Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по земеделието и горите
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ
председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МЕХМЕД МЕХМЕД ДИКМЕ
МЕХМЕД МЕХМЕД ДИКМЕ
зам.-председател
20/07/2001 - 24/07/2001
Информация
МЕХМЕД МЕХМЕД ДИКМЕ
МЕХМЕД МЕХМЕД ДИКМЕ
зам.-председател
11/03/2005 - 17/06/2005
Информация
РАСИМ МУСА СЕИДАХМЕД
РАСИМ МУСА СЕИДАХМЕД
зам.-председател
02/08/2001 - 23/02/2005
Информация
АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ТЮРКЕДЖИЕВ
АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ТЮРКЕДЖИЕВ
член
14/03/2002 - 17/06/2005
Информация
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА
член
20/07/2001 - 16/07/2004
Информация
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
член
14/03/2002 - 17/06/2005
Информация
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ
член
20/07/2001 - 14/03/2002
Информация
ВЕСЕЛА НИКОЛОВА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА
ВЕСЕЛА НИКОЛОВА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА
член
16/07/2004 - 14/04/2005
Информация
ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ
ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВ КОСТОВ
ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВ КОСТОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ
ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ
член
20/07/2001 - 25/06/2004
Информация
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИЯНА БОЖИНОВА КОСТАДИНОВА
ДИЯНА БОЖИНОВА КОСТАДИНОВА
член
28/04/2005 - 17/06/2005
Информация
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА
член
20/07/2001 - 25/06/2004
Информация
ЕНЧО ВЪЛКОВ МАЛЕВ
ЕНЧО ВЪЛКОВ МАЛЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЙОРДАН НИКОЛОВ ПАМУКОВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ ПАМУКОВ
член
28/04/2005 - 17/06/2005
Информация
КАЛОЯН ЙОНЧЕВ НИНОВ
КАЛОЯН ЙОНЧЕВ НИНОВ
член
20/07/2001 - 05/09/2001
Информация
КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
член
20/07/2001 - 14/04/2005
Информация
ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ
ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ
член
25/06/2004 - 23/02/2005
Информация
МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА
НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА
член
20/07/2001 - 14/03/2002
Информация
НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА
НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА
член
03/04/2003 - 29/07/2004
Информация
НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
член
20/07/2001 - 05/09/2001
Информация
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СТЕФАН АТАНАСОВ МИНКОВ
СТЕФАН АТАНАСОВ МИНКОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СТОЯН ИЛИЕВ КУШЛЕВ
СТОЯН ИЛИЕВ КУШЛЕВ
член
20/09/2001 - 17/06/2005
Информация
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦЕНКОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦЕНКОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЦОНКО КИРОВ КИРОВ
ЦОНКО КИРОВ КИРОВ
член
31/10/2001 - 25/06/2004
Информация
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация