Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по въпросите на държавната администрация
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ
МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ
зам.-председател
11/11/2005 - 25/06/2009
Информация
НАХИТ ДЖЕВДЕТ ЗИЯ
НАХИТ ДЖЕВДЕТ ЗИЯ
зам.-председател
24/08/2005 - 08/09/2005
Информация
ОЛИМПИ СТОЯНОВ КЪТЕВ
ОЛИМПИ СТОЯНОВ КЪТЕВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
БОЙКО НИКОЛОВ БОЕВ
БОЙКО НИКОЛОВ БОЕВ
член
20/02/2008 - 25/06/2009
Информация
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ УЗУНОВ
ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ УЗУНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА
ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН ПЕТКОВ ДАКОВ
ИВАН ПЕТКОВ ДАКОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ВЪЛЕВ ИЛИЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРИЯ СТАНЧЕВА ВЪЛКАНОВА
МАРИЯ СТАНЧЕВА ВЪЛКАНОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
член
07/07/2006 - 25/06/2009
Информация
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ
член
24/08/2005 - 20/02/2008
Информация
ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
член
24/08/2005 - 07/07/2006
Информация
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация