Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по правата на човека и вероизповеданията
ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ
ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ
председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН
АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ
НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ
ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ
член
24/08/2005 - 31/12/2006
Информация
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
член
23/02/2007 - 25/06/2009
Информация
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА
член
24/08/2005 - 08/09/2005
Информация
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
член
07/06/2007 - 06/06/2008
Информация
ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ
член
24/08/2005 - 19/09/2008
Информация
КРЪСТАНКА АТАНАСОВА ШАКЛИЯН
КРЪСТАНКА АТАНАСОВА ШАКЛИЯН
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
член
19/09/2008 - 25/06/2009
Информация
МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА
МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА
член
24/08/2005 - 20/05/2007
Информация
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
член
19/09/2008 - 25/06/2009
Информация
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КЪНЧЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КЪНЧЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
РУПЕН ОХАНЕС КРИКОРЯН
РУПЕН ОХАНЕС КРИКОРЯН
член
16/09/2005 - 25/06/2009
Информация
ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ
ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ФИКРЕТ ХЮДАЕТОВ ШАБАНОВ
ФИКРЕТ ХЮДАЕТОВ ШАБАНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация