Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Kомисия по правни въпроси
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА
председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
зам.-председател
13/11/2002 - 25/06/2004
Информация
ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА
ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА
зам.-председател
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
СВЕТОСЛАВ ДЕНЧЕВ ЛУЧНИКОВ
СВЕТОСЛАВ ДЕНЧЕВ ЛУЧНИКОВ
зам.-председател
20/07/2001 - 28/10/2002
Информация
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АТАНАС ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
АТАНАС ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
БОЙКО ИЛИЕВ РАШКОВ
БОЙКО ИЛИЕВ РАШКОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ
БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ
член
14/03/2002 - 17/06/2005
Информация
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
член
20/07/2001 - 07/11/2003
Информация
ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ
ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ
член
20/07/2001 - 25/06/2004
Информация
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
член
11/12/2003 - 17/06/2005
Информация
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
член
20/07/2001 - 14/03/2002
Информация
ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ
ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА
ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА
член
20/07/2001 - 25/06/2004
Информация
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
КОНСТАНТИН ЛЮБЕНОВ ПЕНЧЕВ
КОНСТАНТИН ЛЮБЕНОВ ПЕНЧЕВ
член
20/07/2001 - 19/03/2004
Информация
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА
МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МИЛЕНА КОСТОВА ПАУНОВА
МИЛЕНА КОСТОВА ПАУНОВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА
НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА
член
03/04/2003 - 17/06/2005
Информация
НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ
НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ
член
20/07/2001 - 24/07/2001
Информация
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
член
20/07/2001 - 15/01/2003
Информация
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СНЕЖИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЧИПЕВА
СНЕЖИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЧИПЕВА
член
03/08/2001 - 14/04/2005
Информация
СТОЯН ИЛИЕВ КУШЛЕВ
СТОЯН ИЛИЕВ КУШЛЕВ
член
03/04/2003 - 17/06/2005
Информация
ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА
ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация