Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Неоправдани отсъствия

октомври 2019 - Отсъствия от заседания на комисии