Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по правата на човека и вероизповеданията
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН
АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
КИРИЛ СТАНИМИРОВ МИЛЧЕВ
КИРИЛ СТАНИМИРОВ МИЛЧЕВ
зам.-председател
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ФИЛИПОВ
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ФИЛИПОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ
БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ
член
20/07/2001 - 25/06/2004
Информация
ГИНЬО ГОЧЕВ ГАНЕВ
ГИНЬО ГОЧЕВ ГАНЕВ
член
20/07/2001 - 15/04/2005
Информация
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ИВАН ТОДОРОВ КОЗОВСКИ
ИВАН ТОДОРОВ КОЗОВСКИ
член
20/07/2001 - 03/04/2003
Информация
КАМЕН СТОЯНОВ ВЛАХОВ
КАМЕН СТОЯНОВ ВЛАХОВ
член
03/04/2003 - 17/06/2005
Информация
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
КРЪСТАНКА АТАНАСОВА ШАКЛИЯН
КРЪСТАНКА АТАНАСОВА ШАКЛИЯН
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ЛИЛЯНА КАЛИНОВА КРЪСТЕВА
ЛИЛЯНА КАЛИНОВА КРЪСТЕВА
член
20/07/2001 - 25/06/2004
Информация
МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
НАСКО ХРИСТОВ РАФАЙЛОВ
НАСКО ХРИСТОВ РАФАЙЛОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
РАДОСЛАВ НИКОЛОВ КОЕВ
РАДОСЛАВ НИКОЛОВ КОЕВ
член
20/07/2001 - 29/07/2004
Информация
РУМЯНА ЦАНКОВА СТАНОЕВА
РУМЯНА ЦАНКОВА СТАНОЕВА
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
РУПЕН ОХАНЕС КРИКОРЯН
РУПЕН ОХАНЕС КРИКОРЯН
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
СИЙКА НЕДЯЛКОВА ДИМОВСКА
СИЙКА НЕДЯЛКОВА ДИМОВСКА
член
03/04/2003 - 17/06/2005
Информация
СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ
СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация
ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА ЛИТРОВА
ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА ЛИТРОВА
член
28/04/2005 - 17/06/2005
Информация
ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ
ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ
член
20/07/2001 - 17/06/2005
Информация