Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
40-то Народно събрание
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ
председател на НС
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА
КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА
зам.-председател на НС
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
зам.-председател на НС
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
зам.-председател на НС
23/07/2008 - 25/06/2009
Информация
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
зам.-председател на НС
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР
АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР
зам.-председател на НС на ротационен принцип
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
зам.-председател на НС на ротационен принцип
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН
ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН
зам.-председател на НС на ротационен принцип
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
зам.-председател на НС на ротационен принцип
11/07/2005 - 10/07/2008
Информация
АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ
АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ
АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ ПРАМАТАРСКИ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ
член
11/07/2005 - 31/12/2006
Информация
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АЛЬОША МАКОВ ДАКОВ
АЛЬОША МАКОВ ДАКОВ
член
02/05/2007 - 18/07/2007
Информация
АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР
АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР
член
11/07/2005 - 11/07/2005
Информация
АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ТЮРКЕДЖИЕВ
АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ТЮРКЕДЖИЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ БАТАШОВ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ БАТАШОВ
член
17/10/2007 - 25/06/2009
Информация
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА
член
11/07/2005 - 03/10/2007
Информация
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА
АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АПОСТОЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
АПОСТОЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
член
11/07/2005 - 05/04/2007
Информация
АРИФ САМИ АГУШ
АРИФ САМИ АГУШ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ
АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ
член
11/07/2005 - 16/08/2005
Информация
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АСЯ ВЕЛИЧКОВА МИХАЙЛОВА
АСЯ ВЕЛИЧКОВА МИХАЙЛОВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ
АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ
член
11/07/2005 - 20/05/2007
Информация
АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АТАНАСКА МИХАИЛОВА ТЕНЕВА
АТАНАСКА МИХАИЛОВА ТЕНЕВА
член
07/06/2007 - 25/06/2009
Информация
АХМЕД ДЕМИР ДОГАН
АХМЕД ДЕМИР ДОГАН
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН
АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ
БОЙКО ИВАНОВ ВАТЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ
БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ
член
18/08/2005 - 04/04/2007
Информация
БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ
БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ
член
11/07/2005 - 14/07/2005
Информация
БОЙКО НИКОЛОВ БОЕВ
БОЙКО НИКОЛОВ БОЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ
БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
БОРИС СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
БОРИС СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
член
18/08/2005 - 08/03/2006
Информация
БОРИС СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
БОРИС СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
парламентарен секретар
08/03/2006 - 24/04/2008
Информация
БОРИС СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
БОРИС СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
член
07/05/2008 - 29/05/2008
Информация
БОРИС СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
БОРИС СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
парламентарен секретар
29/05/2008 - 25/06/2009
Информация
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЪЛГАРИНОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЪЛГАРИНОВ
член
11/07/2005 - 10/06/2009
Информация
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ
БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
БОТЬО ИЛИЕВ БОТЕВ
БОТЬО ИЛИЕВ БОТЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ
ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАНЮ СТЕФАНОВ ХЪРКОВ
ВАНЮ СТЕФАНОВ ХЪРКОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА
ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАСИЛ МИНЧЕВ ИВАНОВ-ЛУЧАНО
ВАСИЛ МИНЧЕВ ИВАНОВ-ЛУЧАНО
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ
член
11/07/2005 - 27/02/2009
Информация
ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ УЗУНОВ
ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ УЗУНОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА-ИЛИЕВА
ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА-ИЛИЕВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
член
11/07/2005 - 14/09/2005
Информация
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
член
11/07/2005 - 16/08/2005
Информация
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
член
24/04/2008 - 25/06/2009
Информация
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ДАМГОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ДАМГОВ
член
11/07/2005 - 20/06/2006
Информация
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ
член
11/07/2005 - 26/02/2009
Информация
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ
член
11/07/2005 - 11/07/2005
Информация
ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ
ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ
член
11/07/2005 - 14/09/2005
Информация
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
член
11/07/2005 - 11/07/2007
Информация
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
парламентарен секретар
11/07/2007 - 25/06/2009
Информация
ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ГЕОРГИ ПЕТКОВ БЛИЗНАШКИ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ БЛИЗНАШКИ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТКАНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТКАНОВ
член
11/07/2005 - 16/08/2005
Информация
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТКАНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТКАНОВ
член
18/07/2007 - 11/06/2008
Информация
ГЕОРГИ ПИНЧЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ПИНЧЕВ ИВАНОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
член
11/07/2005 - 08/09/2005
Информация
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА
член
11/07/2005 - 11/07/2005
Информация
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА
временен парламентарен секретар
11/07/2005 - 08/09/2005
Информация
ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ
ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ
член
11/07/2005 - 16/08/2005
Информация
ДАРИНКА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА
ДАРИНКА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ДАУТ ИДРИЗ ОСМАН
ДАУТ ИДРИЗ ОСМАН
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА
ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА
член
18/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
член
30/05/2007 - 25/06/2009
Информация
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
член
11/07/2005 - 08/03/2006
Информация
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
парламентарен секретар
08/03/2006 - 20/05/2007
Информация
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
член
11/07/2005 - 16/08/2005
Информация
ДИАНА АТАНАСОВА ХИТОВА
ДИАНА АТАНАСОВА ХИТОВА
член
30/05/2007 - 22/05/2009
Информация
ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ
ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ
ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ
член
11/07/2005 - 11/07/2005
Информация
ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ
ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ
член
08/03/2006 - 20/05/2007
Информация
ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ
ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ
временен парламентарен секретар
11/07/2005 - 08/03/2006
Информация
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГЪНДЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГЪНДЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ДОБРОМИР МАРТИНОВ ЗАДГОРСКИ
ДОБРОМИР МАРТИНОВ ЗАДГОРСКИ
член
30/05/2007 - 25/06/2009
Информация
ДОБРОМИР ХРИСТОВ ГУЩЕРОВ
ДОБРОМИР ХРИСТОВ ГУЩЕРОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ДОЛОРЕС БОРИСОВА АРСЕНОВА
ДОЛОРЕС БОРИСОВА АРСЕНОВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ДОНЧО СТЕФАНОВ ЦОНЧЕВ
ДОНЧО СТЕФАНОВ ЦОНЧЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ
ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ
член
11/07/2005 - 20/05/2007
Информация
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ
ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕВГЕНИЙ СПАСОВ ИВАНОВ
ЕВГЕНИЙ СПАСОВ ИВАНОВ
член
12/01/2007 - 22/05/2009
Информация
ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА
ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕВТИМ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
ЕВТИМ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
член
11/07/2005 - 05/04/2007
Информация
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
член
11/07/2005 - 11/07/2005
Информация
ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА
ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА
ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА
член
11/07/2005 - 16/08/2005
Информация
ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА
ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА
член
11/07/2005 - 16/08/2005
Информация
ЕНЧО ВЪЛКОВ МАЛЕВ
ЕНЧО ВЪЛКОВ МАЛЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕРДИНЧ ИЛИЯЗ ХАДЖИЕВ
ЕРДИНЧ ИЛИЯЗ ХАДЖИЕВ
член
18/08/2005 - 24/04/2008
Информация
ЕРДОАН МУСТАФОВ АХМЕДОВ
ЕРДОАН МУСТАФОВ АХМЕДОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЖОРИ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ
ЖОРИ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЗЛАТКО ТОНЕВ ЗЛАТЕВ
ЗЛАТКО ТОНЕВ ЗЛАТЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВА ПЕТРОВА СТАНКОВА
ИВА ПЕТРОВА СТАНКОВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ КАЛФИН
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ КАЛФИН
член
11/07/2005 - 16/08/2005
Информация
ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ
ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
член
30/05/2007 - 25/06/2009
Информация
ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ
ИВАН ДОБРОМИРОВ ГОРОЛОМОВ
член
18/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН ЖЕЛЕВ ИЛЧЕВ
ИВАН ЖЕЛЕВ ИЛЧЕВ
парламентарен секретар
08/03/2006 - 25/06/2009
Информация
ИВАН ЖЕЛЕВ ИЛЧЕВ
ИВАН ЖЕЛЕВ ИЛЧЕВ
член
09/09/2005 - 08/03/2006
Информация
ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН МАТЕЕВ ИВАНОВ
ИВАН МАТЕЕВ ИВАНОВ
член
18/06/2008 - 25/06/2009
Информация
ИВАН МАТЕЕВ ИВАНОВ
ИВАН МАТЕЕВ ИВАНОВ
член
18/08/2005 - 18/07/2007
Информация
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН НИКОЛОВ ГРИЗАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ГРИЗАНОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН ПЕТКОВ ДАКОВ
ИВАН ПЕТКОВ ДАКОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ
ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВО ПЕТРОВ СЕФЕРОВ
ИВО ПЕТРОВ СЕФЕРОВ
член
18/04/2007 - 25/06/2009
Информация
ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ
ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ИГЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ИЛИЯНА МАЛИНОВА ЙОТОВА
ИЛИЯНА МАЛИНОВА ЙОТОВА
член
18/08/2005 - 20/05/2007
Информация
ИЛКЕР АХМЕДОВ МУСТАФОВ
ИЛКЕР АХМЕДОВ МУСТАФОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
член
18/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ИНА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА
ИНА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА
член
27/05/2009 - 25/06/2009
Информация
ЙОВКО ХРИСТОВ ЙОВКОВ
ЙОВКО ХРИСТОВ ЙОВКОВ
член
11/07/2005 - 02/07/2008
Информация
ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ
ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
член
05/07/2006 - 25/06/2009
Информация
ЙОРДАН ПЕТРОВ БОРИСОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ БОРИСОВ
член
11/06/2009 - 25/06/2009
Информация
ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА
КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА
член
11/07/2005 - 11/07/2005
Информация
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
КОСТА ДИМИТРОВ ЦОНЕВ
КОСТА ДИМИТРОВ ЦОНЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ КОБАКОВ
КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ КОБАКОВ
член
16/09/2005 - 25/06/2009
Информация
КОСТАДИН СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ
КОСТАДИН СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ
член
11/07/2005 - 14/11/2007
Информация
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
член
08/03/2006 - 20/05/2007
Информация
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
временен парламентарен секретар
11/07/2005 - 08/03/2006
Информация
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
член
11/07/2005 - 11/07/2005
Информация
КРЪСТАНКА АТАНАСОВА ШАКЛИЯН
КРЪСТАНКА АТАНАСОВА ШАКЛИЯН
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА
ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
член
18/07/2008 - 25/06/2009
Информация
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
член
11/07/2005 - 11/07/2005
Информация
ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ
ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ
ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ
член
11/07/2005 - 08/09/2005
Информация
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА
МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА
МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА
член
11/07/2005 - 22/05/2009
Информация
МАРИН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
МАРИН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
член
19/03/2009 - 25/06/2009
Информация
МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА
МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА
член
21/07/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН
МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИЕВА-КОЛЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИЕВА-КОЛЕВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРИЯ РАДОСЛАВОВА СТОЯНОВА
МАРИЯ РАДОСЛАВОВА СТОЯНОВА
член
27/05/2009 - 25/06/2009
Информация
МАРИЯ СТАНЧЕВА ВЪЛКАНОВА
МАРИЯ СТАНЧЕВА ВЪЛКАНОВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРКО НИКОЛОВ МЕЧЕВ
МАРКО НИКОЛОВ МЕЧЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
член
08/03/2006 - 25/06/2009
Информация
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
член
11/07/2005 - 11/07/2005
Информация
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
временен парламентарен секретар
11/07/2005 - 08/03/2006
Информация
МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА
МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА
член
18/08/2005 - 20/05/2007
Информация
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
МЕГЛЕНА ЩИЛИЯНОВА КУНЕВА
МЕГЛЕНА ЩИЛИЯНОВА КУНЕВА
член
11/07/2005 - 16/08/2005
Информация
МЕТИН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
МЕТИН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
парламентарен секретар
08/03/2006 - 25/06/2009
Информация
МЕТИН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
МЕТИН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
член
11/07/2005 - 11/07/2005
Информация
МЕТИН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
МЕТИН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
временен парламентарен секретар
11/07/2005 - 08/03/2006
Информация
МИЛЕН ЕМИЛОВ ВЕЛЧЕВ
МИЛЕН ЕМИЛОВ ВЕЛЧЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
МИМА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
МИМА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
член
18/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МИНКА СТОЯНОВА РУСЕВА
МИНКА СТОЯНОВА РУСЕВА
член
20/11/2007 - 25/06/2009
Информация
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ
МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ
член
11/07/2005 - 11/07/2005
Информация
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ
парламентарен секретар
08/03/2006 - 25/06/2009
Информация
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ
временен парламентарен секретар
11/07/2005 - 08/03/2006
Информация
МИРОСЛАВА МАЛИНОВА МИТОВА-МИРОСЛАВОВА
МИРОСЛАВА МАЛИНОВА МИТОВА-МИРОСЛАВОВА
член
12/06/2009 - 25/06/2009
Информация
МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
парламентарен секретар
08/03/2006 - 25/06/2009
Информация
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
член
11/07/2005 - 11/07/2005
Информация
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
временен парламентарен секретар
11/07/2005 - 08/03/2006
Информация
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
член
11/07/2005 - 24/04/2008
Информация
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ
МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ
член
09/09/2005 - 25/06/2009
Информация
НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
член
11/07/2005 - 23/07/2008
Информация
НАДКА БАЛЕВА ЯНКОВА
НАДКА БАЛЕВА ЯНКОВА
член
16/09/2005 - 25/06/2009
Информация
НАДЯ АНТОНОВА КОЧЕВА
НАДЯ АНТОНОВА КОЧЕВА
член
11/07/2005 - 22/05/2009
Информация
НАДЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
НАДЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
член
11/03/2009 - 25/06/2009
Информация
НАХИТ ДЖЕВДЕТ ЗИЯ
НАХИТ ДЖЕВДЕТ ЗИЯ
член
11/07/2005 - 08/09/2005
Информация
НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ
НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ
НЕНКО ВИКТОРОВ ТЕМЕЛКОВ
член
11/07/2005 - 22/05/2009
Информация
НЕНО НЕНОВ ДИМОВ
НЕНО НЕНОВ ДИМОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
НЕСРИН МУСТАФА УЗУН
НЕСРИН МУСТАФА УЗУН
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
член
18/08/2005 - 25/06/2009
Информация
НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ
НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ
член
17/12/2007 - 25/06/2009
Информация
НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ
НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ
НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
член
11/07/2005 - 16/08/2005
Информация
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
член
10/07/2008 - 25/06/2009
Информация
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КЪНЧЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КЪНЧЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ МАЛИНОВ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ МАЛИНОВ
член
27/05/2009 - 25/06/2009
Информация
НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА
НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА
член
11/07/2005 - 08/03/2006
Информация
НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА
НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА
парламентарен секретар
08/03/2006 - 25/06/2009
Информация
НИХАТ ТАХИР КАБИЛ
НИХАТ ТАХИР КАБИЛ
член
24/04/2008 - 25/06/2009
Информация
НИХАТ ТАХИР КАБИЛ
НИХАТ ТАХИР КАБИЛ
член
11/07/2005 - 16/08/2005
Информация
ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ
ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ОЛЕГ ГРИГОРОВ ПОПОВ
ОЛЕГ ГРИГОРОВ ПОПОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ОЛИМПИ СТОЯНОВ КЪТЕВ
ОЛИМПИ СТОЯНОВ КЪТЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
парламентарен секретар
08/03/2006 - 25/06/2009
Информация
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
член
09/09/2005 - 08/03/2006
Информация
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ СИМЕОНОВ
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ СИМЕОНОВ
член
18/08/2005 - 24/04/2008
Информация
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
член
11/07/2005 - 16/08/2005
Информация
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
член
11/07/2005 - 18/07/2007
Информация
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МРЪЦКОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ
член
26/09/2007 - 25/06/2009
Информация
ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН
ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН
член
11/07/2005 - 11/07/2005
Информация
ПЕТЪР СТАНИСЛАВОВ МАНОЛОВ
ПЕТЪР СТАНИСЛАВОВ МАНОЛОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
член
11/07/2005 - 14/09/2007
Информация
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
парламентарен секретар
08/03/2006 - 19/09/2007
Информация
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
член
19/09/2007 - 25/06/2009
Информация
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
член
11/07/2005 - 08/03/2006
Информация
ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ПАНАЙОТОВ
ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ПАНАЙОТОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
член
18/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ РАНЧЕВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ РАНЧЕВ
член
18/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
РАДОСЛАВ НЕНКОВ ГАЙДАРСКИ
РАДОСЛАВ НЕНКОВ ГАЙДАРСКИ
член
11/07/2005 - 16/08/2005
Информация
РАДОСЛАВ НЕНКОВ ГАЙДАРСКИ
РАДОСЛАВ НЕНКОВ ГАЙДАРСКИ
член
24/04/2008 - 25/06/2009
Информация
РАДОСЛАВ ТЕОДОРОВ ИВАНОВ
РАДОСЛАВ ТЕОДОРОВ ИВАНОВ
член
31/05/2007 - 25/06/2009
Информация
РАЙНА ГОСПОДИНОВА ЙОВЧЕВА
РАЙНА ГОСПОДИНОВА ЙОВЧЕВА
член
11/07/2005 - 11/07/2005
Информация
РАЙНА ГОСПОДИНОВА ЙОВЧЕВА
РАЙНА ГОСПОДИНОВА ЙОВЧЕВА
временен парламентарен секретар
11/07/2005 - 08/09/2005
Информация
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
РЕЙХАН ИБАДУЛА АБЛЕКИМ
РЕЙХАН ИБАДУЛА АБЛЕКИМ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
РОСЕН ЗЛАТАНОВ ВЛАДИМИРОВ
РОСЕН ЗЛАТАНОВ ВЛАДИМИРОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА
РОСИЦА ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА
член
11/07/2005 - 09/11/2007
Информация
РУДЕНКО РАДЕВ ЙОРДАНОВ
РУДЕНКО РАДЕВ ЙОРДАНОВ
член
18/08/2005 - 25/06/2009
Информация
РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ
РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
член
24/04/2008 - 25/06/2009
Информация
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
член
11/07/2005 - 16/08/2005
Информация
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
член
18/07/2007 - 25/06/2009
Информация
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
член
11/07/2005 - 16/08/2005
Информация
РУПЕН ОХАНЕС КРИКОРЯН
РУПЕН ОХАНЕС КРИКОРЯН
член
09/09/2005 - 25/06/2009
Информация
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
парламентарен секретар
08/03/2006 - 25/06/2009
Информация
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
член
11/07/2005 - 11/07/2005
Информация
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
временен парламентарен секретар
11/07/2005 - 08/03/2006
Информация
СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МАЛИНОВ
СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МАЛИНОВ
парламентарен секретар
08/03/2006 - 25/06/2009
Информация
СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МАЛИНОВ
СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МАЛИНОВ
член
11/07/2005 - 11/07/2005
Информация
СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МАЛИНОВ
СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МАЛИНОВ
временен парламентарен секретар
11/07/2005 - 08/03/2006
Информация
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ
член
11/07/2005 - 16/08/2005
Информация
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА
СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА
временен парламентарен секретар
11/07/2005 - 08/03/2006
Информация
СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА
СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА
член
11/07/2005 - 11/07/2005
Информация
СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА
СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА
парламентарен секретар
08/03/2006 - 25/06/2009
Информация
СИМЕОН ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
СИМЕОН ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
член
20/11/2007 - 25/06/2009
Информация
СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
член
18/04/2007 - 25/06/2009
Информация
СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА ГРОЗДИЛОВА
СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА ГРОЗДИЛОВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
СОЛОМОН ИСАК ПАСИ
СОЛОМОН ИСАК ПАСИ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
СТАНКА ПАНАЙОТОВА МАРИНЧЕВА
СТАНКА ПАНАЙОТОВА МАРИНЧЕВА
член
24/07/2007 - 25/06/2009
Информация
СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
член
11/07/2005 - 08/03/2006
Информация
СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
парламентарен секретар
08/03/2006 - 25/06/2009
Информация
СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА
СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
СТЕФАН АНТОНОВ СОФИЯНСКИ
СТЕФАН АНТОНОВ СОФИЯНСКИ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
член
11/07/2005 - 16/08/2005
Информация
СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ
СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ
член
09/09/2005 - 25/06/2009
Информация
СТОЯН ВИТАНОВ ВИТАНОВ
СТОЯН ВИТАНОВ ВИТАНОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
СТОЯН ПРОДАНОВ ИВАНОВ
СТОЯН ПРОДАНОВ ИВАНОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
СЪБИ ДАВИДОВ СЪБЕВ
СЪБИ ДАВИДОВ СЪБЕВ
член
20/11/2007 - 25/06/2009
Информация
ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА
ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА
парламентарен секретар
19/09/2007 - 25/06/2009
Информация
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА
член
11/07/2005 - 19/09/2007
Информация
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА-ДРЕНСКА
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА-ДРЕНСКА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ
ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ТОДОР НАЙДЕНОВ КОСТУРСКИ
ТОДОР НАЙДЕНОВ КОСТУРСКИ
член
11/07/2005 - 14/11/2007
Информация
ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ
ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ
ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ
ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ
ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ФИДЕЛ ДИМИТРОВ БЕЕВ
ФИДЕЛ ДИМИТРОВ БЕЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ФИКРЕТ ХЮДАЕТОВ ШАБАНОВ
ФИКРЕТ ХЮДАЕТОВ ШАБАНОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ФИЛИЗ ХАКЪЕВА ХЮСМЕНОВА
ФИЛИЗ ХАКЪЕВА ХЮСМЕНОВА
член
11/07/2005 - 20/05/2007
Информация
ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
член
11/07/2005 - 11/07/2005
Информация
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ХРИСТО БОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ
ХРИСТО БОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ
ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ
член
30/05/2007 - 25/06/2009
Информация
ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
член
27/05/2009 - 25/06/2009
Информация
ХЮСЕИН МУТАЛИБ ХАМДИ
ХЮСЕИН МУТАЛИБ ХАМДИ
член
30/05/2007 - 25/06/2009
Информация
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЮКСЕЛ АЛИ ХАТИБ
ЮКСЕЛ АЛИ ХАТИБ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
член
11/07/2005 - 11/07/2005
Информация
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЮСЕИН АПТУЛА ДЖЕМИЛ
ЮСЕИН АПТУЛА ДЖЕМИЛ
член
18/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЯНИ ДИМИТРОВ ЯНЕВ
ЯНИ ДИМИТРОВ ЯНЕВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
член
11/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
член
18/08/2005 - 24/04/2008
Информация
ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ
ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ
парламентарен секретар
08/03/2006 - 25/06/2009
Информация
ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ
ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ
член
11/07/2005 - 08/03/2006
Информация
ЯСЕН СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ
ЯСЕН СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ
член
11/07/2005 - 11/12/2007
Информация