Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по бюджет и финанси
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
председател
24/08/2005 - 18/07/2007
Информация
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
председател
26/07/2007 - 25/06/2009
Информация
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МИЛЕН ЕМИЛОВ ВЕЛЧЕВ
МИЛЕН ЕМИЛОВ ВЕЛЧЕВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ
член
24/08/2005 - 26/02/2009
Информация
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ
член
24/08/2005 - 08/09/2005
Информация
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
член
24/08/2005 - 31/03/2006
Информация
ДОБРОМИР ХРИСТОВ ГУЩЕРОВ
ДОБРОМИР ХРИСТОВ ГУЩЕРОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЕВГЕНИЙ СПАСОВ ИВАНОВ
ЕВГЕНИЙ СПАСОВ ИВАНОВ
член
11/07/2007 - 22/05/2009
Информация
ЕНЧО ВЪЛКОВ МАЛЕВ
ЕНЧО ВЪЛКОВ МАЛЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
член
30/05/2008 - 25/06/2009
Информация
ИЛКЕР АХМЕДОВ МУСТАФОВ
ИЛКЕР АХМЕДОВ МУСТАФОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЙОВКО ХРИСТОВ ЙОВКОВ
ЙОВКО ХРИСТОВ ЙОВКОВ
член
24/08/2005 - 02/07/2008
Информация
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
член
07/07/2006 - 11/07/2007
Информация
КОСТАДИН СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ
КОСТАДИН СТОЯНОВ ПАСКАЛЕВ
член
24/08/2005 - 14/11/2007
Информация
ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА
ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА
МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА
член
24/08/2005 - 22/05/2009
Информация
МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН
МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРКО НИКОЛОВ МЕЧЕВ
МАРКО НИКОЛОВ МЕЧЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
член
11/11/2005 - 25/06/2009
Информация
НАДЯ АНТОНОВА КОЧЕВА
НАДЯ АНТОНОВА КОЧЕВА
член
31/03/2006 - 22/05/2009
Информация
НАХИТ ДЖЕВДЕТ ЗИЯ
НАХИТ ДЖЕВДЕТ ЗИЯ
член
24/08/2005 - 08/09/2005
Информация
НЕНО НЕНОВ ДИМОВ
НЕНО НЕНОВ ДИМОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
член
19/09/2008 - 25/06/2009
Информация
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КЪНЧЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КЪНЧЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА
НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
член
18/07/2007 - 26/07/2007
Информация
СТОЯН ВИТАНОВ ВИТАНОВ
СТОЯН ВИТАНОВ ВИТАНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА-ДРЕНСКА
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЯКИМОВА-ДРЕНСКА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ
ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ
член
07/07/2006 - 25/06/2009
Информация