Пенка Маркова Трендафилова
  Входящ номер 852-00-6
  Дата 17/04/2018
  Вносител
  • Парламентарна група на ПП Воля
  Документи Предложение на Парламентарната група на Воля за кандидат за член на Комисията за енергийно и водно регулиране
  Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми