Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по здравеопазването
АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ
председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ
КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦЕНКОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦЕНКОВ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ КЮРКЧИЕВ
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ КЮРКЧИЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АТАНАС КРУМОВ ДОДОВ
АТАНАС КРУМОВ ДОДОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
БОТЬО ИЛИЕВ БОТЕВ
БОТЬО ИЛИЕВ БОТЕВ
член
03/04/2003 - 17/06/2005
Информация
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ЦЕКОВ
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ЦЕКОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА
ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВЕНКО МИТКОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВЕНКО МИТКОВ АЛЕКСАНДРОВ
член
20/07/2001 - 03/08/2001
Информация
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ
ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДОЙЧИНОВ
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА
ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ИВАН ТОДОРОВ КОЗОВСКИ
ИВАН ТОДОРОВ КОЗОВСКИ
член
20/07/2001 - 03/04/2003
Информация
МИМА ПЕТРОВА НЕНКОВА
МИМА ПЕТРОВА НЕНКОВА
член
03/04/2003 - 29/07/2004
Информация
НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА
НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА
член
20/07/2001 - 14/03/2002
Информация
НЕДЯЛКО ИВАНОВ КАЛЪЧЕВ
НЕДЯЛКО ИВАНОВ КАЛЪЧЕВ
член
14/03/2002 - 17/06/2005
Информация
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ
член
03/08/2001 - 17/06/2005
Информация
СВЕТЛИН ИЛИЕВ БЕЛЧИЛОВ
СВЕТЛИН ИЛИЕВ БЕЛЧИЛОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СТАМЕН ХРИСТОВ СТАМЕНОВ
СТАМЕН ХРИСТОВ СТАМЕНОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ
СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация