Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Kомисия по външна политика, отбрана и сигурност
ВЕНКО МИТКОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВЕНКО МИТКОВ АЛЕКСАНДРОВ
председател
23/07/2003 - 17/06/2005
Информация
СОЛОМОН ИСАК ПАСИ
СОЛОМОН ИСАК ПАСИ
председател
20/07/2001 - 24/07/2001
Информация
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
председател
01/08/2001 - 23/07/2003
Информация
ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА
ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА
зам.-председател
20/07/2001 - 18/05/2005
Информация
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ КЮРКЧИЕВ
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ КЮРКЧИЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР
АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ТЮРКЕДЖИЕВ
АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ТЮРКЕДЖИЕВ
член
20/09/2001 - 03/04/2003
Информация
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
член
11/03/2005 - 17/06/2005
Информация
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
член
03/04/2003 - 17/06/2005
Информация
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ
АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ
член
28/01/2004 - 17/06/2005
Информация
АТАНАС САВОВ КРЪСТЕВ
АТАНАС САВОВ КРЪСТЕВ
член
21/04/2005 - 17/06/2005
Информация
БРИГО ХРИСТОФОРОВ АСПАРУХОВ
БРИГО ХРИСТОФОРОВ АСПАРУХОВ
член
20/07/2001 - 17/09/2003
Информация
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ЦЕРОВСКИ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ЦЕРОВСКИ
член
20/07/2001 - 18/12/2002
Информация
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ЦЕКОВ
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ЦЕКОВ
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
ВЕНКО МИТКОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВЕНКО МИТКОВ АЛЕКСАНДРОВ
член
03/08/2001 - 23/07/2003
Информация
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА
член
20/07/2001 - 28/04/2004
Информация
ДАРИНКА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА
ДАРИНКА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА
член
03/04/2003 - 17/06/2005
Информация
ДИЛЯНА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА
ДИЛЯНА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА
член
20/07/2001 - 13/01/2005
Информация
ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ
ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
член
20/07/2001 - 13/11/2002
Информация
КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА
КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА
член
20/07/2001 - 03/08/2001
Информация
КЕМАЛ ЕЮП АДИЛ
КЕМАЛ ЕЮП АДИЛ
член
20/07/2001 - 14/04/2005
Информация
МАРИАННА БОРИСОВА АСЕНОВА
МАРИАННА БОРИСОВА АСЕНОВА
член
20/07/2001 - 16/07/2004
Информация
МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА
МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА
член
22/01/2003 - 03/04/2003
Информация
МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МЕГЛЕНА ЩИЛИЯНОВА КУНЕВА
МЕГЛЕНА ЩИЛИЯНОВА КУНЕВА
член
20/07/2001 - 05/09/2001
Информация
МИЛЕНА ИВАНОВА МИЛОТИНОВА-КОЛЕВА
МИЛЕНА ИВАНОВА МИЛОТИНОВА-КОЛЕВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ
НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ
член
13/11/2002 - 17/06/2005
Информация
РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН
РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН
член
20/07/2001 - 14/04/2005
Информация
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
член
23/07/2003 - 17/06/2005
Информация
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
член
20/07/2001 - 01/08/2001
Информация
ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ
ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЦОНКО КИРОВ КИРОВ
ЦОНКО КИРОВ КИРОВ
член
03/08/2001 - 17/06/2005
Информация
ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА
ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация