Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
39-то Народно Събрание
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
председател на НС
23/02/2005 - 17/06/2005
Информация
ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ
ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ
председател на НС
05/07/2001 - 04/02/2005
Информация
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
зам.-председател на НС
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
БЛАГОВЕСТ ХРИСТОВ СЕНДОВ
БЛАГОВЕСТ ХРИСТОВ СЕНДОВ
зам.-председател на НС
05/07/2001 - 10/10/2003
Информация
КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА
КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА
зам.-председател на НС
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
зам.-председател на НС
15/10/2003 - 17/06/2005
Информация
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
зам.-председател на НС
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АДРИАНА ГЕОРГИЕВА БРЪНЧЕВА
АДРИАНА ГЕОРГИЕВА БРЪНЧЕВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ КЮРКЧИЕВ
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ КЮРКЧИЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ
АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ АТАНАСОВ
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ АТАНАСОВ
член
20/05/2005 - 17/06/2005
Информация
АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ
АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ФИЛИПОВ
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ФИЛИПОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АЛЕКСИ ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
АЛЕКСИ ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР
АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ТЮРКЕДЖИЕВ
АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ТЮРКЕДЖИЕВ
член
27/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АНЕЛИ ГИНЧЕВА ЧОБАНОВА
АНЕЛИ ГИНЧЕВА ЧОБАНОВА
член
05/07/2001 - 15/04/2005
Информация
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АНТОНИНА БОНЧЕВА БОНЕВА
АНТОНИНА БОНЧЕВА БОНЕВА
член
28/10/2003 - 17/06/2005
Информация
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ
АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
член
05/07/2001 - 05/07/2001
Информация
АСЕН ЛЮБЕНОВ ДУРМИШЕВ
АСЕН ЛЮБЕНОВ ДУРМИШЕВ
член
12/09/2001 - 17/06/2005
Информация
АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ
АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АТАНАС КРУМОВ ДОДОВ
АТАНАС КРУМОВ ДОДОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АТАНАС ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
АТАНАС ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АТАНАС САВОВ КРЪСТЕВ
АТАНАС САВОВ КРЪСТЕВ
член
20/04/2005 - 17/06/2005
Информация
АТАНАСКА МИХАИЛОВА ТЕНЕВА
АТАНАСКА МИХАИЛОВА ТЕНЕВА
член
28/10/2003 - 17/06/2005
Информация
АХМЕД ДЕМИР ДОГАН
АХМЕД ДЕМИР ДОГАН
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН
АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
БЛАГОВЕСТ ХРИСТОВ СЕНДОВ
БЛАГОВЕСТ ХРИСТОВ СЕНДОВ
член
05/07/2001 - 05/07/2001
Информация
БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
БОЖИДАР ЗАФИРОВ АБРАШЕВ
БОЖИДАР ЗАФИРОВ АБРАШЕВ
член
19/04/2005 - 17/06/2005
Информация
БОЙКО ИЛИЕВ РАШКОВ
БОЙКО ИЛИЕВ РАШКОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ
БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ
БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ
БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
член
05/07/2001 - 23/02/2005
Информация
БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОРИСОВ
член
05/07/2001 - 26/05/2004
Информация
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ БОРИСОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
БОТЬО ИЛИЕВ БОТЕВ
БОТЬО ИЛИЕВ БОТЕВ
член
12/09/2001 - 17/06/2005
Информация
БРИГО ХРИСТОФОРОВ АСПАРУХОВ
БРИГО ХРИСТОФОРОВ АСПАРУХОВ
член
05/07/2001 - 17/09/2003
Информация
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ЦЕРОВСКИ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ЦЕРОВСКИ
член
05/07/2001 - 18/12/2002
Информация
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
член
05/07/2001 - 08/04/2005
Информация
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ЦЕКОВ
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ЦЕКОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА
ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ
член
04/11/2002 - 17/06/2005
Информация
ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ
ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ
парламентарен секретар
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ
ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ
член
05/07/2001 - 05/07/2001
Информация
ВЕНКО МИТКОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВЕНКО МИТКОВ АЛЕКСАНДРОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА
ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
член
05/07/2001 - 05/07/2001
Информация
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
парламентарен секретар
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВЕСЕЛА НИКОЛОВА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА
ВЕСЕЛА НИКОЛОВА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА
член
05/05/2004 - 14/04/2005
Информация
ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ
ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ
член
05/07/2001 - 22/03/2002
Информация
ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ
ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ
парламентарен секретар
22/03/2002 - 17/06/2005
Информация
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ
ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВ КОСТОВ
ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВ КОСТОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ГАДАР АГОП ХАЧИКЯН
ГАДАР АГОП ХАЧИКЯН
парламентарен секретар
30/06/2004 - 17/06/2005
Информация
ГАДАР АГОП ХАЧИКЯН
ГАДАР АГОП ХАЧИКЯН
член
17/01/2003 - 30/06/2004
Информация
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ПАСКОВ
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ПАСКОВ
член
05/07/2001 - 05/09/2001
Информация
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ
член
16/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ
ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ХУБЕНОВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ХУБЕНОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТКАНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТКАНОВ
член
05/07/2001 - 24/07/2001
Информация
ГЕОРГИ СЕДЕФЧОВ ПЪРВАНОВ
ГЕОРГИ СЕДЕФЧОВ ПЪРВАНОВ
член
05/07/2001 - 29/11/2001
Информация
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПАНЕВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПАНЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
член
05/07/2001 - 05/07/2001
Информация
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
парламентарен секретар
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА
член
05/07/2001 - 05/07/2001
Информация
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА
парламентарен секретар
05/07/2001 - 28/04/2004
Информация
ГИНЬО ГОЧЕВ ГАНЕВ
ГИНЬО ГОЧЕВ ГАНЕВ
член
05/07/2001 - 15/04/2005
Информация
ГОСПОДИН ХРИСТОВ ЧОНКОВ
ГОСПОДИН ХРИСТОВ ЧОНКОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ
ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА НИКИФОРОВА
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА НИКИФОРОВА
член
23/07/2003 - 17/06/2005
Информация
ДАРИНКА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА
ДАРИНКА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДЖЕВАТ ЯШАР МЕХМЕД
ДЖЕВАТ ЯШАР МЕХМЕД
член
27/04/2005 - 17/06/2005
Информация
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИЛЯНА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА
ДИЛЯНА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА
член
05/07/2001 - 13/01/2005
Информация
ДИМИТЪР БОРИСОВ МАРИНЧЕШКИ
ДИМИТЪР БОРИСОВ МАРИНЧЕШКИ
член
26/04/2005 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ КАЛОЯНОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ КАЛОЯНОВ
член
02/03/2005 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ
ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР КАТЕЛИЙЧЕВ ПЕЙЧЕВ
ДИМИТЪР КАТЕЛИЙЧЕВ ПЕЙЧЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР МИЛКОВ ЛАМБОВСКИ
ДИМИТЪР МИЛКОВ ЛАМБОВСКИ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
член
16/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ШЕЙТАНОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ШЕЙТАНОВ
член
13/04/2005 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ
ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ
член
24/09/2003 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИМЧО АНАСТАСОВ ДИМЧЕВ
ДИМЧО АНАСТАСОВ ДИМЧЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИЯНА БОЖИНОВА КОСТАДИНОВА
ДИЯНА БОЖИНОВА КОСТАДИНОВА
член
26/04/2005 - 17/06/2005
Информация
ДОЛОРЕС БОРИСОВА АРСЕНОВА
ДОЛОРЕС БОРИСОВА АРСЕНОВА
член
05/07/2001 - 24/07/2001
Информация
ДОНКА СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА
ДОНКА СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА
член
02/06/2004 - 17/06/2005
Информация
ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ
ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВ БАКЪРДЖИЕВ
ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВ БАКЪРДЖИЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА
ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА
ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА
ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА
ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ
ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА
ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕНЧО ВЪЛКОВ МАЛЕВ
ЕНЧО ВЪЛКОВ МАЛЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
член
15/10/2003 - 22/10/2003
Информация
ЗЛАТКА ДИМИТРОВА БОБЕВА
ЗЛАТКА ДИМИТРОВА БОБЕВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ИВАН ГАНЧОВ ИСКРОВ
ИВАН ГАНЧОВ ИСКРОВ
член
05/07/2001 - 10/10/2003
Информация
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ИВАН ПАВЛОВ ПАВЛОВ
ИВАН ПАВЛОВ ПАВЛОВ
член
12/09/2001 - 17/06/2005
Информация
ИВАН ТОДОРОВ КОЗОВСКИ
ИВАН ТОДОРОВ КОЗОВСКИ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ
ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ
ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ
член
05/07/2001 - 05/07/2001
Информация
ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ
ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ
парламентарен секретар
05/07/2001 - 27/02/2004
Информация
ИЛЧО ГЕОРГИЕВ ДУГАНОВ
ИЛЧО ГЕОРГИЕВ ДУГАНОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ИРЕНА ИВАНОВА МАРИНОВА-ВАРАДИНОВА
ИРЕНА ИВАНОВА МАРИНОВА-ВАРАДИНОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА
ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА
член
05/07/2001 - 18/05/2005
Информация
ИСМЕТ ЯШАРОВ САРАЛИЙСКИ
ИСМЕТ ЯШАРОВ САРАЛИЙСКИ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ
ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ
ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЙОРДАН НИКОЛОВ ПАМУКОВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ ПАМУКОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ
ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
КАЛОЯН ЙОНЧЕВ НИНОВ
КАЛОЯН ЙОНЧЕВ НИНОВ
член
05/07/2001 - 05/09/2001
Информация
КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА
КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА
член
05/07/2001 - 05/07/2001
Информация
КАМЕН СТОЯНОВ ВЛАХОВ
КАМЕН СТОЯНОВ ВЛАХОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
КЕМАЛ ЕЮП АДИЛ
КЕМАЛ ЕЮП АДИЛ
член
05/07/2001 - 14/04/2005
Информация
КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА
КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
КИРИЛ СТАНИМИРОВ МИЛЧЕВ
КИРИЛ СТАНИМИРОВ МИЛЧЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
КЛАРА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
КЛАРА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
КОНСТАНТИН ЛЮБЕНОВ ПЕНЧЕВ
КОНСТАНТИН ЛЮБЕНОВ ПЕНЧЕВ
член
05/07/2001 - 19/03/2004
Информация
КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
член
05/07/2001 - 14/04/2005
Информация
КОСТА ДИМИТРОВ ЦОНЕВ
КОСТА ДИМИТРОВ ЦОНЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
КОСТАДИН СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ
КОСТАДИН СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ
член
05/07/2001 - 11/07/2001
Информация
КРЪСТАНКА АТАНАСОВА ШАКЛИЯН
КРЪСТАНКА АТАНАСОВА ШАКЛИЯН
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ
КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЛИЛЯНА КАЛИНОВА КРЪСТЕВА
ЛИЛЯНА КАЛИНОВА КРЪСТЕВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
член
05/07/2001 - 15/10/2003
Информация
ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЛЮБКА ВАСИЛЕВА КАЧАКОВА
ЛЮБКА ВАСИЛЕВА КАЧАКОВА
член
05/07/2001 - 05/09/2001
Информация
ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ
ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЛЮДМИЛ СЛАВЧЕВ СИМЕОНОВ
ЛЮДМИЛ СЛАВЧЕВ СИМЕОНОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЛЮЦКАН ИЛИЕВ ДАЛАКЧИЕВ
ЛЮЦКАН ИЛИЕВ ДАЛАКЧИЕВ
член
12/09/2001 - 17/06/2005
Информация
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА
МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МАРИАННА БОРИСОВА АСЕНОВА
МАРИАННА БОРИСОВА АСЕНОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА
МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МАРИНА ПЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА
МАРИНА ПЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МАРИУС ЦАКОВ ЦАКОВ
МАРИУС ЦАКОВ ЦАКОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА
МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИЕВА-КОЛЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИЕВА-КОЛЕВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МЕГЛЕНА ЩИЛИЯНОВА КУНЕВА
МЕГЛЕНА ЩИЛИЯНОВА КУНЕВА
член
05/07/2001 - 05/09/2001
Информация
МЕХМЕД МЕХМЕД ДИКМЕ
МЕХМЕД МЕХМЕД ДИКМЕ
член
05/07/2001 - 24/07/2001
Информация
МЕХМЕД МЕХМЕД ДИКМЕ
МЕХМЕД МЕХМЕД ДИКМЕ
член
23/02/2005 - 17/06/2005
Информация
МИЛЕН ЕМИЛОВ ВЕЛЧЕВ
МИЛЕН ЕМИЛОВ ВЕЛЧЕВ
член
05/07/2001 - 24/07/2001
Информация
МИЛЕНА ИВАНОВА МИЛОТИНОВА-КОЛЕВА
МИЛЕНА ИВАНОВА МИЛОТИНОВА-КОЛЕВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МИЛЕНА КОСТОВА ПАУНОВА
МИЛЕНА КОСТОВА ПАУНОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МИЛЕНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА-ЯНАКИЕВА
МИЛЕНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА-ЯНАКИЕВА
член
07/04/2004 - 17/06/2005
Информация
МИМА ПЕТРОВА НЕНКОВА
МИМА ПЕТРОВА НЕНКОВА
член
08/01/2003 - 17/06/2005
Информация
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
член
19/10/2004 - 17/06/2005
Информация
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ
член
05/07/2001 - 23/02/2005
Информация
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МУРАВЕЙ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ
МУРАВЕЙ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МУСТАФА ЗИНАЛ ХАСАН
МУСТАФА ЗИНАЛ ХАСАН
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА
НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НАДЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
НАДЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
член
16/09/2004 - 17/06/2005
Информация
НАИМ ИЛЯЗ НАИМ
НАИМ ИЛЯЗ НАИМ
член
05/07/2001 - 05/07/2001
Информация
НАИМ ИЛЯЗ НАИМ
НАИМ ИЛЯЗ НАИМ
парламентарен секретар
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НАСКО ХРИСТОВ РАФАЙЛОВ
НАСКО ХРИСТОВ РАФАЙЛОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НЕДЯЛКО ИВАНОВ КАЛЪЧЕВ
НЕДЯЛКО ИВАНОВ КАЛЪЧЕВ
член
27/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НЕСРИН МУСТАФА УЗУН
НЕСРИН МУСТАФА УЗУН
член
05/07/2001 - 05/07/2001
Информация
НЕСРИН МУСТАФА УЗУН
НЕСРИН МУСТАФА УЗУН
парламентарен секретар
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НИКОЛА БОГДАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА БОГДАНОВ НИКОЛОВ
член
26/09/2001 - 14/10/2004
Информация
НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ
НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ
член
05/07/2001 - 24/07/2001
Информация
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
член
05/07/2001 - 24/07/2001
Информация
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ
НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ
член
05/07/2001 - 05/07/2001
Информация
НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ
НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ
член
22/03/2002 - 17/06/2005
Информация
НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ
НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ
парламентарен секретар
05/07/2001 - 22/03/2002
Информация
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
член
05/07/2001 - 05/09/2001
Информация
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ МАРИНОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ МАРИНОВ
член
26/04/2005 - 17/06/2005
Информация
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ЧУКАНОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ЧУКАНОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА
НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА
член
05/07/2001 - 23/02/2005
Информация
НИНА ХРИСТОВА РАДЕВА
НИНА ХРИСТОВА РАДЕВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НОНКА ДЕЧЕВА МАТОВА
НОНКА ДЕЧЕВА МАТОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ
ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ
член
05/07/2001 - 05/07/2001
Информация
ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ
ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ
член
04/02/2005 - 17/06/2005
Информация
ОГНЯН СТЕФАНОВ САПАРЕВ
ОГНЯН СТЕФАНОВ САПАРЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ОЛИМПИ СТОЯНОВ КЪТЕВ
ОЛИМПИ СТОЯНОВ КЪТЕВ
член
08/09/2004 - 09/09/2004
Информация
ОСМАН АХМЕД ОКТАЙ
ОСМАН АХМЕД ОКТАЙ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ПАВЛИНКА ТРИФОНОВА ИВАНОВА
ПАВЛИНКА ТРИФОНОВА ИВАНОВА
член
15/03/2005 - 17/06/2005
Информация
ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ
ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ПЕНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА
ПЕНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
член
23/03/2004 - 30/03/2004
Информация
ПЕТКО ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ
ПЕТКО ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ
член
05/07/2001 - 21/04/2005
Информация
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ПЕТЪР ИВАНОВ АГОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ АГОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ
ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ПЕТЯ ВЕЛКОВА БОЖИКОВА
ПЕТЯ ВЕЛКОВА БОЖИКОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
член
05/07/2001 - 15/01/2003
Информация
ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ПАНАЙОТОВ
ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ПАНАЙОТОВ
член
05/07/2001 - 17/07/2003
Информация
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
РАДОСЛАВ НИКОЛОВ КОЕВ
РАДОСЛАВ НИКОЛОВ КОЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН
РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН
парламентарен секретар
14/03/2002 - 14/04/2005
Информация
РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН
РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН
член
05/07/2001 - 14/03/2002
Информация
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
РАСИМ МУСА СЕИДАХМЕД
РАСИМ МУСА СЕИДАХМЕД
член
27/07/2001 - 23/02/2005
Информация
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
член
05/07/2001 - 14/04/2005
Информация
РУМЯНА ЦАНКОВА СТАНОЕВА
РУМЯНА ЦАНКОВА СТАНОЕВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
РУПЕН ОХАНЕС КРИКОРЯН
РУПЕН ОХАНЕС КРИКОРЯН
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СВЕТЛИН ИЛИЕВ БЕЛЧИЛОВ
СВЕТЛИН ИЛИЕВ БЕЛЧИЛОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СВЕТОСЛАВ ДЕНЧЕВ ЛУЧНИКОВ
СВЕТОСЛАВ ДЕНЧЕВ ЛУЧНИКОВ
член
05/07/2001 - 28/10/2002
Информация
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
член
05/07/2001 - 05/07/2001
Информация
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
парламентарен секретар
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СИЙКА НЕДЯЛКОВА ДИМОВСКА
СИЙКА НЕДЯЛКОВА ДИМОВСКА
член
05/07/2001 - 05/07/2001
Информация
СИЙКА НЕДЯЛКОВА ДИМОВСКА
СИЙКА НЕДЯЛКОВА ДИМОВСКА
член
14/03/2002 - 17/06/2005
Информация
СИЙКА НЕДЯЛКОВА ДИМОВСКА
СИЙКА НЕДЯЛКОВА ДИМОВСКА
парламентарен секретар
05/07/2001 - 14/03/2002
Информация
СИЛВИЯ ДИНКОВА БАДЪНКОВА
СИЛВИЯ ДИНКОВА БАДЪНКОВА
член
19/01/2005 - 17/06/2005
Информация
СИЛВИЯ ПЕТРОВА НЕЙЧЕВА
СИЛВИЯ ПЕТРОВА НЕЙЧЕВА
член
05/07/2001 - 05/07/2001
Информация
СИЛВИЯ ПЕТРОВА НЕЙЧЕВА
СИЛВИЯ ПЕТРОВА НЕЙЧЕВА
парламентарен секретар
05/07/2001 - 07/04/2005
Информация
СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА ГРОЗДИЛОВА
СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА ГРОЗДИЛОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СНЕЖИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЧИПЕВА
СНЕЖИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЧИПЕВА
член
27/07/2001 - 14/04/2005
Информация
СОЛОМОН ИСАК ПАСИ
СОЛОМОН ИСАК ПАСИ
член
05/07/2001 - 24/07/2001
Информация
СОНЯ СЛАВЧЕВА АСЕНОВА
СОНЯ СЛАВЧЕВА АСЕНОВА
член
02/03/2005 - 09/03/2005
Информация
СТАМЕН ХРИСТОВ СТАМЕНОВ
СТАМЕН ХРИСТОВ СТАМЕНОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СТАНИМИР НИКОЛОВ ЧАКЪРОВ
СТАНИМИР НИКОЛОВ ЧАКЪРОВ
член
26/04/2005 - 17/06/2005
Информация
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СТАНКО ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
СТАНКО ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
член
19/04/2005 - 17/06/2005
Информация
СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА
СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СТЕФАН АТАНАСОВ МИНКОВ
СТЕФАН АТАНАСОВ МИНКОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ
СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СТИЛИЯН ИВАНОВ ГРОЗДЕВ
СТИЛИЯН ИВАНОВ ГРОЗДЕВ
член
27/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ
СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ
член
03/12/2001 - 17/06/2005
Информация
СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ
СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СТОЯН ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
СТОЯН ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
член
05/07/2001 - 11/07/2001
Информация
СТОЯН ИЛИЕВ КУШЛЕВ
СТОЯН ИЛИЕВ КУШЛЕВ
член
27/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ТАНЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ТАНЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
член
05/07/2001 - 21/09/2001
Информация
ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА
ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА
член
12/09/2001 - 17/06/2005
Информация
ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА ЛИТРОВА
ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА ЛИТРОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА-ДРЕНСКА
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА-ДРЕНСКА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ТОДОР КОСТОВ БОЯДЖИЕВ
ТОДОР КОСТОВ БОЯДЖИЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ТОДОР НАЙДЕНОВ КОСТУРСКИ
ТОДОР НАЙДЕНОВ КОСТУРСКИ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ
ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ
ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
член
05/07/2001 - 30/07/2004
Информация
ХРИСТИНА НИКОЛОВА ДОНЕВА
ХРИСТИНА НИКОЛОВА ДОНЕВА
член
13/04/2005 - 17/06/2005
Информация
ХРИСТО АТАНАСОВ МЕХАНДОВ
ХРИСТО АТАНАСОВ МЕХАНДОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ
ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ
член
04/03/2004 - 17/06/2005
Информация
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ХЮСЕИН НИЯЗИ ЧАУШ
ХЮСЕИН НИЯЗИ ЧАУШ
член
05/07/2001 - 14/04/2005
Информация
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦЕНКОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦЕНКОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЦВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
ЦВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
член
26/04/2005 - 17/06/2005
Информация
ЦОНКО КИРОВ КИРОВ
ЦОНКО КИРОВ КИРОВ
член
27/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА
ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
член
05/07/2001 - 05/07/2001
Информация
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЯВОР ТОДОРОВ МИЛУШЕВ
ЯВОР ТОДОРОВ МИЛУШЕВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
член
05/07/2001 - 17/06/2005
Информация