Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по европейските въпроси
АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ
АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ
председател
24/08/2005 - 20/05/2007
Информация
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
председател
28/09/2007 - 25/06/2009
Информация
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
зам.-председател
07/06/2007 - 25/06/2009
Информация
ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ
ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 20/05/2007
Информация
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИЕВА-КОЛЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИЕВА-КОЛЕВА
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ
ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
член
29/06/2007 - 25/06/2009
Информация
АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ГЕОРГИ ПЕТКОВ БЛИЗНАШКИ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ БЛИЗНАШКИ
член
30/05/2008 - 25/06/2009
Информация
ДАРИНКА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА
ДАРИНКА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
член
11/07/2007 - 25/06/2009
Информация
ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
член
24/08/2005 - 20/05/2007
Информация
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
член
19/09/2008 - 25/06/2009
Информация
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
член
24/08/2005 - 24/04/2008
Информация
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
МЛАДЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ
член
24/08/2005 - 28/09/2007
Информация
НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
член
17/10/2007 - 25/06/2009
Информация
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
член
31/03/2006 - 25/06/2009
Информация
ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
член
24/08/2005 - 14/09/2007
Информация
РАДОСЛАВ ТЕОДОРОВ ИВАНОВ
РАДОСЛАВ ТЕОДОРОВ ИВАНОВ
член
07/06/2007 - 25/06/2009
Информация
РАЙНА ГОСПОДИНОВА ЙОВЧЕВА
РАЙНА ГОСПОДИНОВА ЙОВЧЕВА
член
24/08/2005 - 08/09/2005
Информация
СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА
СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
СОЛОМОН ИСАК ПАСИ
СОЛОМОН ИСАК ПАСИ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
СТЕФАН АНТОНОВ СОФИЯНСКИ
СТЕФАН АНТОНОВ СОФИЯНСКИ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ФИЛИЗ ХАКЪЕВА ХЮСМЕНОВА
ФИЛИЗ ХАКЪЕВА ХЮСМЕНОВА
член
24/08/2005 - 20/05/2007
Информация
ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
член
24/08/2005 - 10/07/2008
Информация
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация