Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
Парламентарна група на Национално движение за стабилност и възход
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА
председател на ПГ
14/07/2005 - 03/10/2007
Информация
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ
председател на ПГ
31/10/2007 - 25/06/2009
Информация
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
зам.-председател на ПГ
14/07/2005 - 07/11/2007
Информация
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ
зам.-председател на ПГ
14/07/2005 - 07/11/2007
Информация
ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА-ИЛИЕВА
ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА-ИЛИЕВА
зам.-председател на ПГ
07/11/2007 - 25/06/2009
Информация
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
зам.-председател на ПГ
14/07/2005 - 07/11/2007
Информация
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
зам.-председател на ПГ
02/09/2005 - 07/11/2007
Информация
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
зам.-председател на ПГ
07/11/2007 - 25/06/2009
Информация
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
зам.-председател на ПГ
14/07/2005 - 02/09/2005
Информация
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА
зам.-председател на ПГ
07/11/2007 - 25/06/2009
Информация
ЯНИ ДИМИТРОВ ЯНЕВ
ЯНИ ДИМИТРОВ ЯНЕВ
зам.-председател на ПГ
07/11/2007 - 25/06/2009
Информация
АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ТЮРКЕДЖИЕВ
АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ ТЮРКЕДЖИЕВ
член
14/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ БАТАШОВ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ БАТАШОВ
член
17/10/2007 - 25/06/2009
Информация
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
член
14/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ПЪРВАНОВА
член
14/07/2005 - 25/06/2009
Информация
АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ
член
14/07/2005 - 29/11/2007
Информация
БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ
БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ
член
14/07/2005 - 14/07/2005
Информация
БОЙКО НИКОЛОВ БОЕВ
БОЙКО НИКОЛОВ БОЕВ
член
14/07/2005 - 04/12/2007
Информация
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
член
14/07/2005 - 25/06/2009
Информация
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
член
07/11/2007 - 29/11/2007
Информация
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ
член
07/11/2007 - 29/11/2007
Информация
БОТЬО ИЛИЕВ БОТЕВ
БОТЬО ИЛИЕВ БОТЕВ
член
14/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ
член
14/07/2005 - 29/11/2007
Информация
ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА
ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА
член
14/07/2005 - 29/11/2007
Информация
ВАСИЛ МИНЧЕВ ИВАНОВ-ЛУЧАНО
ВАСИЛ МИНЧЕВ ИВАНОВ-ЛУЧАНО
член
14/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА-ИЛИЕВА
ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА-ИЛИЕВА
член
14/07/2005 - 07/11/2007
Информация
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
член
24/04/2008 - 25/06/2009
Информация
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ БЛИЗНАКОВ
член
14/07/2005 - 16/08/2005
Информация
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ
член
07/11/2007 - 29/11/2007
Информация
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТКАНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТКАНОВ
член
18/07/2007 - 11/06/2008
Информация
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТКАНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТКАНОВ
член
14/07/2005 - 16/08/2005
Информация
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА
член
14/07/2005 - 08/09/2005
Информация
ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ
ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ
член
14/07/2005 - 16/08/2005
Информация
ДАРИНКА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА
ДАРИНКА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА
член
14/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА
ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА
член
18/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ДОЛОРЕС БОРИСОВА АРСЕНОВА
ДОЛОРЕС БОРИСОВА АРСЕНОВА
член
14/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕНЧО ВЪЛКОВ МАЛЕВ
ЕНЧО ВЪЛКОВ МАЛЕВ
член
14/07/2005 - 23/01/2008
Информация
ИВАН МАТЕЕВ ИВАНОВ
ИВАН МАТЕЕВ ИВАНОВ
член
18/08/2005 - 18/07/2007
Информация
ИВАН МАТЕЕВ ИВАНОВ
ИВАН МАТЕЕВ ИВАНОВ
член
18/06/2008 - 25/06/2009
Информация
ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
член
18/08/2005 - 29/11/2007
Информация
ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
член
14/07/2005 - 12/12/2007
Информация
ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ
ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ
член
14/07/2005 - 25/06/2009
Информация
КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА
КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА
член
14/07/2005 - 25/06/2009
Информация
КОСТА ДИМИТРОВ ЦОНЕВ
КОСТА ДИМИТРОВ ЦОНЕВ
член
14/07/2005 - 25/06/2009
Информация
КРЪСТАНКА АТАНАСОВА ШАКЛИЯН
КРЪСТАНКА АТАНАСОВА ШАКЛИЯН
член
14/07/2005 - 29/11/2007
Информация
ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА
ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА
член
14/07/2005 - 29/11/2007
Информация
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
член
14/07/2005 - 07/03/2007
Информация
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА
член
14/07/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА
МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА
член
14/07/2005 - 22/05/2009
Информация
МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА
МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА
член
21/07/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИЕВА-КОЛЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИЕВА-КОЛЕВА
член
14/07/2005 - 25/06/2009
Информация
МЕГЛЕНА ЩИЛИЯНОВА КУНЕВА
МЕГЛЕНА ЩИЛИЯНОВА КУНЕВА
член
14/07/2005 - 16/08/2005
Информация
МИЛЕН ЕМИЛОВ ВЕЛЧЕВ
МИЛЕН ЕМИЛОВ ВЕЛЧЕВ
член
14/07/2005 - 25/06/2009
Информация
МИМА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
МИМА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
член
18/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
член
07/11/2007 - 25/06/2009
Информация
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
член
14/07/2005 - 02/09/2005
Информация
НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ
НИКОЛАЙ АВРАМОВ СВИНАРОВ
член
14/07/2005 - 29/11/2007
Информация
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
член
14/07/2005 - 16/08/2005
Информация
НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА
НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА
член
14/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ
ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ
член
14/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ОЛИМПИ СТОЯНОВ КЪТЕВ
ОЛИМПИ СТОЯНОВ КЪТЕВ
член
14/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
член
14/07/2005 - 17/12/2007
Информация
ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ПАНАЙОТОВ
ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ПАНАЙОТОВ
член
14/07/2005 - 29/11/2007
Информация
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ
член
14/07/2005 - 31/10/2007
Информация
РУПЕН ОХАНЕС КРИКОРЯН
РУПЕН ОХАНЕС КРИКОРЯН
член
09/09/2005 - 25/06/2009
Информация
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ
член
14/07/2005 - 05/12/2007
Информация
СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА ГРОЗДИЛОВА
СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА ГРОЗДИЛОВА
член
14/07/2005 - 25/06/2009
Информация
СОЛОМОН ИСАК ПАСИ
СОЛОМОН ИСАК ПАСИ
член
14/07/2005 - 25/06/2009
Информация
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
СТАНИМИР ЯНКОВ ИЛЧЕВ
член
02/09/2005 - 07/11/2007
Информация
СЪБИ ДАВИДОВ СЪБЕВ
СЪБИ ДАВИДОВ СЪБЕВ
член
20/11/2007 - 25/06/2009
Информация
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА
член
14/07/2005 - 29/11/2007
Информация
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА-ДРЕНСКА
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА-ДРЕНСКА
член
14/07/2005 - 25/06/2009
Информация
ТОДОР НАЙДЕНОВ КОСТУРСКИ
ТОДОР НАЙДЕНОВ КОСТУРСКИ
член
14/07/2005 - 14/11/2007
Информация
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА
член
14/07/2005 - 07/11/2007
Информация
ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
член
27/05/2009 - 25/06/2009
Информация
ЯНИ ДИМИТРОВ ЯНЕВ
ЯНИ ДИМИТРОВ ЯНЕВ
член
14/07/2005 - 07/11/2007
Информация
ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
член
18/08/2005 - 24/04/2008
Информация