Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ
АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ
председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА
МАРИЯ ВЕРДОВА ГИГОВА
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НАИМ ИЛЯЗ НАИМ
НАИМ ИЛЯЗ НАИМ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НОНКА ДЕЧЕВА МАТОВА
НОНКА ДЕЧЕВА МАТОВА
зам.-председател
28/01/2004 - 17/06/2005
Информация
АТАНАС КРУМОВ ДОДОВ
АТАНАС КРУМОВ ДОДОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АТАНАСКА МИХАИЛОВА ТЕНЕВА
АТАНАСКА МИХАИЛОВА ТЕНЕВА
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА
член
29/07/2004 - 17/06/2005
Информация
ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ
ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ГАДАР АГОП ХАЧИКЯН
ГАДАР АГОП ХАЧИКЯН
член
03/04/2003 - 17/06/2005
Информация
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА НИКИФОРОВА
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА НИКИФОРОВА
член
16/07/2004 - 17/06/2005
Информация
ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА
ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ
ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ
член
02/08/2001 - 27/02/2004
Информация
КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА
КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МАРИНА ПЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА
МАРИНА ПЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИЕВА-КОЛЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИЕВА-КОЛЕВА
член
20/07/2001 - 25/06/2004
Информация
МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ
член
20/07/2001 - 02/08/2001
Информация
НАДЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
НАДЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
член
17/11/2004 - 11/03/2005
Информация
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ
член
20/07/2001 - 25/06/2004
Информация
НОНКА ДЕЧЕВА МАТОВА
НОНКА ДЕЧЕВА МАТОВА
член
20/07/2001 - 28/01/2004
Информация
ОСМАН АХМЕД ОКТАЙ
ОСМАН АХМЕД ОКТАЙ
член
29/07/2004 - 17/06/2005
Информация
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СИЛВИЯ ДИНКОВА БАДЪНКОВА
СИЛВИЯ ДИНКОВА БАДЪНКОВА
член
11/03/2005 - 17/06/2005
Информация
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
член
20/07/2001 - 30/07/2004
Информация
ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ
ХРИСТО ГАНЧЕВ МАРКОВ
член
25/06/2004 - 17/06/2005
Информация
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация